Hyvinvointialueet ansaitsevat parempaa

Vahvista sosiaali- ja terveyspalveluiden arvontuottoa hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä

Onnistunut hyvinvointialueuudistus vaatii syvällisen ihmisymmärryksen sekä älykkään teknologian yhdistämistä; lopputuloksena hyvinvointia ja parempaa elämää.

Hyvinvointialueuudistus on aikamme merkittävin hallinnollinen muutos. Uudistuksesta huolimatta hoitotyön arjen on jatkuttava muutoksen keskellä. Uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii terveyden ja hyvinvoinnin toimialan toimijoilta modernien ja kehittyneiden lähestymistapojen ja korkean osaamisen hyödyntämistä sekä yhteistyötä. Toimintatapojen ja työympäristöjen muuttumisen keskellä tärkeintä on huolehtia, että hoitotyön ammattilaisten ja potilaiden arki muuttuu sujuvammaksi.

Kumppaninasi pystymme rakentamaan kulttuurimuutoksen, kyvykkyydet sekä ratkaisut, joita tarvitaan hyvinvointialueiden uudessa arjessa.

Reseptimme parempaan

 • Data Capabilitie

  Vie tiedolla johtaminen huipputasolle

  Tiedollajohtamisessa menestyminen vaatii datan keräämisen ja käsittelyn kyvykkyyksien lisäksi näkemystä ja osaamista datan hallinnassa ja hyödyntämisessä

  Tärkeintä on kytkeä data organisaation ohjaamisen sekä operatiivisen toiminnan tueksi. Autamme varmistamaan että käytössänne on paras osaaminen tavoitteidenne saavuttamiseksi. Tunnistamme organisaationne arvokkaimmat käyttötapaukset ja ratkaisemme tarpeenne yhdistämällä oikean osaamisen ja oikeat välineet.

  • Tunnista ensin organisaatiosi kehityskohteet tieto-ohjautuvan organisaation kehitysmallin avulla
  • Toteuta hyvinvointialueelta vaaditut tietosisällöt kattavasti palvelevaan tietoalustaan
  • Varmista, että pystytte hyödyntämään dataa tuleviin kasvaviin käyttötarpeisiin
 • Data Vision icon

  Varmista saumaton asiakaskokemus

  Sujuva digitaalinen asiointi ja potilaan hoitopolku jatkuvat saumattomasti järjestelmien läpi

  Oirearviointi, hoitoon ohjaus, ajan varaaminen, tulosten vastaanotto ja laaditun hoitosuunnitelman seuraaminen muodostavat yhdessä, muiden asiakkaan digitaalisten palveluiden kanssa, merkittävän osan kansalaisen kokemuksesta hyvinvointialueen palveluista.

  Näiden asioinnin ja hoitopolun vaiheiden sujuva yhdistäminen voi tuottaa merkittäviä tehokkuus- ja laatuhyötyjä. Tämä todistettiin koronapandemian aikana Omaolo-palvelussa, jota kehitämme yhdessä Digifinlandin kanssa. Näemme Omaolon yhtenä merkittävänä työkaluna hyvinvointialueilla. Omaolon hyödyt saadaan parhaiten irti integroimalla se älykkäästi alueen sote-prosesseihin ja järjestelmiin yhdessä ammattilaisten kanssa.

 • Data Opportunities icon

  Fokus järjestelmien digitalisoinnista hoidon sujuvuuteen

  Terveydenhuollon toimialan merkittävimmät tulevaisuuden läpimurrot tapahtuvat hoitotyön ja hoidon digitalisaation alueella

  Erilaiset operaatioiden riskien arvioinnin ja oirearvioinnin työkalut luovat näkökulmia tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Esimerkiksi operaatioihin liittyvien riskien tunnistaminen voi tuottaa merkittävästi laatua potilaan saamaan hoitoon, koska ammattilaiset pystyvät tunnistamaan miten huomioivat riskiä omassa työssään. Erilaisten lääketieteellisten ohjelmistojen hyödyntäminen luo edellytyksiä hoitopolkujen tehostamiselle. Ne voivat vapauttaa perustason hoitotyön resursseja ja tukea ammattilaisia päätöksenteossa.

  Useat asiakkaiden kanssa kehittämämme lääketieteelliset sovellukset luovat jo nyt tuottavuutta hoitotyössä ja oikea-aikaisen hoidon saatavuuden arvioinnissa hyvinvointialueilla.

 • Business Ecosystem icon

  Kehitä kotihoitoa ihmiset keskiössä

  Kotihoidon palveluiden ja itsemittaamisen digitalisointi

  Hoitoon hakeutuminen on tarkoittanut tyypillisesti hakeutumista terveyskeskukseen tai sairaalaan, mutta työvoimapula, hoitopaikkojen määrän rajallisuus ja viimeisten vuosien etähoidon yleistyminen on muuttanut painopistettä. Hoitotyötä tehdään nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän potilaiden kodeissa ja etäyhteyksin. Riippumatta siitä missä potilas asuu. Hoidon kannalta on tärkeää, että hoiva ja turva jatkuvat fyysisten hoitojaksojen välillä.

  Kehitämme asiakkaidemme kanssa ratkaisuja kotihoidon ja vanhusten palveluiden digitalisointiin. Esimerkiksi Tampereen kaupungin kanssa kehitetty Kotidigi-alusta tarjoaa mahdollisuuden kodissa käytettävien sensoreiden ja laitteiden tietojen keräämiseen keskitetysti. Oulun kaupungin kanssa kehitetty Virtuaalikaveri-sovellus tukee muistisairaiden vanhusten toimintakykyä kodissa.

  Lue lisää:

 • Tarjoa ammattilaisille arkea sujuvoittavat työkalut

  Ammattilaisten kanssa ketterin menetelmin kehitetyt työkalut nostavat työn tuottavuutta ja parantavat työntekijäkokemusta

  Henkilöstön hyvinvointi ja saatavuus on tärkeä menestystekijä hyvinvointialueiden onnistumisen kannalta. Tärkeä osa työtä ovat tietotyökalut, joita päivittäisessä työssä tarvitaan. Parhaat ratkaisut tehdään ketterin menetelmin, osallistamalla käyttäjät ja ymmärtämällä heidän arkeaan.

  Hyvä esimerkki on Tekonivelsairaala Coxa, jonka toiminnan keskeiset järjestelmät ja tietotyökalut olemme kehittäneet yhdessä hoitajien, lääkärien ja johdon  kanssa.

  Lue myös: Pulse helpottaa modernin hoitotyön arkea

 • Valitse kumppani, joka näyttää suuntaa koko toimialalle

  Datan hyödyntäminen ja uudet innovaatiot ovat nostaneet terveydenhuollon regulaation tuntemuksen keskeiseksi kyvykkyydeksi digitalisaatiossa

  Potilasta koskevien tietojen hyödyntäminen, lääketieteelliset ohjelmistot, pilvipalvelujen käyttö, tarkentuneet tietosuojan ja tietoturvan vaatimukset, sekä käsittely-ympäristöt ovat kaikki digitalisaation ilmiöitä, joissa Euroopan tason ja kansallinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat tarkentuneet tai tarkentumassa. Tämä on nostanut regulaatio-osaamisen merkittävään rooliin digitaalisten ratkaisujen kehityksessä.

  Solitalla on lääketieteellisten ohjelmistojen valmistajalta vaadittava ISO 13485 sertifikaatinmukainen laatujärjestelmä. Teemme alueelle kuuluvaa tutkimusta ja kehitämme soveltuvia nk. RegOps-toimintamalleja. Olemme myös itse rekisteröidyn lääkinnällisen ohjelmiston valmistaja, joten tiedämme konkreettisesti haasteet ja mikä tärkeintä — miten niitä ratkotaan. Me voimme kehittää lääketieteelliset ohjelmistonne joko teidän laatujärjestelmänne piirissä, tai hyödyntäen omaa laatujärjestelmäämme.

  Lue ketterästä kehittämisestä säännellyssä ympäristössä oppaastamme: Foundations of medical device software cybersecurity compliance

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Antti Brunni

Business Director, Solita Health

[email protected]

044 55 44 669