Istekki

Kolme hyvinvointialuetta toteuttivat yhteisen tietoallasratkaisun – veronmaksaja kiittää

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on historiallisesti yksi Suomen suurimmista yhteiskuntamuutoksista. 

Case Solita and Istekki: Three wellbeing services counties implemented a common data pool solution

Istekki, Solita ja Productivity Leap halusivat toteuttaa Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueille nykyaikaista teknologiaa ja innovatiivista ajattelua hyödyntävän tietovarastoratkaisun, joka vastaa kansallisesti määriteltyihin vaatimuksiin. Toteutus on Suomen oloissa ja maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen. Muille hyvinvointialueille kopioitavissa oleva sote-tietoallasratkaisu säästää kymmenkertaisesti aikaa, rahaa ja työvoimaa.

Suuri yhteiskunnallinen murros tapahtuu Suomessa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa tammikuussa 2023. Hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kuntayhtymien omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio Istekki halusi rakentaa asiakkailleen laajan raakatietoalustan, joka mahdollistaa lakisääteisen tietojohtamisen ja raportoinnin DigiFinlandin koordinoiman Virta-hankkeen edellyttämällä tavalla. 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla ja tukea alueita tietojohtamisen kyvykkyyden kasvattamisessa. Kaikille hyvinvointialueille on määritelty kansalliset, yhteiset minimitietovaatimukset raportointiin mm. palvelujen tarpeeseen, saatavuuteen, laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin helpottamaan tietojohtamista ja toiminnan kehittämistä.

Automaattisen tietovarastoinnin järjestelmän kilpailuttamisen lopputuloksena Istekki valitsi Solitan ja pohjaratkaisuksi Agile Data Engine:n.

Tulokset

  • Kolme hyvinvointialuetta toteutti yhdellä kertaa data-allasratkaisun samoilla periaatteilla

  • Suomen hyvinvointialueet saavat projektin myötä uudenlaisen ja moninkertaisesti henkilöresursseja, rahaa ja aikaa säästävän mallin tiedon varastoinnille

  • Istekin dataliiketoiminnan toimintatavat uudistuivat. Kokemus ketteristä menetelmistä syveni sekä laajeni selkeästi entisestä

  • Kehitystyö tietoaltaiden välillä on tulevaisuudessa aiempaa helpompaa

  • Viranomaisvaatimusten ja raportointitarpeiden täyttäminen on hyvinvointialueille jatkossa selkeästi helpompaa

  • Tietoallasratkaisu on kopioitavissa jatkossa myös muihin hyvinvointialueisiin – pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan

  • Arkkitehtuuri, jossa eri hubit on eristetty omiin paketteihinsa. Ratkaisu tarjoaa myös valmiit kuvaukset muiden toimialueiden raportoinnin tekijöille

Kun valtion tasolla tuli selkeä ohjaus, miten hyvinvointialueita jatkossa johdetaan ja mitataan, halusimme tuottaa ratkaisun uudella tavalla niin, että vähimmäistiedot sisältävä raportointipaketti pystytään tarjoamaan kaikille kolmelle hyvinvointialueelle. Projekti on todella mittava, koska tietoa otetaan useista eri järjestelmistä jokaisessa kolmessa eri hyvinvointialueessa.

Satu Matikainen Business Manager in charge of Data and Analytics, Istekki

Istekki ja Solita halusivat tuottaa samat rakenteet ja raportit kolmelle eri hyvinvointialueelle, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Pohjois-Savolle. Ratkaisun arkkitehtuuri mahdollistaa rinnakkaiset toteutukset eri hyvinvointialueille. Kunkin sosiaali- ja terveydenhuollon lähdejärjestelmän integraatio toteutetaan vain kerran niin, että se olisi jatkossa kopioitavissa myös muille 18 hyvinvointialueelle. Automatisaatiota haluttiin hyödyntää ratkaisussa mahdollisimman paljon.

”Kun valtion tasolla tuli selkeä ohjaus, miten hyvinvointialueita jatkossa johdetaan ja mitataan, halusimme tuottaa ratkaisun uudella tavalla niin, että vähimmäistiedot sisältävä raportointipaketti pystytään tarjoamaan kaikille kolmelle hyvinvointialueelle. Projekti on todella mittava, koska tietoa otetaan useista eri järjestelmistä jokaisessa kolmessa eri hyvinvointialueessa”, Istekin datasta ja analytiikasta vastaava liiketoimintapäällikkö Satu Matikainen kertoo.

Case Solita and Istekki
Solita on hyvä kumppani, koska siltä löytyy laaja-alaisesti resursseja moneen tarpeeseen – datainsinöörejä, raportin tekijöitä, kokeneempia arkkitehtuuriasiantuntijoita ja suunnittelijoita.

Antti Koskinen Group Manager, Istekki

Täysin uudenlainen ratkaisu tietovarastoinnin maailmassa

Tietovarastoinnin maailmassa vastaavaa toteutusta ei olla Suomessa nähty.

”Pyrimme ratkaisuun, jossa pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Hyvinvointialueisiin siirtyminen on suuri yhteiskunnallinen muutos, joka edellyttää uudenlaista ajattelua ja toteutusta. Emme halunneet pistemäistä ratkaisua vaan toteutuksen, joka palvelee kaikkia. Myös veronmaksajien sydäntä tämä ratkaisu lämmittää, koska aikaa, rahaa ja henkilötyövoimaa säästyy merkittävästi”, Solitan Agile Data Engine-asiakkuuksista vastaava Tuomas Alivuotila kertoo.

Alivuotila kiittelee Istekkiä rohkeudesta teknologiavalinnassa. ”Heillä oli uskoa, että tällainen täysin uudenlainen ratkaisu on mahdollista toteuttaa.”

Solitan laaja-alainen osaaminen vakuutti

Hyvinvointialueiden ylläpitäminen edellyttää monien uudenlaisten tietoliikenteeseen ja -tekniikkaan liittyvien ratkaisujen toteuttamista.

”Halusimme siksi toteutukseen kumppanin, jolta löytyy oikeanlaiset resurssit. Solita on hyvä kumppani, koska siltä löytyy laaja-alaisesti resursseja moneen tarpeeseen – datainsinöörejä, raportin tekijöitä, kokeneempia arkkitehtuuriasiantuntijoita ja suunnittelijoita”, Istekin ryhmäpäällikkö Antti Koskinen kertoo.

Projektin toteuttivat yhteistyössä Istekki, Solita ja Productivity Leap. Mitä monitoimijamalli on opettanut?

”Meille on syntynyt paljon avointa keskustelua erilaisista toimintamalleista retropalavereissa – mikä meni hyvin, mikä on parasta? Mitä asioita pitäisi korjata? Havaitsimme myös sen, että on ollut tärkeä pitää livetyöpajoja. Kasvokkain näkeminen on ehdottomasti parantanut yhteistyötä. Asioiden rohkeasti esille nostaminen, niistä keskusteleminen ja toisten kunnioittaminen ovat olleet avaintekijöitä onnistuneessa yhteistyössä”, Istekin Matikainen kertoo.

Emme halunneet pistemäistä ratkaisua vaan toteutuksen, joka palvelee kaikkia. Myös veronmaksajien sydäntä tämä ratkaisu lämmittää, koska aikaa, rahaa ja henkilötyövoimaa säästyy merkittävästi.

Tuomas Alivuotila Head of Customer Success, Solita Agile Data Engine

Istekki otti jättiloikan ketterään kehitykseen

Istekki halusi yhteistyön myötä myös uudistaa toimintatapojaan. Yhtiössä ei ollut aiemmin hyödynnetty ketteriä menetelmiä näin laajamittaisesti.

”Ketterä kehitys on se tapa, jolla tämänkaltainen kokonaisuus pystytään pitämään käsissä. Ketterän kehityksen käytännöt ja roolit ovat tulleet meille uutena. Tämä on vaatinut tiimeiltä sopeutumista, kun asiantuntijoita on kolmesta eri organisaatiosta, joilla kaikilla on oma toimintakulttuurinsa. Hyvin yhteistyö on kuitenkin sujunut”, Istekin Matikainen kertoo.

”Istekki teki ja halusi tehdä valtavan loikan, kun luotti Solitaan ja he halusivat tehdä kanssamme ketterää datakehitystä”, Solitan asiakkuusjohtaja Sanna Virkkunen sanoo.

Myös Istekin Koskisen mielestä yhteistyö sujuu todella hyvin. ”Mielikuvani Solitasta on hyvin asiantunteva ja ammattimainen, luottoni on kova siihen, että he saavat aikaiseksi sen, mitä on sovittu.”

Mielikuvani Solitasta on hyvin asiantunteva ja ammattimainen, luottoni on kova siihen, että he saavat aikaiseksi sen, mitä on sovittu.

Antti Koskinen Group Manager, Istekki

Pienellä vaivalla enemmän ja monipuolisempia raportteja

“Suomen kolme hyvinvointialuetta saavat projektin myötä täysin uudenlaisen, moninkertaisesti resursseja säästävän ja viranomaisvaatimuksiin vastaavan mallin tiedon varastoinnille”, kertoo Jukka Jääheimo, Solitan Data-arkkitehti.

Hyvinvointialueiden on jatkossa helppo seurata johtamistaan ja talouttaan uuden ratkaisun avulla. Kun data on saatu vietyä tietoaltaisiin, hyvinvointialueiden on helppoa ja tehokasta tuottaa raportteja. Istekin, Solitan ja Productivity Leapin tuottama ratkaisu toimii tulevaisuudessa myös kaikille muille Suomen hyvinvointialueille.

”Mielestäni muidenkin kannattaa miettiä tämänkaltaista yhteistyötä – yhdessä olemme enemmän. Asiantuntemusta kannattaa hakea tämäntyyppisestä kumppanuusmallista, johon kaikki osapuolet tuovat omaa parastaan”, Istekin Matikainen kuvailee.

Raporttitarpeiden täyttäminen on hyvinvointialueille tulevaisuudessa helpompaa.”Helpottaa resursointia selkeästi, kun ympäristöt ovat keskenään samanlaisia ja toimivat samoilla periaatteilla. Dokumentointi on vaivattomampaa, kun kaikkea ei tarvitse rakentaa uudelleen. Samanlaiset toimintalogiikat tuottavat jatkossa yhteiskunnallisesti selkeitä kustannushyötyjä”, Istekin Koskinen sanoo.

Haluatko kuulla lisää?