News

Solita perustaa Generative AI -yksikön

Published25 May 2023

Reading time 3 min

Solitan uusi generatiivisen tekoälyn osaamisyksikkö tarjoaa yrityksille ja julkisyhteisöille palveluita, joilla ne voivat hyödyntää tehokkaasti muun muassa suurten kielimallien (LLM) tarjoamia mahdollisuuksia. Yksikkö aloittaa toimintansa kuudessa eri maassa.

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita perustaa Generative AI -osaamisyksikön. Poikkitieteellisen, kokeneista data- ja tekoälyasiantuntijoista sekä kehittäjistä koostuvan Generative AI -yksikön tavoite on auttaa yrityksiä ja yhteiskunnallisia toimijoita tulkitsemaan ja hyödyntämään generatiiviseen eli sisältöä tuottavaan tekoälyyn ja laajoihin kielimalleihin liittyviä mahdollisuuksia turvallisesti ja tehokkaasti. ”Suurten kielimallien, kuten ChatGPT:n liiketoimintalähtöinen hyödyntäminen on nopeasti nousemassa ratkaisevaksi menestystekijäksi. Pelimerkkejä jaetaan nyt uudestaan”, Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos kommentoi.

Generatiivisen tekoälyn arvioidaan muuttavan lähivuosien aikana yritysten toimintaa monissa keskeisissä prosesseissa useilla toimialoilla. Sen uskotaan tehostavan merkittävästi muun muassa ohjelmistokehitystä, asiakaspalvelua, liiketoiminnan analytiikkaa, erilaisten sisältöjen tuotantoa sekä digitaalisten palvelujen personointia. Solitan uusi Generative AI -yksikkö tarjoaa konkreettisia, generatiiviseen tekoälyyn ja laajoihin kielimalleihin pohjautuvia ratkaisuja asiakasyritysten kasvuun, liiketoiminnan kehittämiseen sekä toiminnan tehostamiseen.

”Kyvykkyys hyödyntää generatiivista tekoälyä liiketoimintalähtöisesti sen jatkuvasti kehittyessä on poikkeuksellinen kilpailuetu. Ilman syvällistä ymmärrystä generatiivisen tekoälyn vaikutuksista, yritys ajautuu kehitystyössä kuitenkin helposti ongelmiin: syntyy kalliita pistemäisiä ratkaisuja, jotka eivät tuota haluttuja vaikutuksia. Solitan generatiivisen tekoälyn osaajat auttavat yrityksiä ottamaan tekoälyn kasvun ja liiketoiminnan katalysaattoriksi tehokkaasti ja turvallisesti”, Lindroos sanoo.

Generative AI -ilmiö synnyttää globaalia kysyntää

Suomeen, Ruotsiin, Viroon, Tanskaan, Belgiaan sekä Saksaan avattavan Generative AI -osaamisyksikön palveluihin kuuluvat muun muassa generatiivisen tekoälyn liiketoimintapotentiaalin ja käyttötapausten analysointi, suurten kielimallien räätälöinti organisaatioiden uniikkeihin konteksteihin, generatiivisen tekoälyn tuominen ohjelmistosuunnitteluun ja -arkkitehtuuriin, tietoturvaa ja tekoälyä koskevien riskien kartoitus sekä henkilöstön ohjeistaminen. Samalla yksikkö tukee kaikkia Solitan omia liiketoiminta-alueita uusien tekoälyratkaisujen kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä.

“Moni yritys on tällä hetkellä generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen osalta ihmeissään. Hypen keskellä yritysten on tärkeää pysähtyä peruskysymysten äärelle. Tekoälyn hyödyntäminen voi näyttää helpolta, mutta siihen liittyy myös riskejä ja toiminnan muutostarpeita. Poikkitieteellinen ratkaisujen sekä niiden hyödyntämisen suunnittelu on keskeistä laajamittaisten myönteisten vaikutusten aikaansaamiseksi”, Solitan AI- ja data science -liiketoiminnan johtaja Mikael Ruohonen kertoo.

Uusi yksikkö täydentää Solitan vuosia kestänyttä työtä datan ja tekoälyn parissa. Yhtiöllä on Euroopassa jo yli 60 AI-asiantuntijaa, joiden työtä tukee kansainvälisesti yli 600 solitalaisen data-asiantuntijan joukko. Solita on aiemmin tehnyt tekoälyä hyödyntäviä hankkeita lukuisille yhtiöille, kuten KONE, DNA, Coxa, Amer Sports, Patria ja SmartEnergi. Solita on panostanut myös tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen ja asiakasorganisaatioiden kouluttamiseen aiheesta.

Generatiivisella tekoälyllä viitataan uusimpiin, sisältöä tuottaviin tekoälyratkaisuihin, jotka kehittyvät juuri nyt erittäin nopeasti. Tunnetuimpia generatiivisen tekoälyn sovelluksia ovat tällä hetkellä esimerkiksi tekstisisältöjä luova ChatGPT, ohjelmistokehitystä automatisoiva GitHub Copilot sekä kuvantuottamiseen keskittyneet Midjourney ja DALL-E.

Lue lisää

Solitan Generative AI -palvelut

Lisätietoja

Solita, Ossi Lindroos, toimitusjohtaja, +358 40 750 7637, [email protected]

Solita, Mikael Ruohonen, Business Lead, Data Science and AI, +358 41 451 6808, [email protected]