News

Solita lanserar ny kompetensenhet för generativ AI

Published 25 May 2023

Reading time 3 min

Solitas nya kompetensenhet för generativ AI erbjuder företag och offentliga organisationer tjänster som gör det möjligt för dem att effektivt utnyttja möjligheterna som erbjuds av stora språkmodeller (LLM). Enheten kommer att börja verka i sex länder.

Teknik-, data- och designföretaget Solita har grundat en ny kompetensenhet för generativ AI. Målet för det nya tvärvetenskapliga teamet, bestående av AI-experter och utvecklare, är att hjälpa företag och offentliga organisationer att tolka och utnyttja möjligheter med artificiell intelligens på ett säkert och effektivt sätt.

“Att använda stora språkmodeller, som ChatGPT, i affärssammanhang blir snabbt en avgörande framgångsfaktor. Branschen förändras blixtsnabbt”, säger Solitas vd Ossi Lindroos.

Generativ artificiell intelligens förväntas kraftigt förändra verksamheten inom många företag och branscher under de kommande åren. AI förväntas till exempel öka produktiviteten avsevärt inom programvaruutveckling, kundservice, affärsanalys, produktion av olika innehåll och anpassning av digitala tjänster. Solitas nya kompetensenhet för generativ AI erbjuder konkreta lösningar baserade på generativ artificiell intelligens och stora språkmodeller för att skapa tillväxt inom kundföretag, affärsutveckling och ökad operativ effektivitet.

“Möjligheten att använda generativ AI på ett affärsinriktat sätt, i takt med att det fortsätter att utvecklas, kommer att ge en exceptionell konkurrensfördel. Utan en djup förståelse för effekterna av generativ artificiell intelligens kan företag dock stöta på problem. Våra experter inom generativ AI hjälper företag att använda artificiell intelligens som en katalysator för tillväxt på ett effektivt och säkert sätt”, säger Ossi Lindroos.

Generativ AI skapar global efterfrågan

Enheten för generativ AI kommer att drivas från Sverige, Finland, Estland, Danmark, Belgien och Tyskland. Kompetensenheten kommer att hjälpa företag att analysera affärspotential och användningsområden för generativ AI, men även att anpassa stora språkmodeller till den enskilda organisationen. Solitas nya tjänst kommer bland annat kunna stötta företag att införa generativ AI inom programvarudesign och arkitektur och kartlägga risker relaterade till informationssäkerhet. Samtidigt kommer man att stötta alla Solitas egna affärsområden.

“Det är verkligen en hype runt generativ AI just nu och många företag funderar över hur just de kan dra nytta av AI. Att använda AI kan verka enkelt, men det innebär också risker. Många företag kommer att ha stor nytta av AI framöver, men det är viktigt att utgå ifrån sin egen verksamhet och dess behov istället för att utgå ifrån tekniken”, säger Niklas Liedholm, affärsansvarig för Solitas enhet för AI och data science i Sverige.

Det nya området inom Solita är en fortsättning på företagets arbete med artificiell intelligens som pågått under flera år. Företaget har redan över 60 AI-experter i Europa, som stöds internationellt av ett team med över 600 dataexperter. Solita har tidigare genomfört AI-projekt med företag som KONE, DNA, Coxa, Amer Sports, Patria, och SmartEnergi. Man har även investerat i hållbar AI och utbildat kundorganisationer inom ämnet.

Generativ artificiell intelligens syftar till de senaste lösningarna inom artificiell intelligens som skapar innehåll och utvecklas i en hög hastighet. De mest kända verktygen inom generativ artificiell intelligens är för närvarande ChatGPT, GitHub Copilot, Midjourney and DALL-E.

För vidare läsning

Solitas generativa AI-tjänst

Lediga tjänster hos Solita

För mer information

Solita, Ossi Lindroos, CEO, +358 40 750 7637, [email protected]

Solita, Niklas Liedholm, Business Lead, Data Science and AI, +46 705 39 64 64, [email protected]