News

Solita ökar leveransförmågan genom Solita Defence & Security

Published 06 Oct 2022

Reading time 3 min

Teknik-, data- och designföretaget Solita har etablerat en ny kompetensgruppering för försvar och säkerhet, Solita Defence & Security. Företaget har ett brett spektrum av kunder som kräver säkerhetskritiska lösningar. Nyligen har Solita varit involverade i Natos arbetsgrupp för artificiell intelligens och utvecklat den internationella försvarskoncernen Patrias datakapacitet.

”Komplexa lösningar och utmanande projekt som kräver en hög nivå av både it-säkerhet och driftsäkerhet har alltid varit kärnan i våra leveranser, eftersom många av våra kunder verkar inom livsmedelsproduktion, hälsotjänster samt transport- och telekommunikation. Detta gäller också kunder som levererar samhällskritiska tjänster inom offentlig sektor, inklusive försvar. Solita vill vara med och ta ansvar för ökad säkerhet i samhället och att investera i vår försvars- och säkerhetsförmågor är ett naturligt sätt för oss att bidra med vår kompetens, säger Solitas vd Ossi Lindroos.

Solitas försvars- och säkerhetsverksamhet bygger på bolagets dataexpertis, med bland annat avancerade analysfunktioner, skräddarsydda lösningar för artificiell intelligens och maskininlärning som till exempel applikationer för proaktivt underhåll, och säkra datalösningar. Solitas förmåga att kombinera teknik med mänskliga insikter hjälper till att skapa lösningar även för svåröverskådliga informationsmiljöer. Att snabbt förstå och analysera samspelet mellan olika aktörer gör det möjligt att reagera mer effektivt på till exempel desinformation från främmande makt.

Hållbarhet och ansvar är viktiga teman inom försvars- och säkerhetsindustrin, och får allt större betydelse ju mer komplexa de moderna konfliktsituationerna blir.

Digitalisering kräver kulturell transformation – också inom försvars och säkerhetssektorn

Digitalisering inom försvars- och säkerhetsindustrin skapar nya möjligheter men kräver stor expertis och kompetens. Digitala lösningar är bara en del av digitaliseringen. En ökad förmåga att reagera på utmaningar i framtida operativa miljöer kan bara åstadkommas genom förändring i arbetessättet och operationella metoder. Solita är en stark partner till de kunder som vill dynamiskt använda best of breed lösningar från olika industrier och civila teknologier.

”Det här är en spännande och viktig satsning för Solita”, säger Johan Thyblad, vd för Solita i Sverige, ”det gör oss relevanta även på säkerhets- och försvarsområdet. Vi har en otrolig kompetens inom bolaget och med vår erfarenhet och kunskap inom bland annat AI, maskininlärning, dataanalys och informationshantering har vi mycket att bidra med. I förlängningen så handlar det ytterst om att värna vårt öppna och demokratiska samhälle.”

Läs mer om Solita Defence & Security här.

För mer information:

Johan Thyblad, vd Solita Sverige, tel +46 70 673 10 08, [email protected]

Janne Niinivaara, chef Solita Defence and Security, tel. +358 44 577 0577, [email protected]