News

Solita Health växer i Sverige

Published 24 Jan 2023

Reading time 2 min

Solita Health växer – med över 300 nordiska experter implementerar vi nya sätt att arbeta och utnyttjar modern teknik genom att använda data effektivt, säkert och etiskt inom den reglerade hälso- och sjukvårdssektorn. Nu vill vi bli fler i Sverige.

Solita arbetar med alla delar av människors liv för hälsa och välbefinnande. Tillsammans med våra kunder designar och bygger vi produkter och tjänster baserade på mänsklig insikt och intelligent teknologi – vi hjälper individer, organisationer och hela samhället att skapa en bättre vardag.

– Solita Health arbetar på alla nivåer av välbefinnande – från sjukvård till att underlätta vardagen för våra kunder och användare. Vår drivkraft är att digitalisera hälsosektorn och att hjälpa våra kunder att jobba smartare med sin information. Personligen brinner jag lite extra för hälsosektorn, eftersom det finns så mycket att göra. Branschen är i början av sin digitaliseringsresa och varje projekt gör verkligen skillnad, säger Mattias Thorsen, Senior Solution Lead & Business Development på Solita.

I Finland har Solita Health en stark meritlista med bland annat Coronablinkern, en app för digital smittspårning, som blev en av de mest använda coronaapparna under pandemin. Andra projekt är Omaolo, en elektronisk kanal för tjänster inom hälso- och sjukvården som stöder egenvård och vid behov hänvisar vidare till rätt instans, och Pulse, ett resursplaneringssystem (ERP) i realtid för sjukhusavdelningar som avsevärt underlättar det dagliga arbetet för sjukhuspersonal.

Bland Solitas kunder i Sverige finns bl.a Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Inera. Under förra året tecknade Solita ett ramavtal på 2,7 miljarder kronor med Inera, tillsammans med sju andra aktörer. Kontraktet kommer att täcka majoriteten av Ineras tjänster, inklusive viktiga nationella tjänster såsom 1177. Avtalet sträcker sig över flera år.

Läs mer

Om Solita Health

Om ramavtalet med Inera

Om lediga tjänster inom Solita Health

För mer information

Johan Thyblad, VD, Solita i Sverige, tel. +46 706 73 10 08, [email protected]

Mattias Thorsen, Senior Solution Lead & Business Development, tel. +46 761 37 79 89, [email protected]