News

Så förändrar generativ AI framtidens mjukvaruutveckling – nytt forskningsprojekt från Solita och ISS

Published 15 May 2024

Reading time 4 min

Teknikföretaget Solita och facility management företaget ISS, har inlett ett unikt projekt där två team ska utveckla samma digitala lösning, men med olika metoder – ett med moderna metoder för mjukvaruutveckling och det andra med hjälp av generativ AI under alla faser i utvecklingen. Syftet med projektet är att identifiera de faktiska nyttorna med generativ AI, generella tillämpningsområden för generativ AI, utforska dem i praktiska affärsmiljöer och jämföra olika utvecklingsmetoder. Detta är en av de första jämförande studierna i sitt slag. Resultaten kommer delas brett med företag och branschen. 

Solita och ISS genomför projektet “GenAI Twin”, vilket syftar till att utforska användningen av artificiell intelligens i olika skeden av mjukvaruutveckling. Projektet undersöker bland annat AI:s påverkan på att effektivisera processer och förbättra kvaliteten i resultaten. Dessutom kommer projektet att resultera i en masteruppsats för Åbo universitet.

AI:s effekter i praktiken, inklusive påverkan på exempelvis effektivitet och kvalitet, IT-professionellas rollutveckling, strategisk integration av AI och etiska överväganden kommer att undersökas. Målet är att lära sig av användningen av AI i mjukvaruutvecklingsprojekt i praktiken och att öppet dela resultaten.

Generativ AI förväntas medföra betydande förändringar inom IT-branschen och mjukvaruutveckling globalt, samt inom många andra industrier.

Projektet ‘GenAI Twin’ av Solita och ISS är ett av världens första kundprojekt där resultaten och lärdomarna från användningen av generativ AI i mjukvaruutveckling observeras på en praktisk nivå: handlingar istället för ord. Experimentering är det snabbaste sättet att lära sig. Vi är mitt i en omvandling som kommer att påverka flera industrier och arbeten globalt, säger Solitas CEO, Ossi Lindroos.

Utvecklingen av AI förändrar världen och representerar en enorm möjlighet för ISS. Dock måste övergången till en AI-assisterad värld hanteras och vara hållbar, vilket säkerställbuer att alla kan anpassa sig till förändringarna. Endast då kan vi verkligen skörda fördelarna med AI. Olika projekt hjälper oss att omfattande identifiera hur AI kan stödja verksamheten och medarbetarupplevelsen. Detta projekt kan bidra till båda, säger Jenni Heinisuo, CIO på ISS Services.

Generativ AI fortsätter sin utveckling i en hisnande takt. Samtidigt pågår en tävling mellan företag, regeringar och till och med kontinenter om vilka industrier och tillämpningar som kan uppnå de största praktiska fördelarna från dess användning. Vårt projekt ‘GenAI Twin’ är sällsynt även på global nivå, och vi ser fram emot resultaten av projektet”, säger Lasse Girs, chef för Generative AI Enablement på Solita, och fortsätter:

Med antagandet av nya modeller och AI-verktyg kommer det utan tvekan att finnas både genombrott och besvikelser. Vi vill öppet kommunicera våra observationer längs vägen eftersom det är viktigt att ha en öppen diskussion om ämnet.

Projektet är planerat att slutföras i september. Du kan följa projektet på Solitas sociala mediekanaler och på hemsidan.

Det finns ett stort kundintresse för generativ AI, och Solita har investerat resurser i utvecklingen av generativ AI för att betjäna både kunder och kontinuerligt förbättra Solita-medarbetares expertis inom området.

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta

Solita är ett snabbväxande digitalt transformationsföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Tjänsterna sträcker sig från strategisk rådgivning till tjänstedesign, digital utveckling, byggandet av dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och sysselsätter nu över 2 000 digitala affärsspecialister i Finland, Sverige, Estland, Tyskland, Danmark, Norge, Polen, Belgien och Schweiz.

ISS är en ledande global leverantör av lösningar för arbetsplats- och facility-tjänster. I partnerskap med kunder driver ISS engagemang och välbefinnande hos människor, minimerar påverkan på miljön samt skyddar och underhåller fastigheter. ISS Finland (ISS Palvelut) är en av de största privata arbetsgivarna i Finland och en del av den internationella ISS-koncernen som har verksamhet i mer än 30 länder.