News

Suomi kestävän kehityksen asianajajaksi – Solita rakentaa EU-kansalaisille arjen työkaluja estämään ilmastonmuutosta

Published 03 Feb 2022

Reading time 3 min

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita on valittu teknologia- ja palvelumuotoilukumppaniksi yhteiseurooppalaiseen Positive Sustainable Lifestyle (PS Lifestyle) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tarjota miljoonille eurooppalaisille teknologian avulla arjen keinoja hidastaa ja estää ilmastonmuutosta. Vuoteen 2025 jatkuvan hankkeen tähtäimessä on myös rakentaa Euroopan laajin ihmisten kiinnostuksen kohteita ja toimintatapoja sisältävä kuluttajatietokanta tukemaan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. 

Sitran johtama PS Lifestyle -konsortio on osa EU:n vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaa. Yhteensä 16 kansainvälistä kumppania kahdeksasta eri maasta kehittää eurooppalaisille arjen palvelukokonaisuutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Suomalainen teknologia-, strategia- ja designyhtiö Solita vastaa hankkeen teknologisesta toteutuksesta, suunnittelusta ja ylläpidosta sekä palvelumuotoilusta.

Hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on saada miljoonat tavalliset eurooppalaiset tekemään aiempaa kestävämpiä elämäntapavalintoja ja näin edistää Euroopan hiilineutraaliutta.

”Kyse on maailmanlaajuisesti merkittävästä hankkeesta, joka keskittyy tavallisten kansalaisten hiilijalanjälkeen ja valintoihin. Etsimme keinoja, jotka motivoivat ja kannustavat erilaisia ihmisiä. Tämä on valtava kansainvälinen ponnistus, jonka avulla yksilöille pystytään konkretisoimaan, miten omilla teoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa suuriinkin asioihin”, kertoo yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt Solitan Olli Lindroos.

Kohti parempia arjen valintoja

Paikallisesti räätälöitävä palvelukokonaisuus auttaa kansalaisia suunnittelemaan itselle istuvan kestävän elämäntavan. Palvelukokonaisuuden käyttökokemuksen pohjalta syntyy yrityksille ja päättäjille anonyymiä dataa ihmisten kestävän elämäntavan tavoitteista, motiiveista ja toiveista. Projektin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä puoli miljoonaa tonnia.

”Projektissa syntyvän EU-laajuisen tietokannan tavoitteena on tarjota tutkijoille ja päätöksentekijöille tietoa ihmisten kestävään elämäntapaan liittyvästä kulutuskäyttäytymisestä, tietoturva- ja tietosuojakysymykset tarkasti huomioiden. Kun esimerkiksi Euroopan saastuttavimmat arjen toiminnot tunnistetaan, on mahdollista rakentaa kestävämpiä elämäntapoja niin politiikan, tutkimuksen kuin käytännön palvelukehityksenkin keinoilla”, Lindroos kertoo.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on kaikkien kansalaisten yhteinen haaste.

”Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, ja me kaikki voimme myös vaikuttaa siihen elintavoillamme. Syöminen, asuminen, liikkuminen, ostoskäyttäytyminen ovat esimerkkejä arjen toiminnoista, joilla kaikilla on vaikutusta ilmastomme tulevaisuuteen”, Lindroos kertoo.

Hankkeen avulla halutaan oppia ihmisten käyttäytymisestä ja ymmärtää uusia keinoja vähentää hiilijalanjälkeä. Noin 70 prosenttia kasvihuonepäästöistä jyvittyy länsimaissa kansalaisille. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää merkittäviä päästövähennyksiä. Samalla Suomi saavuttaa myös Euroopan unionin asettamat ja muut kansainväliset ilmastotavoitteet.

Hankkeen taustalla on Sitran ja Solitan vuosien tutkimustyö ihmisten suhtautumisesta vastuullisuuteen. Solitan Sitralle kehittämien Kestävän elämäntavan motivaatioprofiilien pohjalta laadittua Sitran Elämäntapatestiä on tehty jo yli miljoona kertaa. Solita on aiemmin ollut mukana kehittämässä myös mm. S-ryhmän Omat ostot -sovellusta, joka auttaa kuluttajaa tekemään parempia päätöksiä ja seuraamaan hiilijalanjälkeään ostodatansa perusteella.

Lisätietoja:

Saana Tikkanen, Business Designer, Sustainability Lead, p. 0400 704 693, [email protected]

Ruth Türk, Project Manager, PSLifestyle, p. +372 526 0437, [email protected]

Mediayhteydet: viestintäjohtaja Minna Pinola, p. 040 5166 024, [email protected]