News

Solita skapar verktyg för att hjälpa EU-medborgare i kampen mot klimatförändringen

Published 03 Feb 2022

Reading time 3 min

Solita har utsetts till teknik- och tjänstedesignpartner i det sameuropeiska projektet Positive Sustainable Lifestyle (PS Lifestyle). Projektet syftar till att ge miljontals européer enkla digitala verktyg som hjälper till att bromsa klimatförändringen. Man vill också bygga upp Europas största konsumentdatabas där man anonymiserat analyserar medborgarnas konsumtionsdata för att gemensamt utveckla och implementera vardagliga lösningar för att stödja kampen mot klimatförändringen. Projektet pågår till år 2025.

PS Lifestyle-konsortiet leds av den finska innovationsfonden Sitra och är en del av EU:s program för grön utveckling (Green Deal Programme). Sammanlagt utvecklar 16 internationella partners i åtta länder en serie digitala verktyg att använda till vardags för att bekämpa klimatförändringen. Det finska teknik-, data- och designbolaget Solita svarar för projektets tekniska genomförande, planering och underhåll samt tjänstedesign.

Syftet med projektet är att få miljontals européer att göra alltmer hållbara livsstilsval och på så sätt främja ett koldioxidneutralt Europa.

”Projektet fokuserar på enskilda medborgares koldioxidavtryck och val, något som kommer att få betydelse globalt. Vi letar metoder som ska motivera och uppmuntra olika typer av människor att ta ansvar för sitt koldioxidavtryck. Det här är en enorm internationell satsning som tydligt visar hur vi alla kan påverka även stora frågor genom vårt eget agerande”, säger Olli Lindroos, Business Lead, Sustainability på Solita.

Mot bättre val i vardagen

Med PS Lifestyle ska lokalt anpassade verktyg hjälpa medborgarna att planera en hållbar livsstil som passar dem själva. Baserat på användardata får företag och beslutsfattare ta del av anonymiserade data vad gäller människors målsättning, motiv och önskemål beträffande en hållbar livsstil. Projektet har som mål att minska koldioxidutsläppen med en halv miljon ton.

”Syftet med databasen på EU-nivå är att förse forskare och beslutsfattare med information om människors konsumtionsbeteende, samtidigt som man noggrant beaktar datasäkerhets- och dataskyddsfrågor. När man till exempel lyckats identifiera vilka som är de mest förorenande vardagsaktiviteterna i Europa kan man främja mer hållbara val med hjälp av såväl politik och forskning som praktisk tjänsteutveckling”, säger Lindroos.Att motverka klimatförändringen är en gemensam utmaning för alla medborgare.

”Klimatförändringen påverkar oss alla, men vi kan också påverka den genom vår egen livsstil. Vad vi äter, hur vi bor, våra resor och vårt köpbeteende är alla exempel på livsstilsval som har stor betydelse för vårt framtida klimat”, säger Lindroos.

Genom projektet vill man lära sig mer om människors beteende och hitta nya sätt att minska koldioxidavtrycket. I västländerna står medborgarna för cirka 70 procent av växthusgasutsläppen. För att de europeiska länderna ska lyckas nå sina egna mål om koldioxidneutralitet, såväl som internationella klimatmål, måste utsläppen minska drastiskt.

Solita har tidigare varit med och utvecklat bland annat Sitras Motivationsprofiler för en hållbar livsstil och S-gruppens app Mina köp.

Horizon 2020 Framework Programme

Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)

Ytterligare uppgifter:

Maria Hansson, Business Design & Digital Ecosystems, Solita, tfn +46 706 61 37 37, [email protected]

Mediekontakt: Kommunikationsdirektör Minna Pinola, tfn +358 40 5166 024, [email protected]