News

Suomalaiset suuryritykset hyödyntävät aktiivisesti pilvipalveluita – ”kasvumahdollisuuksia yhä paljon käyttämättä”

Published09 Feb 2022

Reading time 3 min

Suomalaisyritykset hyödyntävät pilvipalveluita innokkaasti ja ovat pilvisiirtymässä Euroopan huipulla. Yritykset ovat jo onnistuneet saavuttamaan paljon hyötyjä pilvipalveluista, vaikka niiden automatisointi on vasta alkutaipaleella. Suomen 500 suurimman yrityksen pilvikäyttöön pureutunut tutkimus kertoo, että yrityksistä 61 prosenttia on siirtänyt osan palveluistaan konesalista pilveen ja 31 prosentille yrityksistä hallittu pilviympäristö on jo arkipäivää. Vain 7 prosenttia yrityksistä on vasta aloittamassa pilvisiirtymää.

Suomalaisyritykset ovat siirtyneet etujoukoissa pilvipalveluiden käyttöön ja kokevat jo hyötyneensä pilvitransformaatiosta. Pilvipalveluiden hyödyntämisessä on kuitenkin suomalaisyritysten kilpailukyvyn kannalta vielä merkittäviä mahdollisuuksia niin kotimaassa kuin globaaleilla markkinoillakin”, Solitan pilviliiketoiminnasta vastaava Karri Lehtinen kertoo.

Tiedot ilmenevät Solitan marraskuussa 2021 tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 120 Suomen TOP 500 -yritysten pilvipalveluista vastaavaa johtajaa. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö IRO Research.

Voit ladata koko Eteenpäin pilvipolulla -tutkimusraportin täältä

Tutkimukseen vastanneista 71 prosenttia kokee pilvipalveluiden hyötyjen toteutuneen odotetusti, 11 prosenttia odotuksia paremmin ja vain 14 prosenttia odotuksia heikommin. Odotusten täyttymiseen vaikuttivat muiden muassa pilvipalveluiden käytön ja ylläpidon helppous pidemmällä aikavälillä, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen sekä käytön nopeutuminen ja skaalautuvuus. Pettymyksiä ovat aiheuttaneet palvelukatkokset sekä odotettua hitaampi liikkeelle lähtö projekteissa.

Pilvipalveluihin siirtymistä hidastavat erityisesti henkilöresurssien puute sekä riittämätön osaaminen. Kumppaneiden rooli yritysten pilvisiirtymässä onkin merkittävä. Suomi ja Ruotsi ovat pilvisiirtymässä Eurostatin tilastojen mukaan Euroopan kärkimaat.

”Julkiset pilvipalvelut ovat demokratisoineet kilpailukenttää. Ennen vain suuremmilla yrityksillä oli resursseja rakentaa ympäristöjä esimerkiksi isojen datamassojen hyödyntämiseen. Nyt pilvipalvelut tekevät mahdolliseksi pienelle startupillekin kehittää ja tuotteistaa digitaalisia palveluita, ja tarjota niitä globaalisti”, Solitan Lehtinen kertoo.

Kommunikaation merkitys it:n ja liiketoiminnan välillä korostuu jatkuvasti

Tutkimus selvitti myös pilvipalveluiden aiheuttamia huolia yrityksissä. Eniten yritysten päättäjät ovat huolissaan tietoturvasta (53 %), henkilöresursseista (41 %) sekä pilvipalveluihin liittyvän sääntelyn muuttumisesta (40 %). Kuitenkin 68 prosenttia vastaajista kertoi pilvipalveluiden tietoturvan vastanneen odotuksia, ja vain 13 prosenttia koki tietoturvahaasteet odotettua vaikeammiksi.

Valtaosa vastaajista kokee it:n ja liiketoiminnan yhteistyön sujuvaksi (53 %) tai erittäin sujuvaksi (12 %). Suomalaisyritykset tunnistavat kuitenkin myös monia arjen haasteita liiketoiminnan ja it:n yhteistyössä. Suurin haaste on yhteisen kielen löytäminen (59 %). Myös epärealistiset, liian nopeat aikataulut (45 %) sekä teknisen ymmärryksen puute (38 %) lisäävät yhteistyön haasteita.

”Julkiset pilvipalvelut ovat tuoneet mukanaan täysin uuden tavan toimia. Edellisen sukupolven konesaliratkaisujen toimintatavoilla ei saada tehoja irti. Automatisointi ja Infrastructure as Code (IaC) vaatii osaamista niin it-infrastruktuurista kuin ohjelmistotuotannon menetelmistä. Jos yrityksellä ei ole omaa osaamista, on hyvä tehdä yhteistyötä modernin pilvipalvelukumppanin kanssa, jotta hyödyt eivät jää saavuttamatta. Viestinnän merkitys it:n ja liiketoiminnan välillä on yritysten menestyksen kannalta yhä merkittävämpi asia”, Lehtinen korostaa.

Tutkimuksen mukaan suurten suomalaisyritysten eniten käyttämät pilvipalvelut ovat Microsoft Azure (82 %), Amazon Web Services (34 %) sekä Google Cloud Platform (27 %). Merkittävä osa, 43 prosenttia, vastaajista operoi monipilviympäristössä eli niillä on käytössään useampi kuin yhden pilvitoimittajan ratkaisu.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi riippumaton tutkimusyhtiö IRO Research.

Lataa Eteenpäin pilvipolulla -tutkimusraportti Suomen TOP500 -yritysten pilvipalvelujen käytöstä.

Lisätiedot:

Solita, Karri Lehtinen, Senior Vice President, Cloud Platforms, [email protected], p. 040 507 8474