News

Solita mukana TIETO22-kyberturvallisuusharjoituksessa

Published 17 Feb 2022

Reading time 2 min

TIETO22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Tänä vuonna TIETO22-harjoituksen fokuksessa on finanssialan kyberturvallisuus.

Vuoden 2022 aikana toteutettavaan TIETO22-harjoitukseen osallistuu noin 120 organisaatiota. Mukana on yrityksiä sekä finanssialalta että muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä toimialoilta, toimialojen keskeiset tele- ja ICT-palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. Harjoitukseen valmisteluun osallistuvat toimialoista vastaavat sektoriviranomaiset ja ministeriöt sekä Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi, Puolustusvoimat, Yleisradio sekä monet muut. Joka toinen vuosi järjestettäviä TIETO-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli.

Harjoittelulla tuetaan yritysten jatkuvuudenhallintaa ja varautumista, sekä kehitetään yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria ja yhteistoimintamalleja. Samalla tunnistetaan konkreettisia kyberturvallisuuden kehitystarpeita.

TIETO22-harjoituksessa käydään läpi rautaisannos teoriaa kyber- ja informaatioturvallisuuden alueilta. Harjoitus kulminoituu syyskuussa järjestettävään kolmen päivän intensiiviharjoitukseen, jossa osallistujat pääsevät testaamaan osaamistaan erillisessä peliympäristössä Suomeen kohdistuvan laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa. Keskeisiä harjoituksessa esillä olevia aiheita ovat viranomaisten ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön ja toiminnan ymmärtäminen ja käytännön eväiden antaminen (Public Private Partnership, PPP).

Solitalta on mukana osaajia eri osaamisalueilta. “Hybridivaikuttamisen aikana tietoturvassa ei ole kyse ainoastaan teknologiaratkaisuista, vaan se on myös esimerkiksi toimivia yhteistyösuhteita, riskit minimoivia toimintamalleja sekä tehokasta viestintää. On hienoa, että Suomi näyttää myös kansainvälisesti mallia yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyössä tällaisilla laaja-alaisilla harjoituksilla.”, kertoo Solitan viestintäjohtaja Minna Pinola.

Harjoituksessa ja intensiivivaiheessa pääteemana on tänä vuonna finanssiala, mutta harjoituksen tapahtumat kohdistuvat laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Laaja-alaisen vaikuttamisen yhteiskuntaan kohdistuvien häiriöiden simulointi on ajankohtaista kyberturvauhkien jatkuvasti lisääntyessä.

Lue lisää Tieto22-harjoituksesta.

Lisätietoja:

Minna Pinola, Director, Communications and Marketing, [email protected]