News

Solitas nya Head of Sustainable AI Anna Metsäranta: ”Hållbar och ansvarsfull artificiell intelligens är förnuftig affärsverksamhet”

Published 24 Feb 2022

Reading time 3 min

Solita har utsett Anna Metsäranta att leda den affärsverksamhet om uppstår kring hållbara och ansvarsfulla lösningar baserade på artificiell intelligens. Företagens efterfrågan på utveckling av hållbarhet och ansvar för lösningar med artificiell intelligens ökar ständigt. Att bygga ansvarsfull artificiell intelligens kräver ändå målmedvetet handlande av organisationerna. ”Det är inte enbart en fråga om ett etiskt resonemang – utan om en resultatinriktad, lönsam affärsverksamhet. Företagens och organisationernas förmåga att ansvarsfullt, långsiktigt och med framförhållning för kommande regleringar dra nytta av sina omfattande investeringar i artificiell intelligens är förutsättningen för företagets framtida framgång”, säger Metsäranta.

Det finns många motsättningar vad gäller den artificiella intelligensens påverkan på samhället. Därför behövs det mycket mer och bredare debatt än nu om utnyttjandet av artificiell intelligens och dess påverkan på samhället. Vi får exempelvis inte neutrala algoritmer så länge de tränas med data som återspeglar skevheter och ojämlikhet hos mänskligheten.

”Investeringar i artificiell intelligens är på god väg i de finländska företagen. Nu är det viktigt att satsa på transparens och begriplighet i algoritmerna, så att experterna kan lita på de lösningar de använder i sitt arbete. När det gäller vissa lösningar med artificiell intelligens bör transparens och begriplighet utvärderas även bredare, till exempel ur kundernas eller medborgarnas perspektiv”, säger Solitas nya Head of Sustainable AI Anna Metsäranta.

Solita har redan i flera år gått i bräschen för utveckling och kompetens inom lösningar som bygger på artificiell intelligens. Solita hjälper sina kunder att bygga och införa algoritmiska lösningar som skapar nytta för affärsverksamheten och kunden, hållbart och ansvarsfullt. Företagens efterfrågan på utveckling av hållbarhet och ansvar för lösningar med artificiell intelligens ökar ständigt.

”Uppbyggnaden av ansvarsfull artificiell intelligens sker inte av en slump. Man måste våga granska hurdana effekter lösningar som bygger på artificiell intelligens kan ha på människorna och miljön. Vi hjälper också kunderna att bygga mekanismer som bättre kan kontrollera lösningar med artificiell intelligens som redan används”, betonar Metsäranta.

I dagens läge förutsätter lönsam affärsverksamhet i allt högre grad lösningar som är ansvarsfulla och tål sociala test. Solita deltar i flera projekt som undersöker hur artificiell intelligens kan utnyttjas, till exempel i AIGA-projektet som stöds av Business Finland. Till Solitas kunder inom lösningar med artificiell intelligens hör bland andra Kone och ledprotessjukhuset Coxa.

Anna Metsäranta, som utsetts till Head of Sustainable AI hos Solita, har över 15 års erfarenhet av utveckling av datasystem och utnyttjande av mångkunnighet för att lösa invecklade problem. Hon har bland annat varit ansvarig chef för den intelligenta automatiseringen av Nordeas digitala kundservicekanaler.

Läs mer: State of sustainable AI report

State of sustainable AI

Mer information:

Solita, Anna Metsäranta, Head of Sustainable AI, +358 40 523 2321, [email protected]

Solita, Mikael Ruohonen, Business Lead, Data Science, AI & Analytics, +358 41 4516808, [email protected]