News

Solita ja ISS tutkimushanke: Miten GenAI muuttaa ohjelmistokehityksen tulevaisuutta?

Published 15 May 2024

Reading time 3 min

Solita ja ISS Palvelut ovat käynnistäneet uraauurtavan generatiivisen tekoälyn hankkeen, jossa kaksi itsenäistä tiimiä kehittävät yhtäaikaisesti samaa asiakasyrityksen ratkaisua – toinen modernin, ketterän ohjelmistokehityksen metodeilla, toinen hyödyntämällä generatiivisen tekoälyn työkaluja kaikissa digitaalisen palvelukehityksen vaiheissa. Hanke on yksi maailman ensimmäisiä vertailututkimuksia todellisessa asiakashankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on löytää laajasti generatiivisen tekoälyn soveltamiskohteita, tutkia niitä käytännön liiketoimintaympäristössä, verrata eri kehitystapoja ja jakaa opit laajasti yritysten ja teknologiayhteisön hyödyksi.

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan ja kansainvälisen kiinteistö- ja toimitilapalveluyhtiö ISS:n nk. GenAI Twin -projekti on uraauurtava yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tutkia tekoälyn hyödyntämistä ohjelmistokehityksen eri vaiheissa. Projekti arvioi muun muassa tekoälyn vaikutusta prosessien virtaviivaistamiseen ja tuotoksen parantamiseen. Hankkeesta syntyy myös diplomityö Turun yliopistolle.

Projektin tavoitteena on tutkia käytännössä esimerkiksi tekoälyn vaikutusta tehokkuuteen ja laatuun, IT-ammattilaisten roolin laajentumista, tekoälyn strategista integrointia ja eettisiä näkökohtia. Hankkeen tavoite on oppia AI:n hyödyntämisestä ohjelmistokehityshankkeissa.

Generatiivinen tekoäly muuttaa myös IT-alaa: Luvassa sekä läpimurtoja että pettymyksiä?

Solita arvioi generatiivisen tekoälyn tuovan merkittäviä muutoksia myös IT-alalle ja ohjelmistokehitykseen maailmanlaajuisesti.

”Solitan ja ISS:n ’GenAI Twin’-hanke on yksi maailman ensimmäisiä hankkeita, joissa käytännön tasolla havainnoidaan niitä tuloksia ja oppeja, joita generatiivisen tekoälyn käyttö ohjelmistokehityksessä tuo: tekoja puheen sijaan. Kokeilu on nopein tapa oppia. Käynnissä on murros, joka muuttaa merkittävästi useita aloja ja työtä maailmanlaajuisesti”, kommentoi Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.

”Tekoälyn kehitys muuttaa maailmaa ja on ISS:lle valtava mahdollisuus. Muutosta tekoälyavusteiseen maailmaan on kuitenkin tehtävä hallitusti ja kestävästi ja siten että jokainen pysyy muutoksessa mukana. Vain niin saamme tekoälystä aidosti hyötyjä irti. Erilaiset hankkeet auttavat meitä tunnistamaan monipuolisesti, miten tekoäly voi tukea liiketoimintaa ja työntekijäkokemusta. Tämä hanke voi osaltaan auttaa molemmissa”, kertoo ISS Palveluiden tietohallintojohtaja Jenni Heinisuo.

”Generatiivinen tekoäly jatkaa kehityskulkuaan huimalla nopeudella. Yhtä aikaa sen soveltamisessa on yritysten, valtioiden ja jopa maanosien välillä käynnissä kilpailu siitä, millä aloilla ja missä sovellutuksissa sen hyödyntämisessä voidaan saavuttaa suurimmat käytännön hyödyt. GenAI Twin-projektimme on maailmassakin harvinainen ja odotamme tuloksia hankkeesta innolla”, kertoo Solitan generatiivisen tekoälyn osaamisalueesta vastaava Lasse Girs. ”Uusien toimintamallien ja AI-työkalujen käytössä luvassa on varmasti sekä läpimurtoja, että pettymyksiä. Haluamme viestiä avoimesti havainnoistamme matkan varrelta, sillä on tärkeää käydä aiheesta avointa keskustelua.”

Hankkeen on määrä valmistua syyskuuhun mennessä. Hanketta voi seurata Solitan sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivuilla.

Generatiivisen tekoälyyn kohdistuu suurta asiakasmielenkiintoa, ja Solita on investoinut generatiivisen tekoälyn alueeseen kehitysvoimavaroja sekä asiakkaiden palvelemiseen, että solitalaisten osaamisen jatkuvaan kehittämiseen alueella.

Lue lisää

Lisätietoja

Solita on suomalainen teknologia-, data- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää jo yli 2000 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, ohjelmistokehityksen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Saksassa, Puolassa, Sveitsissä ja Belgiassa.

ISS Palvelut tekee maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Kokonaispalvelumme muodostuu kiinteistön ylläpito-, siivous-, ravintola- ja työpaikkapalveluista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 445 miljoonaa euroa ja meillä oli 7 600 työntekijää. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 30 maassa.