News

Solita lisää investointeja generatiiviseen tekoälyyn 

Published 01 Feb 2024

Reading time 3 min

Solita laajentaa GenAI-osaamisyksikkönsä toimintaa. Jatkossa Solita GenAI Studio -nimellä toimivan osaamisyksikön toimintaan kuuluu myös GenAI Lab -kehitystiimi, joka keskittyy tekoälyn käytännönläheisten, skaalautuvien ja elinkaareltaan kestävien tekoälyratkaisujen kehittämiseen teknologiariippumattomasti. Asiakastyön lisäksi investoinnit tukevat Solitan sisäisiä tekoälyhankkeita ja osaamisen kehittämistä.

Suuria kielimalleja (LLM, large language models) hyödyntävä generatiivinen tekoäly on tuore ja nopeasti kehittyvä tekoälyratkaisujen alue. Generatiivisen tekoälyn ratkaisuihin kohdistui suurta kansainvälistä kiinnostusta vuonna 2023, ja aihepiiri on edelleen yksi vuoden 2024 kuumimmista teknologia-alan trendeistä.  

Solitan viime syksynä toteuttamassa Tekoäly suomalaisyrityksissä -tutkimuksessa suuryrityksistä 51 prosenttia kertoi valmistautuvansa generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen. Liiketoimintahyötyjen saavuttamiseen generatiivisen tekoälyn hankkeissa tarvitaan teknologiaosaajien lisäksi myös koulutusten ja hallintamallien osaajia sekä ymmärrystä Euroopan nopeasti kehittyvästä tekoälylainsäädännöstä ja ratkaisujen kestävyydestä sekä eettisyyden että ympäristön näkökulmasta.  

Solita perustaa GenAI Lab -kokeiluympäristön 

Solita perusti generatiivisen tekoälyn osaamisyksikön toukokuussa 2023 vahvistamaan aiempaa tekoälyyn liittyvää, laajaa palveluvalikoimaansa, ja kysyntä on kasvanut vauhdilla. Nyt yhtiö laajentaa yksikön toimintaa ja perustaa GenAI Lab -testausympäristön, joka tarjoaa organisaatioille tukea sekä uuden teknologian ymmärtämiseen että tietoturvalliseen testaamiseen. GenAI Lab asiantuntijoineen tutkii uusimpia tekoälyteknologioita ja -ratkaisumalleja ja parhaita soveltamiskäytäntöjä sekä asiakkaiden että Solitan omissa ympäristöissä. Tutkittua tietoa etenemisen tueksi on jo tarjolla liittyen esimerkiksi Microsoftin, Googlen ja AWS:n GenAI-työkaluihin, kuten myös uudempien toimijoiden kuten OpenAI:n, HuggingFacen ja Mistral AI:n työkaluihin. 

Lisäksi GenAI Studio tukee yrityksiä generatiiviseen tekoälyyn liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien ja riskien arvioinnissa, henkilöstön kouluttamisessa ja sitouttamisessa muutokseen sekä lainsäädännön vaikutusten arvioinnissa. Solitan GenAI -osaamisyksikkö palvelee yhtiön asiakkaita sen kaikissa toimintamaissa. Solitan generatiivisen tekoälyn osaajat auttavat yrityksiä ottamaan tekoälyn kasvun ja liiketoiminnan katalysaattoriksi tehokkaasti ja turvallisesti. Solitan asiakkaita tekoälyhankkeissa ovat muun muassa Kela, NATO, Tana ja Lederne. Solita työllistää Euroopassa yli 2000 osaajaa, joista 800 on dataosaajaa. 

”Näemme kysyntää Suomen lisäksi kaikissa maissamme – kiinnostus generatiiviseen tekoälyyn on globaalia ja ilmiö on tullut jäädäkseen. Pilotteja tehtiin viime vuonna kiihtyvään tahtiin ja vuonna 2024 näemme yhä useamman organisaation sekä julkisella että yksityisellä puolella sekä testaavan uusia työkaluja että löytävän todellisia sovellutuskohteita”, kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.   

Generatiiviseen tekoälyyn kohdistuvat odotukset järkevöityvät, liiketoiminta kasvussa

Generatiivisen tekoälyn on ennustettu muuttavan lähivuosien aikana yritysten toimintatapoja lähes kaikilla aloilla. Sen on ennustettu tehostavan merkittävästi muun muassa ohjelmistokehitystä, asiakaspalvelua, liiketoiminnan analytiikkaa, erilaisten sisältöjen tuotantoa sekä digitaalisten palvelujen personointia. Solitan generatiivisen tekoälyn osaamisyksikkö tarjoaa konkreettisia ratkaisuja asiakasyritysten kasvuun, liiketoiminnan kehittämiseen sekä toiminnan tehostamiseen. 

“Generatiivista tekoälyä koskevat odotukset löytävät oikean tasonsa tänä vuonna. Odotusten järkevöityessä samanaikaisesti generatiivisen tekoälyn käyttö yleistyy ja myös yritysten enemmistö pääsee toden teolla ilmiöön mukaan. Hypen lisäksi luvassa myös pettymyksiä ja kitkaa – kuten kokeiluissa aina. Näemme kuitenkin jo monissa piloteissamme tämän uuden teknologian voiman, kun oikeat käyttötavat ja -kohteet löydetään”, kertoo Solitan GenAI -kehitystä vetävä Lasse Girs.  

Tekoälyn hyödyntämistä koskeva lainsäädäntö kehittyy Euroopassa tällä hetkellä nopeasti. Lainsäädännön muutoksista ajan tasalla pysyminen sekä investointien eettisyyden ja kestävyyden varmistaminen on ajankohtainen haaste yrityksille ympäri maailmaa.  

Rekrytoinnit GenAI Studioon käynnissä

Solita rekrytoi nyt GenAI Studioon lisää osaajia ja vahvistaa osaajajoukkoaan muun muassa valmentajilla, AI-lainsäädännön asiantuntijoilla, sekä AI-työkalujen arviointiin ja kartoituksiin keskittyvällä osaajalla.

Lue lisää 

Solitan avoimet työpaikat

Tutkimus: Generatiivinen tekoäly top 500 -suomalaisyhtiöissä 

Lisätietoja

Solita, Lasse Girs, Head of Generative AI Enablement, [email protected], +358 40 591 8106 

Solita, Ossi Lindroos, toimitusjohtaja,  [email protected], +358 40 750 7637 

Solita, Mikael Ruohonen, Business Lead, Data Science and AI, [email protected], +358 41 451 6808  

  1. Business
  2. Data