News

Solitan uusi henkilöstöjohtaja Outi Sivonen: Tähtäimessä inhimillisempää työelämää kaikille

Published13 Jan 2022

Reading time 2 min

Solitan osaamisen ja johtamisen kehittämisestä sekä työntekijäkokemuksesta aiemmin vastannut Outi Sivonen on nimitetty Solitan henkilöstöjohtajaksi. Kuudessa maassa toimivan Solitan tavoite on rakentaa tulevaisuuden välittävää, autonomista ja yhteisöllistä työkulttuuria, joka tähtää inhimillisempään työelämään kaikille.

Solitan osaamisen ja johtamisen kehittämisestä vastaava johtaja Outi Sivonen on nimitetty Solitan henkilöstöjohtajaksi 1.1.2022 alkaen. Sivonen seuraa tehtävissä Esa Rauhalaa, joka siirtyy toisiin tehtäviin Solitan sisällä. Sivonen on ollut Solitan konsernijohtoryhmän jäsen vuodesta 2021.

Jo yli 1300 henkeä työllistävä Solita on yksi nopeimmin kasvavia teknologia-alan yhtiöitä, ja tunnetaan ihmislähtöisestä kulttuuristaan, joka painottaa ihmisläheisyyttä ja välittämistä, mutkattomuutta sekä vahvaa autonomiaa. Kansainvälistymistään jatkava yhtiö toimii tällä hetkellä kuudessa maassa.

“On inspiroivaa ottaa haaste koko talon tasolla vastaan yhtiössä, jossa yrityskulttuuri ja ihmisten kokonaisvaltainen johtaminen on keskiössä. Meillä halutaan aidosti panostaa “me ennen minua” -periaatteella yhdessä tekemiseen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja työelämätaitoihin, jotka kasvattavat arvon tuottoa myös asiakkuuksissa teknologisen osaamisen osana”, kuvaa Outi Sivonen.

“Esimerkiksi etätekeminen, asiakkaiden tarpeiden mukaan rakennettavat moniosaajatiimit ja monesta maasta operoiminen tuovat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Elämme työelämän murrosta, jonka uusia käytäntöjä on upeaa etsiä yhdessä.”

Inhimillisempää työelämää kaikille

Solitan työtapoihin kuuluu korkea autonomia yhdistettynä välittämiseen. Asiantuntijoille pyritään rakentamaan mahdollisuuksia tehdä työnsä haluamallaan tavalla, mistä ja milloin haluaa, unohtamatta yhteistä vastuuta yhteisöstä, tiimistä ja tuloksista sekä omasta että kollegoiden hyvinvoinnista. Yritys investoi merkittävästi myös osaamisen kehittämiseen.

“Kasvuyhtiössä tasapaino on tärkeää – yhteisen historian vaaliminen ja yhteisten, uusien muistojen rakentaminen. Autonomian kokemus ja välittäminen – kulttuurimme keskeiset tekijät arvioidaan solitalaisten keskuudessa erittäin positiiviselle tasolle ja tätä haluamme vaalia jatkossakin. Vapautta tasapainottaa yhteisöllisyys, jonka tukeminen monimuotoisesti, erilaisuutta ymmärtäen ja sekä yksilön että yhteisön tarpeita tasapainottaen on tulevaisuuden työelämän keskiössä”, kertoo Outi Sivonen.

Outi Sivosella on monipuolinen kokemus kansainvälisen yrityksen HR-toiminnoista ja hän on toiminut HR-johtotehtävissä mm. Finnairilla ja Telialla. Solitalle Outi Sivonen siirtyi vuonna 2019, jolloin hän vastasi kulttuurista ja työntekijäkokemuksesta.

Katso Solitan avoimet työpaikat.

Lisätietoja:

Solita, Outi Sivonen, henkilöstöjohtaja, [email protected], +358 50 392 6789

Solita, Minna Pinola, viestintäjohtaja, [email protected], +358 40 5166 024