News

Solitalle useita voittoja liikenteen toimialalla

Published14 Jun 2023

Reading time 4 min

Solita on vahvistanut jalansijaansa liikenne-toimialan osaajana Suomessa voittamalla useita merkittäviä kilpailutuksia ja toimitusprojekteja tänä keväänä. Merkittävimmät kevään uudet yhteistyösopimukset ovat Väyläviraston, Liikenteen ohjausyhtiö Fintraffic Oy:n ja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) kilpailutuksista.

Solita on panostanut voimakkaasti liikenteen toimialaan, joka on yhtiölle strategisesti merkittävä. Toimialaan liittyvissä projekteissa työskentelee päivittäin yli 250 asiantuntijaa. Nykyisten, usein pitkäaikaisten asiakkuuksien lisäksi yhtiö on voittanut kevään aikana kolme merkittävää liikennetoimialan hanketta.

“Suuri kiitos asiakkaillemme, joiden kanssa olemme yhdessä olemme vieneet liikennetoimialan digitalisaatiota ja kehitystä eteenpäin. Kevään voitot vahvistavat, että panostuksemme ovat olleet asiakkaidemme näkökulmasta arvokkaita ja olemme onnistuneet kasvattamaan strategista osaamistamme liikennetoimialasta. Tästä on hyvä jatkaa arvokasta työtämme yhdessä Väyläviraston, Fintrafficin, HSL:n ja muiden liikennetoimialan asiakkaidemme kanssa”, iloitsee Solitan liikennetoimialan Solita Mobility -osaamisyksikköä vetävä Mikko Varjos.

Väyläviraston pitkäaikainen data-analytiikan asiantuntija

Väylävirasto on valinnut Solitan yhdeksi Analytiikan kehittämisen asiantuntijapalveluiden puitesopimustoimittajaksi vuosille 2023 – 2025. Asiantuntijapalvelut keskittyvät analytiikan- ja raportointiratkaisujen ja analytiikkaympäristön kehittämiseen sekä laatukonsultointiin liittyvät tehtävät. Hankinnan myötä Väylävirasto tavoittelee aiempaa laajempaa kehittämistä sekä edistysaskeleita datan hyödynnettävyydessä ja tietoon perustuvassa päätöksenteossa. Solita on toiminut viimeiset kolme vuotta yhtenä Väyläviraston avainkumppanina tiedon ja analytiikan hyödyntämisen kehittämisessä.

”Solita on toiminut useita vuosia Väyläviraston analytiikan asiantuntijapalveluiden puitesopimustoimittajana ja Solitalla on ollut vahva rooli Väyläviraston järjestelmä- ja datakehittämisessä. On kunnia jatkaa työtä liikenteen digitalisaation edistäjänä sekä olla auttamassa Väylävirastoa hyödyntämään tietoa yhä paremmin päätöksenteossa ja päivittäisessä toiminnassa”, kertoo Väyläviraston asiakkuudesta vastaava asiakkuusjohtaja Aki Aapaoja.

Fintrafficin tieliikenteenohjauksen kehittäminen laajenee yli järjestelmärajojen

Solita on jo vajaan kymmenen vuoden ajan kehittänyt tieliikenteenohjauksen T-LOIK-päätietojärjestelmää Fintraffic Tielle. Järjestelmä on avainasemassa mm. olennaisten keliolosuhteiden ja liikennemäärätietojen keräämisessä liikenteenohjaajille. Lisäksi sillä ohjataan muuttuvia nopeusrajoituksia, opasteita ja turvalaitetekniikkaa. Uuden sopimuksen myötä kehittäminen jatkuu, ja laajenee koskemaan laajaa joukkoa muita tieliikenteen ohjauksen kannalta kriittisiä operatiivisia järjestelmiä.

“Solitan vahvuus on asiantuntijoidemme pitkä kokemus tieliikenteen prosesseista ja liiketoiminnan tarpeista, joka mahdollistaa järjestelmäporfolion kehittämisen kokonaisuutena ja tulevatkin tarpeet huomioiden. Tulevaisuudessa myös tieliikenteessä datan strateginen hyödyntäminen kasvaa, joten ymmärrys eri datan lähteistä, prosesseista ja liiketoiminnan tarpeista on avainasemassa. Tämä mahdollistaa Solitalle uusia mielenkiintoisia kehityshankkeita myös tulevaisuudessa mm. tiedolla johtamisen ja kehittyneen analytiikan muodossa”, kertoo Solitan Mikko Varjos.

Muotoiluyhteistyö saumattoman Helsingin seudun liikenteen eteen jatkuu

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän ja Solitan yhteistyö muotoilun saralla jatkuu kun Solita valittiin yhdeksi toimittajaksi HSL:n muotoilun puitejärjestelmähankinnan kilpailutuksessa.

Solita on toiminut HSL:n pääyhteistyökumppanina digitaalisten palveluiden suunnittelussa usean vuoden ajan. Laajassa yhteistyökokonaisuudessa Solita on muotoilun keinoin luonut mm. modernin, asiakaslähtöisen mobiilisovelluksen konseptin ja käyttökokemuksen. HSL-sovellus on suunniteltu yhdessä HSL:n asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Palvelusuunnittelussa ja sitä tukevissa tehtävissä johtotähtenä ovat olleet HSL:n strategiset tavoitteet ja painopisteet, erityisesti asiakaslähtöisyys, saumattomat matkaketjut, liikennejärjestelmän kestävyys sekä taloudellinen tehokkuus.

“Palveluiden kehittämiseen on osallistunut monipuolinen tiimi erilaisia Solitan asiantuntijoita, kuten palvelumuotoilijoita, strategisia muotoilijoita, liiketoimintamuotoilijoita, asiakasymmärryksen asiantuntijoita, UX-suunnittelijoita sekä visuaalisia suunnittelijoita. Työssä on sovellettu erittäin laajasti erilaisia palvelu- ja liiketoimintamuotoilun menetelmiä. On aivan mahtavaa, että saamme olla tässä yhteistyössä mukana myös tulevaisuudessa”, toteaa Solitan HSL-asiakkuudesta vastaava asiakkuusjohtaja Antero Lundell.

Kyberturvallisempia liikennepalveluja

Solita sai merkittävän voiton myös kevään aikana myös HSL:n tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvän asiantuntijatyön osalta koskien Helsingin seudun liikenne – Kuntayhtymän kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluita. Joulukuussa 2022 julkistetun kilpailutuksen tavoite oli solmia puitesopimus asiantuntijapalveluiden hankinnasta usean palveluntoimittajan kanssa ja siten varmistaa riittävät resurssit HSL:n tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvän asiantuntijatyön tuottamiseksi. Solita valittiin mukaan kahdella osa-alueella: hallinnollinen tietoturvallisuus sekä tekninen tietoturvallisuus. Molempien osa-alueiden tarkoituksena on riskiperusteisesti suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää tietoturvallisia tuotteita sekä palveluja HSL:n käyttäjille.

“On todella hienoa, että meidät valittiin mukaan tukemaan ja kehittämään HSL:n tietoturvaa ja pääsemme osaksi heidän asiantuntevaa organisaatiotaan. Solitalla on paljon kokemusta vastaavien kokonaisuuksien kehittämisestä ja on upeaa päästä osaksi myös tätä hanketta”, – iloitsee Solitan tietoturvapalveluista vastaava Miika Heini.

Lue lisää Solitan liikennetoimialan palveluista

Solita Mobility

Lisätiedot

Mikko Varjos, johtaja, Solita Mobility, 
[email protected], +358 50 386 5218