News

Onderzoeksproject van Solita en ISS: Hoe verandert Gen AI de toekomst van softwareontwikkeling?

Published 27 May 2024

Reading time 4 min

Solita en ISS slaan de handen in elkaar en onderzoeken de impact van generatieve AI op de toekomst van softwareontwikkeling

Technologiebedrijf Solita en facilitair bedrijf ISS zijn samen in een baanbrekend generatief AI-project gestapt. Twee onafhankelijke teams werken samen aan dezelfde digitale oplossing voor een klant. Het ene team doet dat met behulp van gesofisticeerde en adaptieve software, het andere team zet volop in op artificiële intelligentie door gebruik te maken van generatieve AI-tools in elke ontwikkelingsfase. Dit project is een van de eerste vergelijkende onderzoeken ter wereld. Het doel? Achterhalen waarvoor generatieve AI (breed) kan worden ingezet, dit toetsen aan de realiteit van bedrijven, verschillende ontwikkelingsbenaderingen vergelijken en tot slot ook het delen van alle bevindingen op grote schaal met bedrijven en de tech community.

Het Europese technologie-, data- en designbedrijf Solita en het internationale

ISS ‘GenAI Twin project’ is een unieke samenwerking gericht op het verkennen van het gebruik van artificiële intelligentie in verschillende stadia van softwareontwikkeling. Het project beoordeelt onder andere de impact van AI op het stroomlijnen van processen en het verbeteren van de kwaliteit van de output. Het project maakt verder ook onderdeel uit van een master thesis aan de Universiteit van Turku.

Het project wil onder meer de impact van AI in de praktijk onderzoeken, inclusief de effecten op bijvoorbeeld efficiëntie en kwaliteit, bepalen welke rol in de toekomst weggelegd is voor de IT-professional, maar behandelt ook de strategische integratie van AI en ethische overwegingen. Het doel is om lessen te trekken uit het gebruik van AI in softwareontwikkelingsprojecten en die bevindingen te delen.

Generatieve AI transformeert ook de IT-industrie: zowel doorbraken als struikelblokken te verwachten?

Generatieve AI zal naar verwachting grote veranderingen teweegbrengen in de IT-industrie en softwareontwikkeling wereldwijd, naast vele andere sectoren.

“‘The Gen AI Twin’ project van Solita en ISS is een van de eerste projecten ter wereld waarbij de resultaten en conclusies van het gebruik van generatieve AI in softwareontwikkeling worden onderzocht in de praktijk. Experimenteren is de snelste manier om te leren. We zitten midden in een transformatie die een aanzienlijke impact zal hebben op verschillende industrieën en activiteiten wereldwijd”, zegt Ossi Lindroos, CEO van Solita.

“De ontwikkeling van AI verandert de wereld en biedt enorme kansen voor ISS,”, vult Jenni Heinisuo, CIO van ISS Services, aan. “De overgang naar een wereld met AI moet echter in goede banen worden geleid en duurzaam zijn, zodat iedereen zich kan aanpassen aan de veranderingen. Alleen dan kunnen we echt de vruchten plukken van AI. Verschillende projecten helpen ons uitgebreid te identificeren hoe AI het bedrijf en de ervaring van werknemers kan ondersteunen. Dit project kan bijdragen aan beide.”

“Generatieve AI blijft zich in een duizelingwekkend tempo ontwikkelen. Tegelijkertijd is er een wedloop aan de gang tussen bedrijven, overheden en zelfs continenten over welke industrieën en toepassingen de grootste praktische voordelen kunnen halen uit het gebruik ervan. Ons Gen AI Twin project is zeldzaam, zelfs op wereldschaal, en we kijken reikhalzend uit naar de resultaten van het project”, zegt Lasse Girs, Solita’s Head of Generative AI Enablement. “Met de invoering van nieuwe modellen en AI-tools zullen er ongetwijfeld zowel doorbraken als struikelblokken zijn. Omdat het belangrijk is een open discussie te behouden, willen we gedurende het volledige traject openlijk communiceren over onze bevindingen”, besluit Lasse Girs.

Tot slot loopt ook het regelgevingsproces voor de AI-wet van de EU op zijn einde. De AI-wet is de eerste AI-regelgeving in de westerse wereld die een kader creëert voor de ontwikkeling en implementatie van AI.

“Sommigen bekritiseren de AI-wet als te laks, anderen vrezen dat de verstrekkende eisen van de AI-wet de Europese innovatie zullen afremmen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de AI-wet zich vooral richt op de AI-systemen met een hoog risico, dus het soort AI dat aanzienlijke schadelijke gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid en fundamentele mensenrechten. Zo moeten in AI-systemen met een hoog risico onder meer beschermende mechanismen worden ingebouwd, zoals menselijk toezicht.”

Het onderzoeksproject van Solita en ISS zou moeten afgelopen zijn in september. Updates zijn terug te vinden op Solita’s website en socialemediakanalen.

Lees meer

Standpunt over AI Act

Voor meer informatie, contacteer

Solita, Ossi Lindroos, CEO, [email protected], +358 040 750 7637

Solita, Lasse Girs, Head of Generative AI Enablement, [email protected], +358 40 591 8106

Solita, Sami Köykkä, Senior Consultant, [email protected], +358 40 553 6962

Solita, Joris Haelterman, Country Director Solita Belgium, [email protected], +32 473 949 075

ISS Services, CIO Jenni Heinisuo, [email protected], +358 40 862 2044

ISS Services, Head of AI Technology Development, Sami Öfverberg, [email protected], +358 44 088 8539