News

Lasse Girs leder Generative AI på Solita

Published 12 Jun 2023

Reading time 3 min

Teknik-, data- och designföretaget Solita har utsett Lasse Girs till chef för kunskapsenheten Generative AI. Enheten verkar i sex länder och är en fortsättning på Solitas långvariga arbete med data och artificiell intelligens.

Lasse Girs tillträdde som Head of Generative AI Enablement den 1 juni. Han har närmare 20 års internationell erfarenhet av affärsutveckling med hjälp av data från mer än ett tiotal branscher och olika rollbeskrivningar. Girs återvänder till Solita från en Data Lead-roll på startupföretaget Utopia Music, där han bland annat arbetade med AI:s effekter på musik och konst.

”Generativ artificiell intelligens kan bli det största och mest genomgripande av de senaste årens data- och AI-fenomen, och kommer att revolutionera många branscher. Tack vare sin mångsidiga erfarenhet och en stark vision som förenar teknik och konst är Lasse precis rätt person att experimentera med de nya verktygen för att hitta affärsmöjligheter och kompetensutveckla, både internt och för våra kunder. Många företag visar just nu ett enormt intresse för generativ AI eftersom de mest värdefulla och hållbara sätten att utnyttja den nya tekniken ännu ligger i framtiden”, säger Ossi Lindroos, vd för Solita.

”För att förstå vad som pågår just nu och skapa mervärde kring generativ AI krävs en förståelse som är extremt tvärvetenskaplig, och där kan jag inte föreställa mig någon bättre plats än Solita i nuläget. Vi arbetar internationellt med olika typer av företag i olika branscher, och har både djup och praktisk förståelse för interaktionen mellan människa och maskin. Allt vi gör handlar om att skapa hållbart värde för våra kunder och eftersom kulturen på Solita bygger på nyfikenhet och kunskapsdelning finns verkligen de rätta förutsättningarna här – det känns bra att vara tillbaka”, säger Lasse Girs.

Den nya enheten för Generative AI bygger vidare på Solitas långvariga arbete med data och artificiell intelligens. Bolaget har nu över 60 AI-specialister i Europa, som backas upp av drygt 600 dataspecialister internationellt. Solita har genomfört AI-relaterade projekt för en rad bolag, däribland KONE, DNA, Coxa, Amer Sports, Patria och SmartEnergi.

Solita satsar mycket på ansvarsfullt utnyttjande av AI och utbildningar i ämnet för sina kunder.

Generativ artificiell intelligens syftar på de nyaste innehållsgenererande AI-lösningarna som utvecklas mycket snabbt just nu. Några av de mest kända applikationerna inom generativ AI är språkmodellsbaserade textgeneratorn ChatGPT, programutvecklingsstödet GitHub Copilot, Google Bard och bildgeneratorerna Midjourney och DALL-E 2.

Läs mer

Solitas tjänster inom Generative AI

Lediga jobb på Solita

Mer information

Lasse Girs, Head of Generative AI Enablement, +358 40 591 8106, [email protected]

Niklas Liedholm, Business Lead, Data Science and AI, +46 705 39 64 64, [email protected]