News

Kohti tulevaisuuden pankkipalveluja – Solita pilvikumppanina Säästöpankkiryhmän jättihankkeessa

Published 15 Aug 2023

Reading time 3 min

Säästöpankkiryhmä käynnistää tänä syksynä mittavan liiketoimintakehityshankkeen, jonka tavoitteena on sujuvoittaa asiointia yhdistämällä henkilökohtainen ja digitaalinen palvelu entistä saumattomammin. Solita toimii Säästöpankkiryhmän historian suurimman investoinnin pilvikumppanina.

Solita jatkaa olemassa olevaa pilvikumppanuutta Säästöpankkiryhmän lähivuosien merkittävimmässä pankkipalveluympäristön uudistuksessa, jossa Säästöpankkiryhmä uudistaa muun muassa lainaamisen järjestelmänsä, rakentaa uuden asiakkuudenhallinnan järjestelmän sekä yhtenäistää näihin liittyviä prosesseja asiakkaiden pankkikokemuksen sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Säästöpankkiryhmän uusien järjestelmien ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä.

Solita vastaa Säästöpankkiryhmän pilvi-infrastruktuuripalveluiden tietoturvallisesta tuottamisesta Microsoft Azure -ympäristössä. Lainaamisen järjestelmän pilvi-infrastruktuurin tuottamisesta Solita vastaa yhteistyössä Samlinkin kanssa. Mittavan, pankkiasiointia sujuvoittavan kehityshankkeen muita kumppaneita ovat muun muassa Tietoevry ja twoday.

“Olemme ylpeinä mukana kehittämässä Säästöpankkiryhmälle tulevaisuuden pankkipalveluja, jotka hyödyntävät tietoturvallisesti ja toimialan vaatimusten mukaisesti pilviteknologioiden uudet mahdollisuudet ja tarjoavat Säästöpankin asiakkaille alan parhaan käyttökokemuksen palvelukanavasta riippumatta”, kertoo Solitan pilvipalveluliiketoimintaa vetävä Karri Lehtinen.

Tietoturvallinen loikka legacy-pankkijärjestelmistä pilviympäristöön

Säästöpankkiryhmä on ensimmäisten pankkien joukossa Suomessa uudistamassa digitaalisia palvelujaan Microsoft Azure -pilviympäristöön. Tarkkaan säädellyt pankkipalvelut ja lainaamisen järjestelmät toimivat edelleen pitkälti kymmeniä vuosia sitten rakennetuissa IT-järjestelmissä perinteisissä konesali- ja nk. mainframe- ympäristöissä.

”Käynnistämme yrityksemme yli 200-vuotisen historiamme suurimman investoinnin, joka mahdollistaa nopeamman kyvyn reagoida asiakastarpeiden muuttumiseen. Kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä IT-hanke, vaan kaikkien Säästöpankkiryhmän pankkien yhteinen liiketoimintauudistus, jonka lopputuloksena arki on sujuvampaa niin asiakkaille kuin työntekijöillemme”, toteaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Karri Alameri Säästöpankkiryhmän tiedotteessa.

Auditoitua ja palkittua pilviosaamista

Solitan pilviosaaminen on saanut Microsoftin harvinaisen Azure Expert MSP -sertifioinnin. Yrityksen Azure -osaaminen on saanut tunnustusta myös laajemmin: Solita on valittu Vuoden Microsof Azure -kumppaniksi data-, analytiikka- ja tekoälyratkaisujen saralla Suomessa kahteen kertaan peräkkäin. Yrityksellä on myös laajaa kokemusta digitaalisten palvelujen ketterästä kehittämisestä tarkasti säädellyissä ympäristöissä, kuten pankeissa ja terveydenhuollossa.

Solita on kehittänyt ratkaisuja pilvipalvelujen hallintaan ja automatisointiin, ja yhtiön kehittämää Solita CloudBlox® -palvelukokonaisuutta hyödynnetään monitoimittajapilviympäristöissä kapasiteetin, kustannusten, vaatimustenmukaisuuden ja tietoturvan hallintaan sekä sovellusten operointiin.

Microsoft Azuren lisäksi Solita tukee asiakkaitaan myös esimerkiksi Google- ja AWS-pilviteknologioiden käyttöönotossa, sekä palvelujen jatkuvassa kehityksessä ja operoinnissa. Solitan pilviympäristön kehitys- ja operointipalvelutarjoamaa täydentää yhtiön Solitan ohjelmistokehitys-, data-analytiikka ja integraatiopalveluosaaminen. Solitan pilviasiakkaisiin kuuluvat Säästöpankin lisäksi mm. Terveystalo, Tamro, Duodecim ja Ponsse.

Lue lisää Solitan pilvipalveluista

Lisätietoja

Säästöpankkiliitto, Karri Alameri, toimitusjohtaja, +358 45 656 5250 [email protected]

Säästöpankkiliitto, Pekka Suomalainen, CIO, +358 40 585 1126, [email protected]

Solita, Karri Lehtinen, Senior Vice President, Cloud Platforms, [email protected], +358 40 507 8474

Solita, Erkki Hiekka, Account Director, [email protected], +358 40 513 1499