Terveystalo

Terveystalo kiihdyttää palvelukehitystään Solita CloudBloxin® avulla

Terveystalo haluaa mahdollistaa ihmisille uusien palveluiden ja teknologian avulla yhä terveemmän elämän. Tämän päämäärän toteuttamiseksi yhtiö otti jo olemassa olevan pilvialustansa rinnalle käyttöönsä Google Cloud Platforms -pilvialustan, ja sille Solita CloudBlox -pilvihallintapalvelun. Nyt Terveystalo pystyy luomaan uusia palveluita nopeasti, joustavasti ja tietoturvallisesti. ”Terveystalon tavoitteena on kehittää suomalaisille laadukkaita, innovatiivisia ja turvallisia terveyspalveluita. Aloitimme nollasta GCPn kanssa ja Solita CloudBlox -pilvihallintapalveluiden avulla ensimmäiset kehityshankkeet olivat käynnissä jo parin kuukauden päästä yhteistyön aloittamisesta”, Terveystalon kehitysjohtaja Sami Vellonen kertoo.

Terveystalo valitsi pilvialustan toimittajaksi ja yhteistyökumppaniksi Solitan, jolla oli ennestään syvällinen ymmärrys ohjelmistokehityksestä, terveystoimialasta ja sen regulaatiosta sekä vahva tausta Google-yhteistyöstä. Terveystalo toimii kriittisellä toimialla, jolla regulaatio ja tietoturvavaatimukset ovat erityisen tiukat.

Tulokset:

  • Googlen pilvialustan käyttöönotto nollasta hallitusti ja tietoturvallisesti kolmessa kuukaudessa asiakkaan toivomilla lisäyksillä ja muutoksilla.
  • Luotu pohja Terveystalolle, jotta he pystyvät jatkossa kehittämään uusia terveyspalveluita aiempaa nopeammin, kustannustehokkaammin ja tietoturvallisemmin.
  • Valmis, standardoitu ympäristö, jonka ansiosta Terveystalon ei tarvitse tulevaisuudessa rakentaa sovellusprojekteja alusta alkaen uudelleen.
  • Solitalla kyvykkyys tukea Terveystalon sovelluskehitys- ja DevOps-tiimejä pilvinatiiviissa kehityksessä.
  • Terveystalo pystyy keskittymään ydinosaamiseensa, kun Solita tukee pilvialustan kehityksessä, ylläpidossa, päivityksissä sekä vikahavainnoissa.

Uusi pilvialusta käyttöön jopa muutamassa viikossa

Solitan Terveystalolle tarjoama Solita CloudBlox -palvelu on ainutlaatuinen konsepti Suomessa ja Euroopassa. Uuden pilvialustan käyttöönotto tietoturvallisesti ja hallitusti kestää tyypillisesti kuukausia. Solita CloudBlox -palvelun valmiilla moduuleilla pilvialustan käyttöönotto onnistuu jopa parissa viikossa tyhjään pilviympäristöön. Solita CloudBloxissa on mietitty valmiiksi muiden muassa kehitysympäristöjen hallinta, pilven tietoturva, verkot, jatkuvat palvelut sekä prosessit. Tämän ansiosta pilvialustan käyttöönotto on nopeaa, tietoturvallista ja tehokasta.

”Päätimme ottaa käyttöön monipilvimallin. Halusimme jo olemassa olevan pilvialustan rinnalle Googlen pilvialustan. Sovelluskehityksessä ei ollut aikaa jäädä odottelemaan, joten uusi pilvialusta piti saada nopeasti hallittuun ja viranomaisvaatimusten mukaiseen käyttöön. Modulaarinen Solita CloudBlox -pilvihallintapalvelu mahdollisti Googlen pilvialustan käyttöönoton toivomillamme lisäyksillä ja muokkauksilla muutamassa kuukaudessa. Meille oli myös tärkeää, että pilvihallintapalvelua voidaan laajentaa käyttöönoton jälkeen joustavasti”, Terveystalon Vellonen kertoo.

"Ensimmäiset kehityshankkeet olivat käynnissä jo parin kuukauden päästä yhteistyön aloittamisesta.”

Terveystalon kehitysjohtaja Sami Vellonen

Solita CloudBlox -palvelu selättää tyypilliset pilvihankkeisiin liittyvät haasteet

Yritykset käyttävät pilvihankkeisiinsa usein paljon aikaa ja rahaa. Pilvipalveluiden kustannusten ja tietoturvan hallinta onkin osoittautunut monille yrityksille vaikeaksi. Solita CloudBlox -palvelu on suunniteltu selättämään tyypilliset pilvihankkeisiin liittyvät haasteet ja auttamaan yrityksiä hyödyntämään pilvipalveluita mahdollisimman joustavasti.

”Kehityksen nopeus ja kustannustehokkuus ovat Solita CloudBloxin avulla omaa luokkaansa. Solita CloudBlox tarjoaa kehityshankkeille valmiin pohjan, jossa valvontaan, tietoturvaan tai esimerkiksi verkkoon liittyviä projekteja ei tarvitse rakentaa alusta asti uudelleen. Moduulit tarjoavat valmiit määritykset. Kustannustaso vuosien päästä on siksi aivan eri tasolla perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, kun asiat on standardoitu”, Solitan Cloud Platforms -yksikön myynnistä vastaava Petja Venäläinen kertoo.

”Solita CloudBloxin tarjoamat edut sekä Solitan ammattitaito ja ymmärrys sovelluskehityksestä ovat yllättäneet positiivisesti. Solita CloudBloxin avulla alustan pystytys oli nopeaa ja matkan varrella Solita pystyi vastaamaan toivomiimme lisäyksiin ja muutoksiin, joita liiketoimintaympäristön muuttuessa tarvitsimme”, Terveystalon Vellonen kertoo.

”Solita CloudBloxin tarjoamat edut sekä Solitan ammattitaito ja ymmärrys sovelluskehityksestä ovat yllättäneet positiivisesti."
Terveystalon kehitysjohtaja Sami Vellonen

Pilvihallintapalvelut vaivattomasti jatkuvana palveluna

Solitan ja Terveystalon yhteistyö alkoi marraskuussa 2021 pilvenhallintamallin määrittelyllä. Solita CloudBlox -asennus aloitettiin joulukuussa, ja ensimmäiset kehityshankkeet pääsivät aloittamaan heti vuodenvaihteen jälkeen. Solita toimittaa pilvihallintapalvelut vaivattomasti jatkuvana palveluna.

”Solitan rooli on tukea Terveystalon sovelluskehitys- ja DevOps-tiimejä pilvinatiiviissa kehityksessä. Solita lisäksi toimittaa pilvenhallintaratkaisun, kehittää ja ylläpitää palvelua sekä auttaa havaitsemaan päivitystarpeita ja ongelmia niin, että Terveystalo voi keskittyä ydinosaamiseensa”, Solitan Venäläinen kertoo.

"Matkan varrella Solita pystyi vastaamaan toivomiimme lisäyksiin ja muutoksiin."

Terveystalon kehitysjohtaja Sami Vellonen

Nykyaikainen pilviympäristön hallinta on nopeaa ja kustannustehokasta

Solitan Venäläinen kuvailee Solita CloudBloxia talon perustuksena, jonka päälle on helppo rakentaa uusia kerroksia. Perusta mahdollistaa, että asiakas voi päästä alkuun muutamissa viikoissa, ja taloa on mahdollista muokata matkan varrella asiakkaan toiveiden mukaisesti.

”Ennen jokainen projekti piti rakentaa uudelleen alusta asti, oli kyse sitten valvonnasta, tietoturvamekanismeista tai verkosta. Nyt pystymme tarjoamaan asiakkaalle selkeitä moduuleja pilvialustaan, jossa asiat ovat valmiiksi määritelty”, Venäläinen kertoo.

Solita CloudBlox sisältää myös Advanced Security -moduulin, joka takaa sen, että palveluiden data on turvassa.

”Osaaminen sovelluskehityksestä ja pilvestä, nopea käyttöönotto, selkeä tuotteistus ja sitä kautta helposti hahmotettava palvelusisältö olivat avainsanoja siinä, miksi Terveystalo valitsi Solita CloudBlox -ratkaisun pilvialustansa hallintaan”, Terveystalon Vellonen kiteyttää.