Smart Energi

Samverkan för digital utveckling i energibranschen

Tanken bakom Smart Energi är enkel: genom att dela på både kostnader och kunskap kan man åstadkomma mer och därigenom bidra till en snabbare och mer effektiv digital utveckling i energibranschen. Smart Energi och Solita har tillsammans skapat nya data och AI-baserade tjänster som accelererar digitalisering genom smart analys av data.

Smart Energi är en samverkansorganisation för digital utveckling inom energibranschen. Idag har man 10 medlemsbolag, bland annat E.ON, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping och Sundsvall Energi. Samordning av samarbetet och det konkreta utvecklingsarbetet drivs av Solita.

– Det började med en algoritm som blev en applikation, som blev ett branschinitiativ, som startade ett innovationsprojekt med stöd av Energimyndigheten, Energiforsk och forskare från akademin. Vi utvecklar metoder och ramverk, samt stöttar bolagen i användning och verksamhetsutveckling kring dessa frågor. Och nästa år startas en branschförening, säger Anders Tholen, SVP Design & Strategy på Solita och en av de drivande krafterna bakom Smart Energi.

Resultat

  • En etablerad samarbetsorganisation med styrning, medlemsträffar, kunskapsdelning, gemensam analys och lösningsdesign för metoder inom avancerad analys och AI inom optimering av energidistribution
  • K2 – Ett smart verktyg för analys av avvikelser i energiförbrukning och energidistribution
  • Data Science Community – en community och samarbete mellan Smart Energi, Energiforsk:Futureheat, Energimyndigheten, universitet och högskolor
  • Data Science Innovation Portal – en portal med samlade resonemang och innovationsresultat inom smart avvikelsedetektering i energibranschen – för alla bolag att de del utav och använda i egna eller samarbetsdrivna utvecklingsprojekt, såsom inom Smart Energi

Algoritmen identifierar avvikelser i fjärrvärmesystemet

Algoritmen som ligger till grund för hela projektet används för att identifiera avvikelser med hjälp av dataanalys. Den är ett resultat av ett arbete som Solita gjorde tillsammans med Göteborg Energi.

– Vi fick bra resultat av vår algoritm och insåg snabbt att många fler skulle ha nytta av den. Rent konkret kan det handla om att upptäcka trasiga komponenter eller fel inställningar i fjärrvärmesystemet genom att titta på data, i stället för att vänta på att de ska märkas – antingen rent fysiskt eller i form av oväntat höga räkningar hos kunden. Med dessa metoder kan man bedriva proaktivt underhåll, istället för att bara agera reaktivt, säger Anders Tholen.

Datadriven och AI-baserad avvikelse detektering i kundens anläggning är bra för alla parter. Det kan bland annat innebära att fel som inträffar under sommaren upptäcks direkt. Vanligtvis upptäcks de mycket senare – ofta på vintern när värmen behövs som mest. Att använda data som visar avvikelser gör det enklare att åtgärda fel i tid och att optimera åtgärdsarbetet tillsammans med kunden.

– Att hitta avvikelser är inte det svåra, det klarar alla algoritmer. Problemet är att de larmar alldeles för ofta. Utmaningen var att hitta en algoritm med hög precision och hög träffsäkerhet. Energibolagen behöver veta exakt vilka avvikelser som har högt värde att agera på – både vad gäller värde för kund och värde av att satsa underhållsresurser, säger Maria Hansson, Business Designer på Solita.

"Vi ser att det finns stora vinster att hämta genom att utveckla algoritmer för självövervakande system, men det är något vi inte hade klarat att göra på egen hand."Peter Lindström, Enhetschef Distribution & Drift på Sundsvall Energi

Data i enhetlig form banar vägen för AI-driven innovation

Solita och Göteborg Energi beslutade att låta andra energibolag få tillgång till algoritmen, och man startade ett samverkansinitiativ och utvecklade en gemensam applikation, K2. Initiativet fick snabbt fler medlemmar. Eftersom alla medlemsbolag använder K2 finns data organiserat i samma i form, och man har tagit fram en taxonomi för att ytterligare strukturera data i hela kedjan från avvikelse, till orsak och åtgärd. Att ha data strukturerad i samma form underlättar inte bara gemensamma lösningar, det är också väldigt eftertraktat inom innovation och forskning. Mycket data, i enhetlig form, banar vägen för data och AI-driven innovation.

– Det finns otroligt många fördelar med att samarbeta på det här sättet, eftersom många energibolag har liknande behov och utmaningar. Och för oss som ska utveckla produkter och tjänster är det förstås bättre ju bättre och enhetligare data vi har att jobba med, säger Maria Hansson.

– Många tror att energibranschen snart är i ett totalt uppkopplat läge, men det stämmer inte. Vi är ganska långt ifrån en helhetslösning för smart optimering i det totala energisystemet så därför är det här initiativet, bland många andra samverkansinitiativ, så viktigt. Många har digitala och smarta lösningar för kundkommunikation, produktion- och konsumtionsuppföljning, men man har inte kommit så långt i att optimera och automatisera hela kedjan mellan produktion, distribution, underhåll och konsumtion. Det totala ekosystemet är inte där än, säger Maria Hansson.

"Genom att dela på resurser, kunskap och idéer kan vi driva den digitala utvecklingen mycket snabbare – och till avsevärt lägre kostnader än om var och en jobbar för sig."Andreas Carlsson, Borås Energi och Miljö

Gemensam Open Source baserad utveckling

Många medlemsbolag ser stora fördelar med ett branschgemensamt initiativ som Smart Energi.

– För oss på Borås Energi är det viktigt att vara med och bidra till en effektiv digitalisering i energibranschen. Genom att dela på resurser, kunskap och idéer kan vi driva den digitala utvecklingen mycket snabbare – och till avsevärt lägre kostnader än om var och en jobbar för sig, säger Andreas Carlsson på Borås Energi och Miljö.

– En stor fördel är att allt bygger på Open Source – inom Smart Energi äger vi allt vi utvecklar tillsammans och tanken är att de resurser vi satsar ska gå till lösningar och arbete med att utveckla användningen av dessa metoder och system. Vi vill inte låsa oss till en enskild mjukvaruleverantör med risk för att bli för beroende av leverantörens mjukvaruuppgraderingar. Inom Smart Energi kan vi som bolag styra själva vad som ska prioriteras och rullas ut, säger Ulf Hagman på Göteborg Energi.

– Vi vill jobba proaktivt och inte bara agera när något som redan hänt. Vi ser att det finns stora vinster att hämta genom att utveckla algoritmer för självövervakande system, men det är något vi inte hade klarat att göra på egen hand, säger Peter Lindström, Enhetschef Distribution & Drift på Sundsvall Energi.

Fördelar med Smart Energi

  • Resurser – att dela på kostnaderna vinner alla på, inte minst mindre organisationer
  • Strukturerad data – gemensamma datastrukturer och branschanpassade taxonomier, tydliga APIer ger snabbare utveckling och bättre funktionalitet
  • Inflytande – alla medlemsbolag har möjlighet att påverka utvecklingen