Solita service design services

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarkoittaa asiakaslähtöistä suunnittelua, jossa kehittämistä katsotaan holistisesti asiakkaan, liiketoiminnan, palvelutuotannon ja teknologian näkökulmista

Palvelumuotoilua voi hyödyntää monipuolisesti palveluiden, liiketoiminnan, asiakaskokemuksen, käyttökokemuksen ja strategian kehittämisessä.

Digitaalinen palvelumuotoilu näyttelee merkittävää osaa nykyisessä palvelukehityksessä. Me katsomme kuitenkin suunniteltavaa palvelua aina monikanavaisesti ja laajemmin kuin ainoastaan käyttökokemuksen näkökulmasta.

Palvelumuotoiluilla voidaan ratkaista

 • Palvelumuotoilun johtaminen

  Aloitamme asiakkaidemme palveluiden kehittämisen aina tavoitteiden asettamisesta. Suunniteltavalle kokonaisuudelle asetetaan selkeät tavoitteet, jotka ohjaavat suunnittelutyötä koko projektin ajan. Tavoitteet asetetaan liiketoiminnalle sekä asiakaskokemukselle. Lisäksi tavoitteita voidaan asettaa myös mm. kestävyydelle, työntekijäkokemukselle tai organisaation oppimiselle. Tavoitteita seuraavat aina mittarit, jotka tekevät tavoitteista mitattavia. Tavoitteet ohjaavat yhteistä tekemistämme koko projektin ajan, ja asiakaskokemuksen ja liiketoimintatavoitteiden seuraaminen jatkuu luontevasti projektin jälkeen.

 • Asiakasymmärrys ja yhteissuunnittelu

  Asiakasymmärrys ja yhteissuunnittelu kuuluvat kiinteänä osana palvelumuotoiluun. Uutta palvelua, parempaa asiakaskokemusta tai liiketoimintaa ei voi suunnitella neuvotteluhuoneissa vaan yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Palvelumuotoilussa painottuu laadullinen asiakasymmärrys, jota täydennetään kvantitatiivisilla metodeilla. Yhteissuunnitteluun kuuluu tärkeänä osana hypoteesit, joita rakennamme yhdessä organisaatiosi työntekijöiden kanssa ja jatkokehitämme yhdessä asiakkaittesi kanssa. Hypoteesit ovat ensimmäisiä ajatuksia siitä, mihin suuntaan palvelua lähdetään kehittämään.

 • Palvelumuotoilu ei ole pelkkää asiakaskokemusta

  Katsomme asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti, mikä lähes aina tarkoittaa, että pelkän asiakaskokemuksen lisäksi on otettava kantaa paljon monimutkaisempiin asioihin kuten liiketoimintamalleihin, palvelutuotantoon, organisointiin ja teknologiaan. Emme ainoastaan kerro mitä pitäisi asiakaskokemuksessa parantaa vaan autamme sinua muuttamaan organisaatiosi toimintamalleja, organisoimaan palveluitasi uudelleen ja valitsemaan oikeita teknologioita, jotta halutuille muutoksille on edellytykset toteutua.

 • Palvelumuotoilu päättyy aina mitattuun vaikutukseen, ei PowerPointiin

  Liian usein palvelumuotoilu päättyy, kun palvelupolku tai asiakasymmärrys on saatu kuvattua. Kuitenkin varsinainen suunnittelutyö alkaa vasta silloin. Mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla palveluidesi, asiakaskokemuksen ja liiketoimintasi kehittäminen viedään konkreettisiin lopputuloksiin saakka? Usein tämä tarkoittaa kokeiluja, oppimista, jatkokehittämistä ja sen jälkeen palveluiden skaalaamista. Lopputuloksena syntyy asiakkaiden rakastamia ja liiketoiminnallisesti kannattavia palveluita.

Palvelumuotoilun johtaminen ja kyvykkyyksien kasvattaminen

Yhä useampi yritys haluaa kasvattaa palvelumuotoilun osaamista ja rekrytoi palvelumuotoilijoita omille palkkalistoilleen. Design-ajattelun hyödyntäminen laajasti organisaation kaikilla tasoilla vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Tyypillisesti kysymykset liittyvät siihen millaista osaamista tarvitaan, miten palvelumuotoilu tulisi organisoida, kuinka hyödynnetään kumppaneita, miten palvelumuotoilun onnistumista mitataan ja kuinka palvelumuotoilu saadaan mukaan laajasti palveluiden kehittämiseen, liiketoiminnan suunnitteluun ja strategiatyöhön.

Toimimme kumppanina omien palvelumuotoilukyvykkyyksien kasvattamisessa. Autamme tiimien rakentamisessa, organisoitumisessa, mittaamisen rakentamisessa ja kyvykkyyksien kasvattamisessa laajasti. Toimimme myös sujuvasti yhteistyössä palvelumuotoilutiimisi kanssa, kun projekteihin tarvitaan kokeneita suunnittelijoita, sparrausapua tai valmentajia auttamaan oman palvelumuotoiluosaamisen kasvattamisessa. Tarvittaessa koulutamme myös asiantuntijoita ja palvelumuotoilijoita.

Kokemuksemme

 • Miljoonat suomalaiset käyttävät suunnittelemiamme palveluita päivittäin
 • Yli 2000 palvelumuotoiluprojektin kokemus
 • Yli 10 vuotta palvelumuotoilukokemusta – Alan kokenein toimija