News

Vitalt regionalt system til høringsprocesser i sikre hænder hos Solita´s udviklere

Published 15 Nov 2023

Reading time 3 min

Solita er blevet valgt som teknologipartner for ‘Høringsportalen’, en vital regional digital platform, som giver offentligheden adgang til at give deres mening til kende om udkast til love og regler, der er under udarbejdelse. For at øge gennemsigtigheden og åbenheden i det danske demokrati bruges portalen i alle fem danske regioner og Vejdirketoratet.

”Det er med stor begejstring, at vi kan fortælle, at vi har påtaget os ansvaret for en afgørende komponent i den tværregionale infrastruktur. Vi ser frem til det tætte agile samarbejde omkring vedligeholdelse, videreudvikling og support af den regionale Høringsportal”, lyder det fra Lise Bach Vestergaard, salgsdirektør hos Solita A/S.

Og kunden, som er repræsenteret ved Specialkonsulent Regional Udvikling, Klima og Ressourcer Hans Christian Ries fra Region Syddanmark udtaler; ”Vi er glade for at vi har fundet et dygtigt team med solid transitionserfaring til at passe vores System i de kommende år – vi glæder os til samarbejdet og de gode erfaringer og idéer de kommer med”.

Central Høringsportal styrker dialogen og gennemsigtigheden i regionerne

Systemet, som benyttes af alle regioner samt Vejdirektoratet, spiller en central rolle i at muliggøre gennemsigtige, langvarige og omfattende høringsprocesser. Høringsportalen faciliterer dialogen mellem borgere, virksomheder, NGO’er, myndigheder og interesseorganisationer ved at tilvejebringe en platform til kommentarer og forslag til materialerne i høring.

Fælles og individuel supportbistand

Leverancen dækker både generel supportbistand og videreudvikling, der dækker den fælles udvikling til fælles bedste samt bistand og support til de lokale installationer i regionerne og deres forskelligartede driftsmiljøer.

Innovativt design af systemet skaber effektive og interaktive Høringsprocesser

Systemet er designet til at imødekomme høringsbehov på tværs af forskellige områder og anvender en hvidbog til at opsummere indkomne kommentarer. Dette muliggør en effektiv bearbejdning og vurdering af høringssvar.

Solita har nu formelt overtaget ansvaret for Systemet og godkendt overtagelsesprøven og ser frem til proaktivt at kunne fremme en effektiv og interaktiv høringsproces for regionerne og alle de involverede brugere af Systemet.

Om Solita A/S

Solita er en hurtigt voksende digitalt transformationsvirksomhed drevet af tech, data og menneskelige indsigter. Vi har siden vores start i 1996 hjulpet virksomheder og samfund med at udvikle, eksekvere og drifte langsigtede og gennemtænkte IT-løsninger, der styrker deres forretning. Her i Danmark er vi specialister i technology consulting, connected data, development og lifecycle services. På Nordeuropæisk plan er vi en sammenslutning af mere end 1800 professionelle fordelt på Danmark, Norge, Finland, Sverige, Estland, Belgien og Tyskland.

Uanset din udfordring, så er vi klar til at gå hele vejen med dig – fra en tidlig idé til live-implementering og vedligeholdelse – med målrettede teknologier. Vi udstyrer din organisation med relevante færdigheder, værktøjer og måder at arbejde på, så du får et robust grundlag for din forretning, uanset om du er en offentlig myndighed eller en privat virksomhed.

  1. Business
  2. Mobility