News

Tutkimus: Parempaa musiikkia, kiinnostavampia uutisia? Suosittelujärjestelmät kaipaavat käyttäjän aktiivisempaa vuorovaikutusta

Published 06 Sep 2022

Reading time 3 min

Solita ja Alice Labs julkistivat tänään kansainvälisen tutkimuksen, joka porautuu tekoälypohjaisten suosittelujärjestelmien ja käyttäjän suhteeseen. Viidessä maassa toteutettu tutkimus on osa kaksivuotista Everyday AI -hanketta, jossa oli myös mukana kaksi suurta suoratoistopalvelua, kotimaasta YLE. Tulokset kyseenalaistavat käyttäjän nykyisen roolin passiivisena vastaanottajana. Raportti suosittelee koneen ja ihmisen luovempaa yhteistyötä tarjoamalla käyttäjille monipuolisempia vuorovaikutustapoja.

”On aika siirtyä algoritmiuupumuksesta yhteistyöhön”

Strategiseen kuluttajaymmärrykseen ja digitaalisten palveluiden kehitykseen erikoistuneiden Alice Labsin ja Solitan tutkimusraportti keskittyy erityisesti mobiili- ja verkkouutisten, sekä musiikki- ja videostriimauksen suosittelujärjestelmiin. Tutkimustulokset pohjautuvat 60:een suoratoistopalveluiden käyttäjien syvähaastatteluun USA:ssa, Kiinassa, Hollannissa, Intiassa ja Suomessa vuosien 2020–2021 aikana. Alice Labs toteutti tutkimuksen yhteistyössä Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa ja sitä rahoitti Liikesivistysrahasto.

Suosittelujärjestelmien kehitys jatkuu

Tämän hetken tekoälypohjaiset suosittelujärjestelmät pyrkivät pitkälti rakentamaan suosituksensa autonomisesti käyttäjän käyttäytymisen perusteella. Tutkijat muistuttavat, että tämä voi kuitenkin johtaa paikkansapitämättömiin johtopäätöksiin, koska sekä käyttökonteksti että käyttäjien odotukset muuttuvat taajaan.

Haastatteluihin perustuva tutkimus esittelee neljä tyypillistä tilannetta, joissa nykyisten suosittelujärjestelmien ja käyttäjien välille syntyy ratkaisematon jännite:

  1. Käyttäjä, jonka toiveissa tapahtuu äkillinen muutos, turhautuu, kun suosittelut eivät reagoi muutokseen.
  2. Käyttäjä, joka seuraa syvällisesti tiettyä aihepiiriä, pettyy, koska hänen suosituksensa eivät kehity kasvavan tietämyksen tahdissa.
  3. Käyttäjä haluaa pureutua häntä kiinnostavaan seikkaan, mutta kokee suosittelujärjestelmän käyttämät luokittelut rajoittaviksi.
  4. Käyttäjä haluaa löytää toisenlaista sisältöä kuin tavallisesti eikä suosittelujärjestelmä tarjoa oikeanlaista apua.

”Henkilökohtaisille suositteluille asetut odotukset vaihtelevat riippuen käyttäjän senhetkisistä mielihaluista, vireystilasta ja käyttökontekstista. Kun juopa tarjottujen suositusten ja käyttäjän todellisten odotusten välille kasvaa käyttäjän näkökulmasta liian isoksi, käyttäjän ja suosittelujärjestelmän välille muodostuu jännite. Tätä jännitettä täysin autonomisesti toimivan järjestelmän on usein erittäin vaikeaa ratkaista, kuvaa tutkija Kirsi Hantula Alice Labsista.

Tekoäly ja suositukset: algoritmiuupumuksesta yhteistyöhön

Sen sijaan, että suosittelujärjestelmistä pyritään rakentamaan kaiken kattavia autonomisia järjestelmiä, tutkijoiden suositus onkin tarjota käyttäjille jatkossa aiempaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin suositteluihinsa.

“Tulokset kyseenalaistavat nykyisen ajattelutavan, jossa käyttäjän rooli on passiivinen vastaanottaja, ja osoittavat tien kohti uutta tapaa ajatella suosittelun ja käyttäjän luovaa vuorovaikutusta. Uuden ymmärryksen valossa voidaan rakentaa suositteluja, jotka vastaavat paljon nykyistä rikkaammin inhimillisiin tarpeisiin”, uskoo Solitan Insight Lead Antti Rannisto.

Raportti tarjoilee useita ehdotuksia tulevaisuuden suosittelujärjestelmien kehittämiseen. Lataa koko raportti täältä.

Lisätietoja:

Alice Labs, johtava tutkija Kirsi Hantula, p. +358 45 670 5523 [email protected]

Solita, Insight Lead Antti Rannisto, p. +358 40 504 7196 [email protected]