News

Solita vinder udbud om udvikling af nyt eSyn

Published 21 Jun 2022

Reading time 2 min

Solita har vundet udbuddet om at forny eSyn, og skal således bygge en moderniseret brugergrænseflade på et helt nyt fremtidssikret IT-fundament, der sikrer fleksibilitet overfor til de fremtidige krav og lovbestemmelser på synsområdet.

Det hurtigt voksende udviklingshus Solita har indgået et samarbejde med Færdselsstyrelsen på eSyn om en total nyudvikling af deres nuværende løsning. Hovedfokus er at modernisere grænsefladen til at understøtte de mange brugertypers særegne behov og samtidig etablere en moderne API arkitektur og et moderne teknisk fundament for løsningen. Således bliver det nemmere og billigere løbende at tilpasse løsningen, så den kan efterleve fremtidige lovkrav og afledte brugerbehov, den skal opfylde.

CEO Michael Hove er stolt over at Solita er blevet valgt som samarbejdspartner og fagligt spændt på udviklingsarbejdet,

”Det er virkelig en stor anerkendelse af Solita, at vi får lov til at udvikle en så vigtig, offentlig løsning. Kravet til fremtidssikring lader os trække på vores faglighed på en enormt spændende måde ved at sikre, at det nye eSyn kan drive forretningen i de næste mange år, på en moderne, stabil og omkostningseffektiv måde – noget som gerne skulle været et målbillede for andre”

For at opfylde kundens ønske om fremtidssikring baseret på styrelsens målarkitektur og fokus på vedligeholdelsesvenlighed udvikler Solita det nye system fra bunden frem for at anvende standard software komponenter. Denne rentable løsning gør eSyn leverandøruafhængig og stiller Færdelsstyrelsen i en bedre position, når de igen skal i konkurrenceudbyde eSyn.

Agil arbejdsproces for at sikre brugervenlighed

ESyn har en meget bred brugerskare med meget forskellige brugsmønstre. Fra helt almindeligere borgere, der skal booke synstider en gang imellem til bilinspektører og sagsbehandlere, der anvender eSyn som omdrejningspunkt for deres arbejdsdag. For at sikre en optimal og lettilgængelig oplevelse for alle brugere, bliver repræsentanter fra alle grupper inviteret med i den agile løsnings- og designproces. Det nye eSyn er planlagt til at gå i luften til næste sommer.

Henrik Munck Sauvr, vicedirektør i Færdselsstyrelsen ser frem til et godt og stærkt samarbejde;

”Efter en formaliseret tilbuds- og forhandlingsproces har vi valgt Solita som leverandør. De har både imponeret os med deres tilbud, en innovativ løsning og med deres måde at gå til selve opgaven. Vi glæder os til samarbejdet – og ikke mindst til at komme i gang med at bruge det nye eSyn”

  1. Business