News

Solita uppnår Google Cloud Infrastructure Specialization

Published12 May 2023

Reading time 2 min

Solita har tilldelats Google Cloud Infrastructure Specialization för sin omfattande expertis inom infrastruktur och arbetsflöden på Google Cloud Platform.

Teknikföretaget Solitas Google Cloud Infrastructure Specialization är del av ett långsiktigt partnerskap med Google. Specialization är den högsta tekniska nivån och kräver en etablerad Google Cloud-praxis, genomförda kundprojekt och verifierad teknisk intern kompetens. Genom åren har Solita arbetat med flera molninfrastrukturprojekt inom bland annat finans- och sjukvårdstjänster. Allt fler medarbetare certifieras som experter på Google Cloud Platform.

Som Google Cloud Platform-partner strävar Solita efter att hjälpa sina kunder att öka affärsnyttan genom att dra nytta av den digitala utvecklingen, både kommersiellt och tekniskt. Att nå Google Cloud Infrastructure Specialization stärker Solitas ställning som ledande leverantör inom multi-moln miljöer. Allt fler kunder måste hantera multipla molnplattformar.

– Vi är väldigt stolta över det här erkännandet, det är ett bevis på vår kompetens och på att vårt långsiktiga partnerskap med Google ger resultat. Molntjänster är Solitas starkast växande affärsområde i Norden och vi utökar kontinuerligt vårt utbud, bland annat med Solita CloudBlox®, en tjänst som hjälper företag att hantera komplexa multi moln miljöer, och ger dem bättre kontroll över kapacitet, kostnader och datasäkerhet. Det känns fint att vår multi molntjänst nu också får ett stort förtroende från Google, säger Mattias Wuori, SVP Cloud & Connectivity på Solita i Sverige.

Solitas molntjänster omfattar rådgivning, implementering och migrering såväl som drift och analys. Solita skapar skalbara cloud-lösningar inom tjänstedesign, mjukvaruutveckling, dataplattformar, dataanalys, visualisering, data governance, AI och ML samt integrationstjänster. Google Cloud Platform-erkännandet är ett bevis på företagets förmåga att möta sina kunders behov på Googles plattform och på ett fördjupat partnerskap.

Utöver Google stöder Solita också sina kunder vid implementering av Microsoft Azure och AWS molnteknologier och hjälper till med kontinuerlig utveckling samt drift av tjänster.

För mer information

Solita, Mattias Wuori, Senior Vice President, Cloud & Connectivity, [email protected], +46 705 55 00 37

  1. Tech