News

Solita tutki suomalaisten työhyvinvointia

Published 17 Oct 2022

Reading time 3 min

Lähes puolet suomalaisista (46 %) kokee, että nykyinen työ tekee heidät onnelliseksi. Samanaikaisesti reilu kolmannes (34 %) suomalaisista kokee oman työnsä henkisesti kuormittavaksi, ja lähes kolmannes (27 %) on harkinnut viime aikoina työpaikan vaihtamista. Eniten suomalaiset arvostavat työssään merkityksellistä työn sisältöä (43 %), vaikka myös työstä saatu palkka (42 %) on suomalaisille tärkeä. Tulokset käyvät ilmi teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan IRO Researchilla teettämästä tutkimuksesta, joka toteutettiin tuhannelle suomalaiselle elokuun lopussa 2022.

Työ tekee joka toisen suomalaisen onnelliseksi – reilu kolmannes kokee silti työnsä kuormittavaksi

Solitan Työ ja onni -työhyvinvointitutkimuksen mukaan työ tekee puolet (46 %) suomalaisista onnelliseksi. Vajaa viidennes (19 %) oli väitteestä toista mieltä ja 35 prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomalaisista 49 prosenttia pitää työtä tärkeänä osana elämäänsä. Työ ja vapaa-aika ovat 47 prosentilla suomalaisista tasapainossa, kun kolmannes (32 %) ei osaa kertoa kantaansa.

Työn merkityksellisyys ei ole myytti

Suomalaiset arvostavat eniten (43 %) omassa työssään merkityksellistä työn sisältöä. Lähes yhtä paljon (42 %) suomalaisille merkitsee kuitenkin työstä saatu palkka. Kolmanneksi eniten (22 %) suomalaiset arvostavat työssään vapautta valita missä ja miten työt saa tehdä. Vastaajista noin kolmannes (29 %) on nauttinut etätöiden tekemisestä pandemia-aikana.

Vaikeat vuodet, pandemia-aika ja Ukrainan sota, ovat muuttaneet suomalaisten suhtautumista työelämään ja arkeen. Työyhteisöissä on entistä tärkeämpää panostaa ihmisten tukemiseen ja heidän ajattelu- ja työelämätaitojensa kehittämiseen.

”Ihmiset ovat alkaneet aiempaa enemmän pohtia suuria kysymyksiä. Isot elämään liittyvät asiat askarruttavat. Mitä haluan elämältäni? Kuljenko oikeaan suuntaan? Ihmiset pohtivat myös aktiivisemmin työpaikan vaihtamista osana omaa kehittymistään – yritysten onkin siis yhä tärkeämpi ymmärtää, että ihmisten henkilökohtaisen kasvun tukeminen on yksi keskeisimpiä pitotekijöitä”, Solitan HR:sta ja yrityskulttuurin kehittämisestä vastaava Outi Sivonen kertoo.

Joka kolmas pohtii työpaikan vaihtamista

Vastanneista lähes kolmannes (27 %) on harkinnut viime aikoina työpaikan vaihtamista, ja joka kymmenes (12 %) pelkää menettävänsä nykyisen työnsä synkentyneiden talousnäkymien vuoksi. Reilu kolmannes (34 %) suomalaisista kokee oman työnsä henkisesti kuormittavaksi. Lähes yhtä suuri osa (32 %) vastaajista ei näin koe tai ei osaa kertoa kantaansa (34 %).

Viimeaikainen maailmantilanne on heikentänyt lähes joka viidennen (17 %) suomalaisen työssä jaksamista.

”Kokonaisvaltainen ihmisymmärrys on yrityksille tässä epävarmassa maailmassa elinehto. Suomalaisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että yritykset panostavat työhyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämiseen, kohtaavat ihmiset kokonaisina. Voimakkaasti kansainvälistyvänä yrityksenä olemme havainneet, että suomalainen työkulttuuri ja tapa lähestyä ihmisiä on arvokas ja siitä ollaan maailmalla kiinnostuneita”, Sivonen kertoo.

Solita on rakentanut pitkään ja systemaattisesti monipuolista ja Suomessa uniikkia, holistista johtamisen konseptia, jonka avulla kehitetään työntekijöiden kykyä kohdata sekä itsensä että toisensa niin työyhteisössä kuin maailmassa ylipäätään.

Työkaverit tärkeitä etenkin nuorille

Työkavereiden merkitys työelämässä on erityisen tärkeää nuorille. Kun kaikista suomalaisista 19 prosenttia nostaa työkaverit tärkeimmäksi asiaksi työssään, nuorista 18–24-vuotiaista peräti 30 prosenttia ajattelee näin. Puolet suomalaisista on saanut tutkimuksen mukaan ystäviä työpaikkansa kautta.

”Pandemia-aika ja monilla pitkään jatkunut etätyö on saanut ihmiset pohtimaan uudella tavalla suhdettaan työyhteisöön ja kollegoihin. Tutkimuksen mukaan nuorimmat työntekijät ovat nauttineet vähiten etätöistä, ja he myös arvostavat eniten työkavereita. Viime vuodet ovat asettaneet yrityksille täysin uudenlaisia haasteita yhteisöllisyyden rakentamiselle”, Solitan Sivonen muistuttaa.

Lisätietoja:

Solita, henkilöstöjohtaja Outi Sivonen, p. +358 50 392 6789

Solita, viestintäjohtaja Minna Pinola, p. +358 40 5166 024