News

Solita trotsade utmanande marknad 2023 med stark tillväxt

Published 03 Jun 2024

Reading time 4 min

Trots en turbulent ekonomisk situation för branschen, kan Solita presentera ett framgångsrikt 2023. Företaget levererade starka finansiella resultat, utökade sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro, prisades för sin företagskultur och fick in rekordmånga jobbansökningar. Sverige är Solitas näst största marknad, där tillväxten blev 13 procent under 2023. 

Solita, ett ledande teknik-, data- och designföretag som verkar i nio europeiska länder, presterade ett starkt resultat under 2023 och är redo för fortsatt tillväxt och momentum under 2024. Solitas omsättning pro forma under 2023 var 237 miljoner euro, vilket resulterade i en tvåsiffrig organisk tillväxt. Företaget såg den starkaste tillväxten inom sina versamheter inom data, AI och molntjänster. Företaget har nu cirka 2 100 konsulter inom digital transformation i nio länder i Europa.

– Jag är oerhört stolt över Solita-medarbetarna runtom i Europa för att de konsekvent skapar en positiv påverkan och överträffar kundernas förväntningar. Att leverera resultat och säkerställa nöjda kunder är nyckeln till vår fortsatta framgång. Vi fortsätter att använda oss av de senaste teknologiska framstegen till förmån för våra kunder och förväntar oss fortsatt efterfrågan på Solitas tjänster under 2024, särskilt inom AI, data och molntransformation, säger Ossi Lindroos, CEO för Solita.

– Solita Sverige fortsätter att växa och vi arbetar aktivt för att göra Sverige mer datadrivet. Det är lätt att vara stolt över det arbete som vårt team gör varje dag för våra fantastiska kunder, såsom Tradera, Readly och Smart Energi, säger Johan Torstensson, vd för Solita Sverige.

Under de senaste åren har Solita vuxit till att bli det största datakonsultsföretaget i norra Europa, med över 700 specialister inom data och AI. Förutom tjänster inom data och AI erbjuder Solita design- och strategikonsulting, mjukvaruutveckling, moln- och integrationstjänster. Företagets kunder inkluderar bland annat ledande företag som Colruyt Group, Kone, S Group och Pfizer, samt offentliga organisationer som NATO, Allmännyttan och The Danish Environmental Protection Agency.

Solitas höjdpunkter 2023

 • Expansion till Polen: Sammanslagning med Future Mind, ett prisbelönt företag för mobila-, digitala- och e-handelslösningar.
 • Geografisk expansion: Utökade verksamhet till Norge och öppnade nya kontor i Malmö (Sverige), Gent (Belgien), München och Berlin (Tyskland) under året.
 • Medarbetartillfredsställelse: Uppnådde ett rekordhögt Employee Net Promoter Score på 77, vilket placerar Solita bland de övre 5 procenten bland teknikföretag i Europa (källa: Peakon).
 • Anställda som aktieägare: Välkomnade nya medarbetarinvesterare och nådde nästan 700 medarbetaraktieägare.
 • Generativ AI: I maj 2023 grundade Solita en ny Generativ AI Studio för att leda utvecklingen och övergången till nya, AI-drivna arbetsmetoder.
 • Erkännande för arbetsplatsens goda arbete: Solita fick flera utmärkelser för sitt starka engagemang för utvecklingen av en human och modern arbetsplats och företagskultur, bland annat inom detta:
 1. Third-best Workplace for women globally by the worldwide WomenTech Network

 2. The Most Human-centric Work Community
 3. TOP10 Most Wanted Employers
 4. The Good Working Environment award
 • Erkännanden från teknologipartners: Solita fick flera erkännanden från sina teknologipartners, inklusive Microsoft Azure specialisering inom AI och maskininlärning, och Google Cloud Infrastructure Specialization.
 • Starkt arbetsgivarvarumärke: Fick in över 33 000 jobbansökningar och välkomnade 465 nya anställda under 2023, inklusive flera återvändande Solitans.
 • Varumärkesförening: I Danmark omprofilerades Commentor A/S till Solita A/S. Intellishore fortsätter under sitt ursprungliga namn.

Framåt – Positiv start på 2024

2024 började framgångsrikt för Solita, med många positiva utvecklingar. Finansiellt fortsatte företaget att visa stabil tvåsiffrig organisk tillväxt. Hittills i år har Solita rekryterat ungefär 200 experter. Trots den utmanande omvärlden ser Solita att marknaden gradvis börjar ta fart mot andra halvan av året och förväntar sig ett starkt år.

Under januari – april 2024:

 • Expansion till Schweiz: Öppnade nytt kontor i Zürich.
 • Generativa AI-investeringar och projekt: Gen AI Studio förstärktes med ett Generativ AI Lab och initierade banbrytande projekt, inklusive Gen AI Twin med ISS. Solita fortsatte att leverera innovativa AI-lösningar för kunder som Social Insurance Institution, Kela och NATO.
 • Hållbarhetsåtagande: Publicerade företagets första omfattande hållbarhetsrapport, som lyfter fram organisationens engagemang för ansvarsfull verksamhet, människor och miljöhållbarhet.
 • Lansering av Solita Retail: Bildade en internationell kunskapsenhet för att stödja affärsutveckling och nyckelkunder, såsom Colruyt Group, S Group, Synoptik och Readly. Dessutom har Solita domänexpertteam för offentlig sektor, hälsa, industri, försvar och säkerhet samt mobilitet.
 • Erkännande från Google och Microsoft: Erhöll erkännande som Google Cloud Sales Partner of the Year i Finland och valdes till en Microsoft Responsible AI Center partner i Stockholm.
 • Erkännande som en bra arbetsgivare: Fick erkännande som en arbetsplats med mångfald och en hälsobefrämjande arbetsplats.

Läs mer på www.solita.se

För mer information

Solita, Ossi Lindroos, CEO, [email protected], +358 40 750 7637

Solita, Johan Torstensson, VD, Solita i Sverige, [email protected], +46 722 44 91 08

Mediekontakter och intervjuer

Solita, Minna Pinola, Kommunikationschef, [email protected], +358 40 5166 024