News

Solita ökar investeringen i generativ AI – startar GenAI Studio

Published01 Feb 2024

Reading time 3 min

IT-konsultbolaget Solita utökar sin kompetensenhet för generativ AI till att inkludera GenAI Studio, innehållande ett labb fokuserat på att forska kring praktisk, skalbar och hållbar generativ AI. GenAI Studio kommer att drivas från sex olika länder, inklusive Sverige, för att stödja Solitas kunder och främja intern kompetensutveckling inom generativ AI. Detta kommer att accelerera företagets förmåga, att lösa komplexa organisatoriska och samhälleliga problem med AI.

Generativ AI fortsätter att vara en av de främsta tekniktrenderna under 2024. För att uppnå affärsfördelar med hjälp av generativ AI behöver organisationer använda sig av ett holistiskt tillvägagångssätt, där teknisk expertis kombineras med transformationsförmåga, inklusive utbildning och styrning.

Fokus på att hitta praktiska tillämpningar

Solita etablerade sin kompetensenhet för GenAI i maj 2023. Syftet var att stödja företagets redan etablerade, breda AI-erbjudande. Företaget har nu inrättat ett GenAI-labb för att skala upp sin kapacitet och kunna utforska nya AI-tekniker som förbättrar praktiska och effektiva implementeringar. Solitas GenAI-labb fokuserar på verkliga användningsfall och på vilken teknik som passar Solitas och dess kunders faktiska behov.

GenAI Studio hjälper företag att bedöma affärsmöjligheter och risker med generativ AI samt att utbilda personalen inom området, men även för att utvärdera effekterna av den framväxande AI-lagstiftningen. GenAI-labbet har redan utvärderat generativa AI-tekniker från till exempel Microsoft och AWS, samt verktyg från nyare aktörer såsom OpenAI och Mistral AI.

Intresse inom privat och offentlig sektor

Med över 15 års erfarenhet av AI-projekt är Solita väl rustat för att arbeta med stora organisationer, bedöma risker och affärsmöjligheter kopplade till generativ AI. Dessutom har företaget lång erfarenhet och expertis av att arbeta med datadriven transformation. Bland Solitas kunder inom AI finns till exempel svenska Readly och Smart Energi.

– Efterfrågan på generativ AI är stor, inte bara i Sverige utan globalt, och är här för att stanna. Under 2024 kommer vi att se allt fler organisationer inom både den offentliga och privata sektorn som testar nya verktyg och finner värde i att använda AI. Med hjälp av GenAI Studio driver vi dessutom våra egna AI-initiativ framåt, säger Ossi Lindroos, vd på Solita.

Förändring sker redan

Generativ AI förutspås förändra arbetssätten för flera viktiga processer i flera branscher under de kommande åren. Till exempel väntas mjukvaruutveckling, kundservice, affärsanalyser, produktion av innehåll och personalisering av digitala tjänster förbättras markant. Solita erbjuder sina kunder konkreta AI-lösningar, inklusive LLM-baserade GenAI-modeller som syftar till affärstillväxt, operativ effektivitet och affärstransformation.

– Generativ AI har blivit alltmer tillgänglig, och många företag och organisationer i Sverige har redan testat dessa nya verktyg. I dag ser vi en stor efterfrågan hos våra kunder för att integrera generativ AI i sina affärsmodeller, både för att effektivisera processer och tjänster samt för att skapa nya värden, säger Johan Torstensson, vd på Solita i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta

Johan Torstensson, vd, Solita i Sverige, +46 722 44 91 08, [email protected]