News

Solita jatkaa kasvua Saksassa – uudet toimistot Müncheniin ja Berliiniin

Published23 Mar 2023

Reading time 2 min

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita laajentaa toimintaansa Saksassa. Solita Saksan liiketoiminta kasvoi merkittävästi vuonna 2022 ja yritys avaa nyt uudet toimistot sekä Müncheniin että Berliiniin. Solita jatkaa data-, pilvi- ja design-osaajien rekrytointia Saksassa.

Solita avaa uudet toimistot maaliskuussa Münchenin Königsplatzin kampusalueelle sekä Berliinin keskustaan (Pressehaus Podium, Karl-Liebknecht-Strasse). Yrityksen henkilömäärä Saksassa kasvoi 70 prosenttia vuonna 2022 huolimatta hyvin kilpaillusta rekrytointimarkkinasta ja yhtiö on voittanut useita uusia asiakkuuksia Saksassa.

”Solitan kovaa teknologiaosaamista ja pohjoismaiseen tapaan ihmisten työhyvinvointia ja työ- ja perhe-elämän tasapainoa yhdistävä yrityskulttuuri erottuu hyvin Saksan markkinoilla. Jatkamme ohjelmistokehityksen, datan ja integraatiopalvelujen huippuosaajien etsimistä”, kertoo Saksan toimintoja vetävä Florian Disson.

Työntekijätyytyväisyys huipputasoa Euroopassa

Solita tutkii henkilöstönsä työhyvinvointia tiiviistä niin sanotulla Engagement Net Promoter Score (eNPS) -mittarilla. IT-konsultointialan eurooppalaisiin yrityksiin verrattuna Solitan eNPS on 5 prosentin parhaimmistoa Euroopassa. Solita eNPS on 8,7.

Solitan yrityskulttuurin vahvuuksia tutkimuksen mukaan ovat muun muassa korkea luottamus työntekijöihin, vapaus ja päätöksenteon autonomia. ”Meillä tiimijäsenet kantavat vastuuta myös toisistaan. Solitalla panostetaan myös henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin voimakkaasti verrattuna saksalaisyrityksiin. Emme harrasta 60 tunnin työviikkoja”, kuvailee Florian Disson.

Saksa Suomea jäljessä data management -käytännöissä

Solita palvelee useita kansainvälisiä asiakkaita, kuten mm. Kone, UPM, Fortum, Colruyt Group ja Proximus. Yhtiö on ollut data management -ratkaisujen edelläkävijä ja osaamisesta on nyt Saksassa kova kysyntä. Saksan liiketoimintaa vetävän Florian Dissonin mukaan Saksa on Gartnerin kolmannella kypsyystasolla neljästä, kun puhutaan datan hyödyntämisestä päätöksenteossa.

“Data science -innostuksen ensivaiheessa yritykset pyrkivät saamaan tiedosta käytettävää päätöksenteossa. Seuraavalla kypsyystasolla ymmärretään, että datan pitää olla helposti hyödynnettävissä yhteisillä alustoilla, siilojen sijaan. Suurin osa saksalaisyrityksistä on kolmannella kypsyystasolla, jossa huomio on erityisesti datan laadun parantamisessa, ja data governance- ja data management -käytäntöjen kehittämisessä”, kertoo Florian Disson. Dissonin mukaan kysyntää riittää myös esimerkiksi ennakoivan huollon palveluille, analytiikkaratkaisuille sekä edge computing -osaamiselle.

Dissonin mukaan vasta sen jälkeen yritys voi päästä neljännelle kypsyystasolle: kehittämään uusia, datapohjaisia liiketoimintamalleja, kehittämään datapalveluja ja -tuotteita sekä hyödyntämään esimerkiksi koneoppimista ja automaatiota.

Solitalla 660 henkilöstöomistajaa

Solitan järjesti kolmannen henkilöstöantinsa alkuvuodesta 2023 ja yrityksen työntekijöistä nyt yli 660 kuuluu yhtiön osakkeenomistajiin. Mahdollisuutta sijoittaa yritykseen tarjottiin Solitan kaikille 1600 työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa, Saksassa ja Virossa. Yrityksen ensimmäinen henkilöstöanti järjestettiin vuonna 2018.

Lisätietoja:

Solita Germany GmbH, Florian Disson, Managing Director, Germany, +49 172 1860 179, florian.disson@solita