News

Solita A/S moderniserer og vedligeholder Afgørelsesportalen for Nævnenes Hus

Published17 Jun 2024

Reading time 3 min

Solita har moderniseret Afgørelsesportalen for Nævnenes Hus og vil fremadrettet stå for vedligeholdelse, support og videreudvikling. Hertil har Solita sat et dedikeret AMS hold, der vil sikre systemets fremtidige succes og drift.  

Nævnenes Hus er en styrelse under Erhvervsministeriet, der sekretariatsbetjener en række klagenævn, som har til opgave at løse konflikter mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Nævnenes Hus sekretariatsbetjeninger pt. 18 klagenævn, herunder mulighed for oprettelse af klagesager på klageportalen. Klagesagsprocessen udmunder i en afgørelse, som for 14 nævns vedkommende publiceres for offentligheden på Afgørelsesportalen. Solita har overtaget application management services (AMS) på Afgørelsesportalen med support, vedligehold og videreudvikling. For Nævnenes Hus har det især været vigtigt, at Afgørelsesportalen blev optimeret, hvad angår teknologi versionsopgaderinger, brugervenlighed, samt at de færdige løsninger lever op til WCAG 2.1 tilgængelighedsstandarden.

Solita har moderniseret og tilpasset hele det eksisterende system med kodeoptimeringer, implementeret en række forbedringer med fokus på brugeroplevelsen, herunder UX og webtilgængelighed og drift.

“Offentlige styrelser og organisationer udgør mere end 50 procent af vores omsætning, hvor vi har stor erfaring med at overtage vedligeholdelse og videreudviklingsansvaret på eksisterende applikationer og dataplatforme. Herunder modernisering af disse såsom versionsopgradering, kodeoptimering og sikkerhed samt lovpligtig webtilgængelighed og optimering af tilgængeligheden, siger salgsdirektør hos Solita, Lise Bach Vestergaard

Og tilføjer afslutningsvis “Webtilgængelighed er et behov, der endnu er uafdækket hos en del offentlige myndigheder, og vi opfordrer til at opprioritere denne opgave så hurtigt som muligt. Der er nemlig stort fokus på muligheden for at optimere den offentlige selvbetjening for alle borgere, og webtilgængelighed er et essentielt værktøj for at opnå dette”

Solita har med moderniseringen af Afgørelsesportalen sikret, at den nu opfylder WCAG 2.1 standarden. Dermed er den fuldt ud brugbar for personer med funktionsnedsættelse og opfylder dermed lovkravene for tilgængelighed.

”Hos Nævnenes Hus sekretariatsbetjener vi en række uafhængige nævn, som vi behandler sager og publicerer afgørelsesudkast for med henblik på at løse de konflikter, der af og til opstår mellem borgere, virksomheder og myndigheder. Derfor er det vigtigt, at vores mange Afgørelsesportaler er tilgængelige for alle borgere og lever op til loven herom. Nævnenes Hus er meget tilfredse med den ydelse som Solita har leveret – og samarbejdet herom.” Per Jørgensen, It-partner, Nævnenes Hus

Solita A/S står for vedligeholdelse og videreudvikling og har et dedikeret og professionelt AMS-setup, som sikrer høj kodekvalitet, øget testbarhed og høj sikkerhed ved hjælp af moderne og automatiserede værktøjer.

Samtidig med hele moderniseringen har Solita sammen med 3. part implementeret Abonnementsløsning på nyheder og Abonnementsløsning på afgørelser inden for specifikke lovområder. For at øge sikkerheden er der samtidig implementeret to-faktor godkendelse på e-mail abonnementerne.

For mere information

Besøg os på Solita Denmark for mere information eller kontakt Lise Vestergaard, Senior Vice President indenfor salg på [email protected]

Om Solita

Solita A/S er en del af den europæiske teknologigigant Solita Group. Vi er eksperter inden for datadrevne løsninger og softwareudvikling med et stærkt fokus på digital transformation og innovation. Vores skræddersyede løsninger hjælper virksomheder med at opnå deres digitale mål fra rådgivning og strategi til implementering og support. Læs mere