News

Selvitys: Julkisten hankintojen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen

Published 06 Oct 2023

Reading time 2 min

Valtiovarainministeriö julkisti tällä viikolla Solitan toteuttaman selvityksen, joka kokoaa yksiin kansiin julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt ja avaa konkreettisesti, mitä hankintojen strateginen johtaminen tarkoittaa ja mitä konkreettista hyöytä siitä on. Se myös antaa selkeät ja käytännölliset keinot hankintojen johtamisen tueksi. 

“Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen” -selvitys on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistä Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää hankintojen johtamista strategisena toimintona sekä hyödyntää hankintojen potentiaalia tavoitteiden saavuttamisessa.

”Julkaisussa esitetyt käytännöt ovat sovellettavissa kaikissa julkisissa organisaatioissa, riippumatta niiden toimialasta, toimintaympäristöstä, kypsyystasosta, koosta tai sijainnista. Toivottavasti mahdollisimman monen organisaation johto ja hankintoja johtavat hyödyntävät benchmarking-selvityksen tuotoksia omassa organisaatiossaan. Toivon myös, että selvitys antaa tarvittavaa tukea kehittämistyölle”, kannustaa ohjelmapäällikkö Maria Röykkä valtiovarainministeriöstä.

Selvitys on Hankinta-Suomen strategisen johtamisen teemaryhmän käynnistämä toimenpide, ja se on tiiviin työryhmätyöskentelyn tulos. Selvityksen teosta vastasi Solita konsultteina Tero Saarenpää (Solita), Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy).

”On ollut ilo ja kunnia olla mukana hankkeessa, jossa on tuotettu ainutlaatuinen ja arvokas tietopaketti, jolla on merkittävää yhteiskunnallista arvoa. Haluan omasta puolestani kiittää kaikkia hankkeen osapuolia antoisasta yhteistyöstä.”, kertoo hanketta Solitalla johtanut Tero Saarenpää.

Lataa opas: Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen -selvitys

Lisätietoa

  1. Business