News

Dataa ja demokratiaa: Solita kehittää vaalitietojärjestelmää vuoden 2027 vaaleihin

Published06 Oct 2022

Reading time 2 min

Oikeusministeriö on valinnut teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan yhteistyökumppaniksi kehittämään uutta vaalitietojärjestelmää, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 eduskuntavaaleissa. Suomen lähes neljää miljoonaa äänioikeutettua palvelevan järjestelmän tavoite on omalta osaltaan edesauttaa demokratian toteutumista, kansalaisten tietoturvaa, sekä aiempaa parempaa saavutettavuutta. Vaalitietojärjestelmää hyödynnetään sekä eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kuntavaaleissa, aluevaaleissa että europarlamenttivaaleissa.

Oikeusministeriössä vuosina 2019 – 2020 toteutetun elinkaariselvityksen mukaan vaalitietojärjestelmä tulee uudistaa, jotta se säilyttää luotettavuutensa. Vaalit ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta ja luotettava sekä riippumaton vaalitietojärjestelmä takaa osaltaan demokratian toteutumisen.

Sähköisemmät vaalit, lisää saavutettavuutta

Teknologian ja tietoturvan uudistamisen lisäksi samalla tavoite on kehittää uusia toiminnallisuuksia vastaamaan käyttäjien tarpeita, ja siinä huomioidaan esimerkiksi saavutettavuuden vaatimukset, käyttöä ohjaavan käyttöliittymän rakentaminen sekä koko vaaliprosessin osalta laajemmat sähköiset menettelyt. Sähköinen vaaliluettelo on tavoite saada pidemmällä aikavälillä käyttöön kaikissa Suomen kunnissa. Tavoite on saada myös ehdokasasettelu sähköiseksi sekä eriyttää vaalien tulospalvelu pilvialustalle. Tietoturvan ja vaalitietojärjestelmän merkittävyyden vuoksi vaalitietojärjestelmään liittyvä avainosaaminen ja hallinta säilytetään yleisesti viranomaisilla.

”On meille suuri kunnia saada rakentaa suomalaiselle demokratialle tärkeää työkalua. Hankkeessa yhdistyvät sekä ihmislähtöiset käytettävyys- ja saavutettavuusnäkökulmat että erittäin korkea tietoturva. Kiitämme luottamuksesta ja ryhdymme työhön innolla”, kertoo Solitan asiakkuudesta vastaava Veli Ijäs.

Nyt tehtävällä uudistuksella pyritään turvaamaan vaalitietojärjestelmän toimivuus ja elinkaari pitkälle tulevaisuuteen. Nykyinen vaalitietojärjestelmä on toteutettu ja otettu käyttöön vaiheittain vuosina 2004 – 2012. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä projektiin kilpailutuksella valittujen yritysten kanssa, joista Solita Oy on hankkeen ensimmäisenä valittu yhteistyökumppani. Kehitystyö käynnistyi syyskuussa. Nyt tehty hankintasopimus on voimassa 31.12.2025 asti.

Käyttöön eduskuntavaaleissa 2027

Vaalitietojärjestelmän uudistaminen koostuu useammasta hankinnasta. Monivuotisen uudistuksen kokonaiskustannusarvio on 17,6 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset pitävät sisällään kustannuksia uuden ja vanhan järjestelmän samanaikaisesta käytöstä, mikä on välttämätöntä vaalivarmuuden kannalta.

Uudistettu vaalitietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.

Lisätietoja:

Solita Oy, Veli Ijäs, [email protected], p. 044 025 5069

Mediayhteydet:

Solita Oy, viestintäjohtaja Minna Pinola, [email protected], p. 040 5166 024