Ympäristöministeriö

Materiaalitori-palvelu vauhdittaa kiertotaloutta

Materiaalitori-verkkopalvelu helpottaa jätteiden hallintaa ja hyötykäyttöä. Materiaalitori vauhdittaa kiertotaloutta digitalisoimalla tapaa, jolla yritykset ja alan toimijat voivat etsiä ja tarjota jätteitä ja sivuvirtoja. Solita vastasi palvelun suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä ympäristöministeriön sekä palvelun kehittämisestä ja käyttäjien neuvonnasta vastaavan Motiva Oy:n kanssa.

Kierrätysmateriaalien tarjoajien ja tarvitsijoiden kohtauspaikka

Kiertotaloudessa pyritään maksimoimaan materiaalien ja niiden arvon säilyminen kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätysmateriaaleja käyttämällä voidaan vähentää luonnonvarojen kulutusta. Tavoitteena on vauhdittaa kiertotaloutta ja jätteiden hyötykäyttöä. Myös EU:n jätelainsäädännön uudistuminen uusien kiertotaloustavoitteiden mukaisesti edellytti muutoksia Suomen jätehuoltojärjestelmään. Syntyi idea uudesta kohtaamispaikasta, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja tarvitsijat voisivat löytää toisensa.

Tulokset

  • Uusi palvelu vauhdittamaan kiertotaloutta ja jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä
  • Maksuton kohtauspaikka kierrätysmateriaalien tarvitsijoille ja tarjoajille
  • Materiaalitorin avulla voi täyttää jätelainsäädännön vaatimukset yksityisen jätehuoltopalvelun puutteen osoittamisesta kuntien toissijaista jätehuoltopalvelua käytettäessä

 

Uutta arvoa luomassa

Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä Ympäristöministeriön ja Motivan kanssa ainutlaatuisen materiaalitori.fi-palvelun, jossa alan toimijat voivat maksutta etsiä ja ilmoittaa tarjolla olevia materiaaleja, sivuvirtoja ja näihin liittyviä palveluita.

Materiaalitorin avulla voidaan kerätä Suomessa syntyvät materiaalivirrat näkyvämmiksi yhteen paikkaan, jotta niiden ympärille syntyisi uusia hyödyntämistapoja ja materiaalit päätyisivät yhä enemmän käyttöön. Tällaisten kierrätysmarkkinoiden kehittyminen on avain sille, että myös kierrätysmateriaalien arvo kasvaa.

Vauhdittamalla kiertotaloutta voidaan tukea ilmastotavoitteita, lisätä omavaraisuutta ja luoda uusia työpaikkoja.

”On innostavaa tarjota tärkeää työtä tekeville alan toimijoille palvelu ratkaisemaan jätteiden ja sivuvirtojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Materiaalitori.fi-palvelu vauhdittaa omalta osaltaan Suomen nostamista yhdeksi kiertotalouden kärkimaista.”Jenni Lehtonen, Erityisasiantuntija, ympäristöministeriö

Palvelun ensimmäinen vaihe käyttöön vain neljässä kuukaudessa

Solita toteutti palvelun poikkeuksellisen nopealla aikataululla vain 4 kuukaudessa tiiviissä yhteistyössä ympäristöministeriön, Motivan ja palvelun tulevien käyttäjien kanssa. Materiaalitori otettiin käyttöön huhtikuussa 2019, ja ketterä kehittäminen jatkuu edelleen. Käyttäjiltä kerätään aktiivisesti palautetta, jota hyödynnetään palvelun jatkokehityksessä ja uusien toiminnallisuuksien suunnittelussa. Palvelussa hyödynnetään moderneja tietoturvallisia pilviteknologioita ja kansallisia palveluita, kuten suomi.fi-kirjautumista sekä karttatietoja.

Lisää läpinäkyvyyttä

Materiaalitori tuo yhteen erilaiset toimijat teollisuuden sivuvirtoja tuottavista suurista yrityksistä sivuvirtojen hyödyntäjiin ja jätealan toimijoihin, joiden välille palvelu mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen. Palvelun avulla voi täyttää samalla jätelain mukaisen kuntien toissijaisen velvollisuuden järjestää jätehuoltoa. Läpinäkyvyys on lisääntynyt, kun digitaaliselle alustalle voi jättää ja etsiä materiaaleja sekä palveluita ilmaiseksi ja avoimesti. Tarjontaa ja kysyntää on monenlaisista materiaaleista kuten esimerkiksi maa-aineksista, poistotekstiileistä, muoveista ja vaikkapa kokonaisista käytöstä poistuvista tuotantolinjoista komponentteineen.

”Materiaalitori on hyvä esimerkki uusista mahdollisuuksista, joita aukeaa, kun kuunnellaan käyttäjiä ja hyödynnetään uusimpia teknologioita. Teknologian mahdollisuuksien paras hyödyntäminen vaatii myös hyvää ymmärrystä käyttäjien tarpeista sekä siitä, miten nopeutetaan uusien palveluiden omaksumista ja toimintamallien muuttumista”, kertoo Solitan asiakkuusjohtaja Teo Ahonen.

”On innostavaa tarjota tärkeää työtä tekeville alan toimijoille palvelu ratkaisemaan jätteiden ja sivuvirtojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Materiaalitori.fi-palvelu vauhdittaa omalta osaltaan Suomen nostamista yhdeksi kiertotalouden kärkimaista”, kertoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Lehtonen.

Teknologiat

Microsoft Azure
Suomi.fi -palvelut

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Teo Ahonen

Asiakkuusjohtaja

[email protected]

+358 407 220 479