Duodecim

Duodecim kehittää Google-pilviympäristönsä hallintaa eturintamassa – täysin uutta Pohjoismaissa

Kustannus Oy Duodecim, joka tarjoaa näyttöön perustuvia lääketieteellisiä tietosisältöjä ja digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja lääkäreille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä kansalaisille, otti Solitan kanssa yhteistyössä käyttöönsä Googlen uudet Assured Workloads- ja Assured Support -palvelut ensimmäisten joukossa Pohjoismaissa. Duodecimin tavoitteena on vastata parhaalla mahdollisella tavalla alan tiukkoihin tietoturva- ja regulaatiovaatimuksiin sekä parantaa ympäristön- ja pääsynhallintaansa julkisella pilvialustalla. Datan hallinta ja ylläpito keskittyvät uusien palveluiden avulla EU:n alueelle.

”Duodecim on palveluiden käyttöönoton myötä ehdoton edelläkävijä datan suvereniteetin varmistamisessa.”

Duodecim halusi yhdenmukaistaa pilvioperointipalveluitaan ja parantaa toimintatapojaan pilvenhallintaan liittyen. Uudistusten tavoitteena on myös vastata EU-regulaation sekä laatujärjestelmän asettamiin tiukkoihin vaatimuksiin. Assured Workloads- ja Assured Support -palveluiden myötä Google takaa asiakkailleen, että tukipalvelut tuotetaan EU:n alueella ja data ei liiku EU-rajojen ulkopuolelle.

Duodecim parantaa näin palveluidensa tietoturvaa ja datan suvereniteettiä julkisella pilvialustalla. Solitan toimittamien ulkoisten salausavainten hallinta tarkoittaa, että asiakas pitää salausavaimen itsellään ja data pysyy EU:n alueella. Duodecim hallitsee itse avaimia, joilla tiedot salataan Googlen pilvialustalla.

Tulokset

  • Pääsynhallinnan läpinäkyvyys ja hallittavuus Googlen pilviympäristössä parani selkeästi. Myös toimintatavat yhdenmukaistuivat.
  • Duodecim pystyy vastaamaan alalle asetettuihin tiukkoihin regulaatiovaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa.
  • Duodecimin tarjoamien integroitujen palveluiden tietoturva ja datan suvereniteetti nousivat uudelle tasolle.
  • Duodecimin integroidut palvelut ovat hallittavissa yhtenäisellä automatisoidulla tavalla Solita CloudBloxilla.
  • Future Proof: Googlen Assured Workloads -palvelun käyttöönotto vaikuttaa kaikkiin Duodecimin integroitaviin palveluihin.
  • Duodecimin palveluihin liittyvä data sijaitsee Suomessa ja sitä hallitaan EU:n rajojen sisäpuolella.
Solita CloudBloxin avulla aiemmasta pistemäisestä ratkaisusta luotiin helppokäyttöisempi ja kustannustehokkaampi kokonaisuus.

”Palveluiden ideana on lisätä asiakkaan omaa hallintaa ja ylläpitoa pilvipalvelussa – kyse on eräänlaisesta sveitsiläisestä tallelokerosta digitaalisessa muodossa”, Solitan johtava pilviarkkitehti Antti Peltonen kertoo.

”Projektissa on kyse täysin uudesta ja merkittävästä asiasta. Tämä on suunta, jonne kehityskulku tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan vie. On hienoa olla etujoukoissa toteuttamassa nykyaikaista ratkaisua”, Peltonen jatkaa.

Tiukka regulaatio haastaa organisaatiot

EU:n yrityksiin kohdistuva regulaatio on lisääntynyt selkeästi viime vuosien aikana. Lisäksi lääkinnälliset laitteet edellyttävät omaa laatujärjestelmäänsä, mikä tarkoittaa alan toimijoille huomattavaa määrää lisävaatimuksia. Solitan tavoitteena on, että asiakkaat pystyisivät tiukasti reguloidulla alalla toteuttamaan laatujärjestelmän mukaisia asioita mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ketterästi.

Pilvipalveluiden kustannusten ja tietoturvan hallinta ovat osoittautuneet monille yrityksille vaikeaksi. Solita CloudBloxin avulla yritykset pystyvät helpommin hallitsemaan eri palveluista koostuvaa pilviympäristöään ja sen kapasiteettia, kustannuksia ja tietoturvaa. Solita CloudBloxin tarjoama skaalautumiskyvykkyys vähentää työn määrää tulevaisuudessa. Sen avulla pilvipalveluiden sovelluksia voidaan jatkossa kehittää keskitetysti.

”Toteutuksen Future Proofing saavutetaan Solita Cloudbloxin mahdollistamalla skaalautumiskyvykkyydellä. Duodecimin palvelukokonaisuuden laajentaminen ja syventäminen sekä laatujärjestelmän auditointiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen nyt ja tulevaisuudessa on huomioitu toteutuksessa. Monimutkaisen kokonaisuuden hallinnasta on myös haluttu tehdä asiakkaalle mahdollisimman helposti hallittava”, Solitan Health-liiketoiminnan advisor Antti Brunni kertoo.

Olemme todella tyytyväisiä Solitan panostukseen ja ammattitaitoon. Vaikka kyse oli täysin uusien palveluiden implementoinnista, projekti onnistui hyvin ja pysyi aikataulussa.”Tuomas Lehto, Integroidut palvelut -yksikön johtaja, Duodecim

Solita CloudBlox sujuvoittaa pilvisiirtymää

Duodecim siirtyi vuoden 2022 alussa Googlen pilviympäristöön, koska se halusi sovellusten ajoympäristönsä aiempaa vakaammaksi ja skaalautuvammaksi. Solita CloudBlox -palvelun avulla aiemmasta pistemäisestä ratkaisusta luotiin helppokäyttöisempi ja kustannustehokkaampi kokonaisuus. Solita CloudBlox on kehitetty helpottamaan ja yksinkertaistamaan yritysten ja organisaatioiden pilvisiirtymää ja -hallintaa.

Solita ja Duodecim ovat tehneet useita vuosia yhdessä lääkinnällisten laitteiden kehitystyötä, esimerkiksi kliiniseen päätöksentukeen sekä digitaaliseen terveystarkastukseen liittyen.

Uusien Assured Workloads- ja Assured Support -palveluiden käyttöönottotyö alkoi syyskuussa 2022 ja projekti päättyi joulukuussa. Solitan rooli oli vastata pilviympäristön kehitystyöstä, konfiguraatiosta ja migraatiosta sekä projektin johtamisesta ja prosesseista yhdessä asiakkaan kanssa.

”Projekti ja yhteistyö Solitan kanssa on sujunut hienosti – olemme todella tyytyväisiä Solitan panostukseen ja ammattitaitoon. Vaikka kyse oli täysin uusien palveluiden implementoinnista, projekti onnistui hyvin ja pysyi aikataulussa”, kertoo Duodecimin Integroidut palvelut -yksikön johtaja Tuomas Lehto.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Antti Brunni

Business Director, Solita Health

[email protected]

044 55 44 669