Järvileasing

Uusi toiminnanohjaus­järjestelmä vauhdittaa Järvileasingin kasvutavoitteita

Järvileasing tarvitsi uutta myyjän ja sopimuskannanhallinnan työkalua tukemaan kasvutavoitteita ja mahdollistamaan liiketoiminnan laajentamisen. Yhteistyössä Solitan kanssa Järvileasing päätyi räätälöityyn toiminnanohjausratkaisuun. ”Ohjelma huokuu tämän päivän tarpeitamme palvelevia ominaisuuksia ja sitä on helppo jatkojalostaa. On ollut fantastista huomata, miten järjestelmä taipuu toiveidemme mukaiseksi. Henkilökunta on kiitellyt sen helppokäyttöisyyttä”, Järvileasingin kehityspäällikkö Mika Peltoniemi kertoo.

Järvileasing on nuori kasvuyritys, joka on keskittynyt leasing-toimintaan. Yritysasiakkaat voivat hankkia käyttöönsä monipuolisesti erilaisia ajoneuvoja, työkoneita ja laitteita ja maksaa niiden käytöstä kuukausiveloituksella. Kova kasvu ja suunnitelmat laajentaa palvelutarjontaa myös yksityisasiakkaisiin saivat pohtimaan, miten yhtiö voisi jatkossa palvella kasvavaa asiakaskuntaa aiempaa tehokkaammin henkilökunnan määrää kasvattamatta.

Näitä tarpeita tukemaan Järvileasing tarvitsi uuden, aidosti liiketoimintaansa tukevan toiminnanohjausjärjestelmän. Kasvun skaalaamiseksi yhtiö halusi minimoida toistuvaa manuaalisen työn määrää.

Tulokset:

  • Järvileasingin liiketoimintaprosessit on mallinnettu ja yhtiöllä on käytössään ajantasainen ja eheä data
  • Toimintakulttuuri nykyaikaistui nopeasti, kun yritys sai kokonaisnäkymän liiketoimintaansa erp:n avulla
  • Erp-järjestelmä mahdollistaa jatkossa liiketoiminnan laajentamisen ja kehittämisen sekä tiedolla johtamisen
  • Uusi erp-järjestelmä mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen ja kasvattamisen ilman, että henkilöstöresursseja tarvitsee kasvattaa

Solita ja Järvileasing kävivät yhdessä läpi nykyisiä ja mahdollisia tulevaisuuden liiketoimintaprosesseja. Järvileasingilla oli järjestelmälle pitkä lista toiveita, joiden pohjalta Solita teki esikartoituksen. Koska Järvileasingin leasing-toimintaan sopivaa valmista toiminnanohjausjärjestelmää ei ollut tarjolla, järkeväksi vaihtoehdoksi nähtiin rakentaa räätälöity erp-järjestelmä. Asiakkaan tarpeisiin kustomoidut ratkaisut ovat nykyisin melko harvinaisia.

”Niiden rakentaminen on kuitenkin edelleen hyvin perusteltua, jos liiketoiminnan tarpeita vastaavaa järjestelmää ei löydy markkinoilta. Valmista järjestelmää voi olla vaikea taivuttaa yrityksen prosesseihin sopiviksi”, Business Lead Joonas Juujärvi Solitalta kertoo.

Yhdeksässä kuukaudessa Järvileasingilla oli käytössään toimiva erp-järjestelmä. Tiivis yhteistyö ja avoin kommunikaatio asiakkaan ja Solitan välillä mahdollisti toteuttamisen nopeassa aikataulussa. Järvileasingille kyseessä oli ensimmäinen tämän mittakaavan kehityshanke, joten kumppanivalinnalla oli lopputuloksen kannalta suuri merkitys.

”Kaikki kohtaamani solitalaiset ovat olleet miellyttäviä ja asiansa osaavia ihmisiä. Meille tuli tunne, että teemme asioita yhdessä ja meitä halutaan auttaa ja ymmärtää”, Järvileasingin Peltoniemi kertoo.

"Ohjelma huokuu tämän päivän tarpeitamme palvelevia ominaisuuksia ja sitä on helppo jatkojalostaa. On ollut fantastista huomata, miten järjestelmä taipuu toiveidemme mukaiseksi. Henkilökunta on kiitellyt sen helppokäyttöisyyttä."Mika Peltoniemi, Kehityspäällikkö, Järvileasing

Tavoitteena toimintavarma, nopea ja helppokäyttöinen järjestelmä

Järvileasingin tavoitteena oli, että se pystyisi toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa ja yhteistyö kumppanien ja asiakkaiden kanssa helpottuisi ja sujuvoituisi. Mahdollisimman moni toiminto haluttiin automatisoida, jotta järjestelmä pystyisi palvelemaan jatkuvasti laajenevaa asiakaskuntaa.

Tavoitteena oli myös saada käyttöön toimintavarma ja nopea järjestelmä.

”Kun yrityksemme on kasvanut ja repertuaarimme laajentunut, pystymme tarjoamaan leasing-palveluita myös uusille sektoreille ja asiakkaille. Järjestelmä taipuu hyvin erilaisiin tarpeisiin”, Peltoniemi kertoo.

Olemassaolevia asioita ei olla vain digitalisoitu vaan toimintatapoja on muutettu. Periaatteena räätälöidyn ratkaisun rakentamisessa myös oli, että sitä olisi helppoa ja mahdollista kehittää eteenpäin.

”Olemme antaneet sydämemme tälle projektille ja kokeneet, että asiakas luottaa meihin. Olemme uskaltaneet myös sanoa asiakkaalle, jos jokin suunnitelma ei mielestämme toimi tai ole järkevä”, Solitan projektipäällikkö Markus Uusimäki kertoo.

Nykyaikaista räätälintyötä

Räätälöity ratkaisu käyttää modernia pilviympäristöä. Ratkaisu pohjautuu Microsoftin .NET teknologiaan ja Google Cloud Platform (GCP) -pilvialustaan. Uutta järjestelmää ja koko Järvileasingin digitaalista kivijalkaa päästiin rakentamaan alusta saakka vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeita, kun taakkana ei ollut vanhaa it-infrastruktuuria.

Järjestelmään on helppo kehittää uusia itsepalveluun liittyviä ominaisuuksia ja rakentaa näkymä kumppaniverkostoon. Prosessien automatisointia lisätään jatkuvasti.

Autotalo Järvi -konserniin kuuluva Järvileasing tarjoaa yrittäjille ja yrityksille monipuolisia leasing-palveluita erilaisista ajoneuvoista, valomainoksiin, halleihin, kuntosalivälineisiin ja maatalouskoneisiin.

”Yhteistyö Solitan kanssa on ollut upeaa! Koen, että meitä ei vain palvella, vaan teemme aidosti asioita yhdessä”, Järvileasingin Peltoniemi sanoo.

”Kun yrityksemme on kasvanut ja repertuaarimme laajentunut, pystymme tarjoamaan leasing-palveluita myös uusille sektoreille ja asiakkaille. Järjestelmä taipuu hyvin erilaisiin tarpeisiin.”Mika Peltoniemi, Kehityspäällikkö, Järvileasing

Hyvästi vanha erp!

Uuden erp-järjestelmän myötä edes Järvileasingin raportointia ei enää pyöritetä exceleiden avulla. Toimintakulttuuri leasing-yrityksessä harppasi uusien työkalujen avulla hetkessä nykypäivään. Prosessit on mallinnettu, ja Järvileasingilla on nyt käytössään laadukasta ja ajanmukaista dataa.

”Tämä takaa mahdollisuuden kehittää edelleen liiketoimintaa ja tiedolla johtamista. Luotettavalla datalla on nyt tulevaisuuden kannalta suuri arvo”, Peltoniemi kertoo.

Järvileasing otti samanaikaisesti erp-järjestelmän kanssa käyttöönsä toisen kumppanin toimittaman crm-järjestelmän. Tiivis yhteistyö eri kumppaneiden välillä sujui mallikkaasti ja järjestelmät integroituvat tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi.

”Meillä on nyt kaiken kaikkiaan käytössämme useampia keskenään keskustelevia järjestelmiä, ja suunnitteilla on lisää integraatioita. Datan eheys ja luotettavuus on varmistettu, eikä manuaalista naputtelua enää tarvita”, Peltoniemi sanoo.