Fintraffic Raide

Fintraffic Raide datamatkaa kohti maailman edistyksellisintä junaliikennettä

Solita ja Fintraffic Raide rakentavat kumppanuushengessä maailman luokan rautatieliikennettä datan ja analytiikan avulla. Tavoitteena on vastata turvallisuuden, täsmällisyyden ja tehokkuuden vaatimuksiin yhä tarkemmin ja vaikuttavammin dataa hyödyntäen. Solitan ja Fintraffic Raiteen data- ja analytiikkayhteistyö on laaja-alaista strategian luomisesta ja palvelumuotoilusta muutosjohtamiseen. ”Tämä on kokonaisvaltainen yhteinen matka kohti dataohjautuvaa organisaatiota. Matkan varrella opimme jatkuvasti uutta ja kehitymme.”

Tulokset:

  • Pilvipohjaisen, skaalautuvan tietovaraston ja arkkitehtuurin käyttöönotto Fintrafficissa
  • Datan ja analytiikan hyödyntäminen päätöksenteossa on tullut osaksi yrityskulttuuria. Tietoisuus datan käytön mahdollisuuksista on lisääntynyt organisaatiossa selkeästi.
  • Parempia päätöksiä datan avulla
  • Dataa jaetaan tehokkaasti myös eri sidosryhmille
  • Fintraffic Raiteen datastrategian käyttöönotto koko organisaatiossa
  • Sujuvampaa ja älykkäämpää raideliikennettä, jonka kokonaisvaltainen kehittäminen jatkuu

Yhdessä oivaltamista ja oppimista

Solitan ja Fintraffic Raiteen yhteistyö on jatkunut lähes parikymmentä vuotta. Solitalle on kertynyt laajan ja vahvan teknologia- ja dataosaamisen lisäksi syvällistä toimialaosaamista. Datapohjaisiin ratkaisuihin ja kyvykkyyteen liittyvä yhteistyö alkoi noin kolme vuotta sitten.

Miten datanäkökulma saadaan rakennettua osaksi organisaation kulttuuria? Miten tehokkaasti dataa hyödyntävän organisaation tulisi toimia? Miten datan hyödyntäminen ja analytiikka saadaan luontevaksi osaksi liiketoiminta-ajattelua? Muiden muassa näihin kysymyksiin Solitan ja Fintraffic Raiteen yhteistyö pyrkii vastaamaan matkalla kohti maailman edistyksellisintä junaliikennettä.

”Lähdimme Solitan kanssa kehittämään pilvipohjaista data- ja analytiikkaympäristöä puhtaalta pöydältä. Yhteistyö Solitan kanssa on sujunut alusta alkaen hyvin. Tällä uralla jatkamme kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme”
Juha Smalin, Fintraffic Raiteen erikoisasiantuntija

”Kyseessä ei ole projekti vaan yhteinen, laaja-alainen, jatkuvaan parantamiseen tähtäävä datamatka – kehitämme hyvin erilaisia dataan liittyviä osa-alueita. Näköpiirissä ei myöskään ole päätepistettä, vaan kyse on jatkuvasta kehitystyöstä kumppanuushengessä”, Solitan liikennetoimialan kehittämisestä vastaava Mikko Varjos kertoo.

Solita on ollut mukana luomassa ja oivalluttamassa Fintraffic Raiteelle datastrategiaa, jota kumppanit toteuttavat käytännössä yhdessä suunnitellun tiekartan mukaisesti. Datayhteistyön laaja-alaisuus tekee kumppanuudesta erityisen. Yhteistyö yltää datavarastojen rakentamisesta, master datan hallintaan, palvelumuotoiluun sekä muutosjohtamiseen.

”Autamme asiakastamme oivaltamaan asioita ja opimme yhdessä. Toivottavasti tulevaisuudessa tiedämme paljon sellaista, mitä emme tänä päivänä tiedä”, Solitan projektipäällikkö Mika Alatalo kertoo.

”Solita tekee tärkeää työtä koko liikennetoimialan kehittämiseksi. Solitalaiset katsovat aina isoa kuvaa ja ymmärtävät, että koko liikenteen datan täytyy liikkua saumattomasti eri toimijoiden välillä. Datan pitää lisäksi olla laadukasta”, Fintraffic Raiteen kehitysjohtaja Timo Nieminen kertoo.

”Solita tekee tärkeää työtä koko liikennetoimialan kehittämiseksi."

Timo Nieminen, Fintraffic Raiteen kehitysjohtaja

Nollasta huipulle

Pitkän aikavälin tavoite on rakentaa maailman edistyksellisintä rautatieliikennettä datan ja analytiikan avulla. Matka kohti yhä dataohjautuvampaa organisaatiota rakentuu kuitenkin palasista. Datan ja analytiikan älykkäällä hyödyntämisellä haetaan arvoa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

”Ensimmäinen tavoite oli tuoda tietoa ihmisten käyttöön nykyaikaisen tietovaraston avulla. Haluamme, että päätoksenteko Fintraffic Raiteessa perustuu tietoon ja kuljemme kohti dataohjautuvampaa liiketoimintaa”, Fintrafficin Smalin kertoo.

Fintraffic Raiteelle rakennettuun kustannustehokkaaseen tietovarastoon kerätään dataa laajasti erilaisista tietolähteistä. Eri datalähteiden järkevä yhdistäminen tuottaa merkittävää lisäarvoa myös liiketoiminnan näkökulmasta.

”Datatoiminta tähtää turvallisuuden, täsmällisyyden ja tehokkuuden vaatimusten palvelemiseen entistä paremmin. Haluamme, että työn tulokset näkyvät kaikille junamatkustajille lyhyempinä ja vähäisimpinä häiriöinä liikenteessä, ja esimerkiksi täsmällisyyden parantumisena ja ennakointina. Valtakunnallisena tavoitteena on myös jakaa ja hyödyntää dataa eri organisaatioiden välillä aiempaa laaja-alaisemmin ja innovatiivisemmin”, Solitan Varjos kertoo.

Yksi merkittävimmistä ja haastavimmista tavoitteista on data- ja liiketoiminta-ajattelun saumaton yhdistäminen niin, ettei dataohjautuvaa toimintaa nähdä organisaatiossa irrallisena funktiona, vaan osana kokovaltaista, dataohjautuvaa ja uutta luovaa toimintaa.

”Kyseessä ei ole projekti vaan yhteinen, laaja-alainen, jatkuvaan parantamiseen tähtäävä datamatka."
Solitan liikennetoimialan kehittämisestä vastaava Mikko Varjos

Nykyaikaisimmat ratkaisut toteutusten tukena

Dataratkaisujen toteutuksissa on hyödynnetty uusinta teknologiaa. Täysin pilvipohjainen ympäristö perustuu AWS:n teknologiaan ja tietokannan toiminnan taustalla on Snowflaken nykyaikainen Lakehouse-ratkaisu. Visualisointityökaluna Solita on käyttänyt Power BI:ta.

Solitan kehittämällä Agile Data Engine (ADE) -tuotteella hallitaan kokonaisuutta ja tietovarastoon on viety jo valtavasti dataa useista eri lähdejärjestelmistä.

”Data-alusta, jonka Solita meille toteutti, otettiin myöhemmin käyttöön koko konsernissa. Perusraportointi on tällä hetkellä pitkälti automatisoitu ja nykyisin kehittämisen painopiste on analytiikassa”, Nieminen kertoo.

”Raportointia on kehitetty hyvin käytännönläheisesti tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja eri sidosryhmien kanssa”, Solitan Varjos kertoo.

”Selkeä muutos on tapahtunut. Henkilökunta käyttää dataa ja osaa hyödyntää sitä."

Juha Smalin, erikoisasiantuntija, Fintraffic Raide

Tieto ohjaa päätöksentekoa

Solitan ja Fintrafficin kumppanuus on eräänlainen yhteinen tutkimusmatka. Kyse ei ole vain teknologiasta vaan muutoksesta, joka edellyttää uudenlaista osaamista ja toimintatapoja. Solita toimii tulkkina datakehittämisen ja liiketoiminnan välillä, konsultoi muutosjohtamisessa ja asioiden jalkauttamisessa käytännön tekemiseen.

”Pilvipohjaisen, skaalautuvan tietovaraston ja arkkitehtuurin rakentamisessa lähdimme liikkeelle puhtaalta pöydältä ja nyt olemme jo pitkällä. On ollut hieno huomata, että koko konserni on napannut nopeasti Fintraffic Raiteen vision datan hyödyntämisestä. Datastrategia on vastaanotettu hyvin ja se on otettu käyttöön muissakin tytäryhtiöissä”, Fintraffic Raiteen Juha Smalin kertoo.

Rakenteilla on myös mittarit, joiden avulla datan ja analytiikan tuomille liiketoimintahyödyille saadaan seurattavat ja selkeät arvot.

Data on aidosti nousemassa Fintrafficissa pääomaksi, jota johdetaan liiketoiminnan näkökulmasta.

”Selkeä muutos on tapahtunut. Henkilökunta käyttää dataa ja osaa hyödyntää sitä. On ollut hienoa nähdä, miten dataa osataan jo hyödyntää erilaisten raporttien ja lukujen muodossa. Toki meillä on vielä matkaa kuljettavana, mutta meininki ja suunta ovat oikeat”, Smalin kertoo.

”Tärkein tulos on datan ja analytiikan tuominen osaksi koko organisaation kulttuuria ja toimintoja. Hyödynnämme jo dataa päätöksenteossa eikä se ole irrallaan muusta toiminnasta. Tämä on tärkeä asia”, Fintrafficin Nieminen lisää.