10.2.2014Uutinen

Verkkokauppatutkija Arhi Kivilahti siirtyi Aalto-yliopistosta Solitaan

Arhi Kivilahti on nimitetty Solitaan konsultiksi 20.1. lähtien. Aalto-yliopistossa verkkokauppaa tutkineella Kivilahdella tulee olemaan merkittävä rooli erityisesti verkkokaupparatkaisujen konsultoinnissa, verkkoliiketoimintakonseptien suunnittelussa sekä verkkokauppaan liittyvien prosessien määrittämisessä. Suomessa on verkkoliiketoimintaan vaadittavaa osaamista, mutta nyt tarvitaan halua, sitoutumista sekä visioita.

Kivilahti tuo Solitan vahvaan verkkokaupparatkaisujen osaamiseen lisää strategista näkemystä muun muassa siitä, mitä verkkokauppa tarkoittaa kaupan alan eri osa-alueilla, ja miten uudenlaisia kaupan palveluita olisi syytä kehittää. Kivilahti on tutkinut kansainvälisesti verkkokauppaa lähes kymmenen vuoden ajan, joten hänellä on laaja ja pitkäaikainen näkemys kaupan kohtaamista muutoksista.

”Tulevaisuuden kaupalle on kriittisen tärkeää osata yhdistää syvällinen kaupan ymmärrys vahvaan teknologia-osaamiseen sekä verkkokaupan ymmärtämiseen. Keskeistä on ylimmän johdon aito sitoutuminen muutokseen. Tulevaisuuteen on varauduttava ennen kuin se tulee annettuna”, sanoo Arhi Kivilahti.

Verkkokaupan kehittäminen ei ole vielä noussut suomalaisen kaupan agendalla erityisen korkealle. Verkkokaupasta ja sen tärkeydestä on puhuttu viime aikoina paljon, mutta teot eivät ole vastannet puheita.

”Niin kauan kuin ylin johto ei osoita aitoa halua viedä verkkokauppaa läpi organisaation, ei merkittävää muutosta tulla näkemään. Pohjoinen sijaintimme ja markkinan pienuus on ollut omiaan pitämään muutoshalut vähäisenä. Tämä ei kuitenkaan voi jatkua”, Kivilahti huomauttaa.

Asiakasta puhutteleva kauppa tulee voittamaan jatkossakin

Verkkokauppojen kehittämiseen tarvittavaa osaamista on maastamme saatavilla, mutta se mitä nyt tarvitaan, on halua, sitoutumista sekä pitkäjänteistä visiota siitä, mitä verkkokauppa tarkoittaa omalle ydinliiketoiminnalle. Usein jo olemassa oleva liiketoiminta jarruttaa perinteisiä yrityksiä omaksumasta uusia muutoksia.

”Kaupan tulisi pysähtyä miettimään, miksi se ylipäätään on olemassa, ja miksi asiakkaat käyttävät heidän palveluitaan. Kun asiakkaan näkökulma selkeytyy, hahmottuu myös verkkokaupan tai mobiilipalveluiden merkitys. Internetillä on tapana tehdä tutuista asioista helpompia arjessamme. Sama pätee myös kaupan kanaviin. Verkko- ja mobiilipalveluiden tarkoitus on helpottaa asiakaan elämää. Se, mitä tämä tarkemmalla tasolla tarkoittaa, riippuu paljon yrityksestä. Verkkokauppa ei ole patenttiratkaisu kaikille”, Kivilahti toteaa.

Tällä hetkellä verkkokauppa on keskittynyt pitkälti hinnan ja valikoiman ympärille. Tulevaisuudessa erilaiset kokemukset, sisällöt ja palvelut tulevat korostumaan myös verkkokaupassa. Kaupan alalla pätee brändäyksen ikiaikainen sääntö, jonka mukaan asiakkaat eivät osta mitä myyt, vaan mitä edustat. Sen kommunikointi eri muodoissaan on kaikelle kaupalle tärkeää jatkossakin.

“Solita panostaa vahvasti monikanavaisten verkkokaupparatkaisuiden konsultointiin, toimitusprojekteihin ja jatkuviin palveluihin. Kivilahden nimitys tuo Solitan jo ennestään vahvan suunnittelu- ja toteutusosaamisen rinnalle lisää kokemusta ja näkemyksellisyyttä liittyen verkkokaupankäynnin strategioihin, parhaisiin käytäntöihin ja prosesseihin”, toteaa Solitan konsultointiliiketoiminnasta vastaava Marko Saarinen.

 

Lisätietoja:
Arhi Kivilahti, Solita Oy, arhi.kivilahti(at)solita.fi, puh. 050 316 1026

 

Kirjoittaja

Solita