Valmennukset ja muutosjohtaminen

Organisaatiot tarvitsevat uudenlaista osaamista, rakenteita ja ajattelutapoja vastatakseen kestävästi ja vaikuttavasti markkinoiden ja teknologian epävarmuuteen sekä jatkuvaan ja nopeaan muutokseen. Se, mikä oli aiemmin tehokasta ja nopeaa, ei sitä enää ole. Kilpailukyky ei synny prosesseja optimoimalla.

Me rakennamme organisaatioosi, tiimeihin ja yksilöihin taitoja ja kykyjä luoda uutta sekä johtaa kehitystä asiakaslähtöisesti, kestävästi, vaikuttavasti ja tehokkaasti. Valmennamme tulevaisuuden menestyjiä keskeisissä taidoissa kuten

 • asiakaslähtöinen kehittäminen
 • työskentely ja organisoituminen asiakasarvon mukaisesti moniosaajatiimeissä
 • päivittäisten valintojen kytkeminen strategisiin tavoitteisiin, ja
 • kyky löytää ja valita arvailun sijaan oppimisen kautta, mitä uusia palveluita tai tuotteita rakentaa

Opetamme, mentoroimme, valmennamme, fasilitoimme, näytämme esimerkkiä, rakennamme ja teemme yhdessä!

 • Muutosmatkan määrittelyt ja käynnistämiset

  • Uusiutuva organisaatio: tavoitetila ja muutoksen edellyttämät kyvykkyydet
  • Liiketoimintaketteryys: organisoituminen ja kehitysmallit
  • Tuotteista palveluihin: asiakaslähtöisen organisaation toimintamallit
 • Kyvykkyyksien kasvattaminen valmennuksilla ja koulutuksilla

  • Poikkitieteellinen uuden liiketoiminnan kehitys ja sen johtaminen
  • Palvelumuotoilu- ja asiakasymmärryskyvykkyyden kasvattaminen
  • Kiihdyttämöt
  • Työskentely moniosaajatiimeissä
 • Kehittämisen organisointi

  • In-house design-yksiköiden rakentaminen ja tukeminen
  • Portfolion ja kehityksen viitekehysten muodostaminen ja käynnistäminen
  • Asiakasymmärrys jatkuvassa palvelukehityksessä ja kokeilukulttuuri
  • Kumuloituva asiakasymmärrys ja sen hyödyntäminen
  • Osaamisyhteisöt ja näiden hyödyntäminen

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!