10.12.2020Uutinen

Traficom valitsi Solitan toteuttamaan liikenteen uuden sukupolven sähköisiä asiointipalveluja

Traficom valitsi Solitan Oma asiointi

Traficom on valinnut kilpailutuksen perusteella Solitan liikenteen sähköisen Oma asiointi -palvelun teknologisen kokonaisuudistuksen toteuttajaksi. Solita osallistuu asiointipalvelun sovelluskokonaisuuden ja arkkitehtuurin suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Traficomin Oma asiointi -palvelu kokoaa yhteen kaikki kansalaisen ja yrityksen liikenteen lupa- ja rekisteröintipalvelut sekä tiedot liikennevälineistä ja liikenteessä toimivien henkilöiden luvista ja pätevyyksistä. Palvelussa voi esimerkiksi ilmoittaa ajoneuvon ja veneen rekisteröintitietoja, kuten omistajan- ja haltijanvaihdoksia, tilata rekisteröintitodistuksia, katsella ajoneuvo- vesikulkuneuvo- ja ilma-alustietoja tai tilata ajokortin. Omat tiedot löytyvät helposti yhdestä paikasta ja asiakas saa ohjausta ja palvelua asiointitarpeen mukaan.

Traficomin ja Solitan yhteistyön tavoitteena on Oma asiointi -palvelun arkkitehtuurin kokonaisuudistuksen toteuttaminen. Oma asiointi -palvelu siirretään vanhalta teknologia-alustalta mikropalveluarkkitehtuuriin. Tavoitteena on parantaa järjestelmän ylläpidettävyyttä, mahdollistaa palvelujen rinnakkainen kehittäminen sekä helpottaa niiden jatkokehittämistä.

Oma asiointi -palvelun kehityksessä Traficom ja Solita panostavat yhtenäisen käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä monikanavaisuuteen. Samaa palvelua tulee voida käyttää sujuvasti niin mobiili- kuin selainsovelluksellakin. Tavoitteena on rakentaa moderni sovellusalusta, jota voi laajentaa helposti uusilla yksittäisillä palveluilla. Solitan tehtävänä on uusien palvelujen rakentaminen Oma asiointi -alustalle saavutettavuusvaatimusten mukaisesti.

”Oma asiointi -palvelun sähköiset tieto- ja asiointipalvelut on koottu kattavaksi portaaliratkaisuksi. Ne ovat täysin automatisoituja ja hyödyntävät pohjatietoina virastomme rekistereistä saatavia tietoja. Tämän lisäksi ne ovat integroituneita useisiin viraston taustajärjestelmiin ja valtion yhteisiin Suomi.fi-palveluihin. Laaja integraatiotaso yhdessä korkean tietoturvan vaatimusten sekä palvelujen saavutettavuuden kanssa asettavat isot osaamisvaatimukset palvelujen kehittämiselle”, sanoo liikenteen sähköisten asiointipalvelujen kehittämisen koordinoinnista Traficomissa vastaava Maaria Toikka.

”Solita tarjoaa meille osaavat resurssit, minkä ansiosta voimme yhteistyössä varmistaa palvelujen toteutuksen hyvän laadun kaikki elementit myös jatkossa uuden sopimuksen puitteissa. Osaavien resurssien lisäksi hyvä toimittajasuhde perustuu sitoutumiseen, josta Solitan osalta meillä on hyvää kokemusta jo ennestään”, Toikka jatkaa.

”Yhteistyö Traficomin kanssa on meille solitalaisille erittäin tärkeä, sillä kehitettävät palvelut vaikuttavat lähes jokaisen suomalaisen elämään. Traficom on myös sähköisten asiointipalveluiden kehityksen edelläkävijä Suomen julkisella sektorilla. Kansalaisten etäasiointi viranomaisten kanssa lisääntyy koko ajan ja koronaepidemia kiihdyttää sitä entisestään. Siksi asiointikokemus ja palvelujen monikanavaisuus ovat keskeisessä roolissa sähköisten palvelujen kehityksessä tänä päivänä. Traficom on asettanut meille tavoitteeksi viedä palvelujen asiointikokemus aivan uudelle tasolle”, sanoo Solitan liikennetoimialan asiakkuusjohtaja Mikko Varjos.

Solita on tehnyt yhteistyötä Traficomin kanssa Oma asiointi -palvelun kehityksessä aikaisemminkin ja se jatkuu nyt uuden sopimuksen puitteissa.

Solitalla on Suomen mittakaavassa ainutlaatuista osaamista liikenteen ratkaisujen asiakaslähtöisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Se on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittänyt suomalaista liikennejärjestelmää niin maalla, merellä kuin ilmassa. Ratkaisujen avulla mm. hallitaan rautatieliikennettä, ohjataan jäänmurtajia ja ostetaan pääkaupunkiseudun matkalippuja. Solita auttaa asiakkaita palveluiden kehittämisessä strategioista ja palvelumuotoilusta laajoihin järjestelmätoteutuksiin sekä datan hyödyntämiseen. Solitan asiakkaita ovat mm. Väylävirasto, Traffic Management Finland, VR, Finnair, Finavia ja HSL.

Lisätietoja:

Kirjoittaja

Solita