27.3.2020Uutinen

Traf­fic Ma­na­ge­ment Fin­land ja So­li­ta ke­hit­tä­vät il­mai­lu- ja dro­ne-pal­ve­lu­ja

Birdview

Traffic Management Finland (TMF) ja Solita ovat tiivistäneet yhteistyötään uusien liikennepalveluiden luomisessa. Tavoitteena on osana lennonvarmistuksen liiketoiminnan kehittämistä rakentaa kuluttajien ja lentäjien käyttöön palveluita, jotka mahdollistavat miehittämättömän ja kaupallisen ilmailun tarpeiden yhteensovittamisen. Ensimmäisiä palveluita on tarkoitus lanseerata jo vuonna 2020.

”Miehittämättömien ilma-alusten yleistyminen edellyttää innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotta voimme varmistaa turvallisen lentoliikenteen ilmatilassamme. Siksi on luontevaa, että kehitämme uusia digitaalisia palveluita juuri tähän tarpeeseen. Olen iloinen, että olemme saaneet yhteistyökumppaniksemme Solitan, jolla on vahva kokemus älykkäiden teknologiaratkaisujen toteuttamisesta,” kertoo TMF-konsernissa lennonvarmistuspalveluita tuottavan ANS Finlandin markkinoinnista ja asiakkuuksista vastaava johtaja Pasi Nikama.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on ottaa käyttöön drone-operaattorirekisteri sekä tuottaa ilmaliikenteen tilannekuvaa ilmailualan operaattoreille. Ilmaliikenteen tilannekuvaa on tarkoitus tarjota jo vuoden 2020 aikana. Tähtäimessä on olla mukana tarjoamassa drone-operaattoreille rekisteröintipalvelua yhteistyössä Traficomin kanssa 1.7.2020 voimaantulevan sääntelyn mukaisesti. Myöhemmin palveluita laajennetaan mm. lennonsuunnitteluun ja lentoyhtiö- ja valtionilmailuasiakkaille tarjottaviin räätälöityihin palveluihin.

Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman paras, kaikki liikennemuodot käsittävä liikenteen ekosysteemi. Toteuttaakseen tavoitteensa yhtiö tarjoaa tietoalustan ja palveluita liikenteen eri toimijoiden käyttöön. Yhtiö on jo aiemmin tarjonnut avoimena datana monipuolisesti liikennetietoa Digitraffic-alustan kautta, ja nyt solmitun yhteistyöhankkeen avulla yhtiö laajentaa palvelutarjontaansa asiointipalveluihin ja digitaalisiin sovelluksiin.

”Odotamme innolla yhteistyön tiivistämistä ANS Finlandin ja koko TMF-konsernin kanssa sekä mahdollisuutta päästä luomaan tulevaisuuden ilmailun digitaalisia palveluja. Miehittämättömän ilmailun odotettavissa oleva vahva kasvu luo uutta liiketoimintaa ja tarpeita uusille innovatiivisille palveluille. On innostavaa olla rakentamassa datan ja palveluiden ekosysteemin kannalta merkittävää digitaalista palvelualustaa,” kertoo Solitan liikenteen toimialajohtaja Mikko Varjos.

ANS Finland ja Solita allekirjoittivat yhteistyösopimuksen innovaatiohankkeen toteuttamisesta 17.3.2020. Projekti koskee mm. miehittämättömille ilma-aluksille tarkoitetun Common Infromation Service (CIS) järjestelmän toteutusta. CIS järjestelmä tukee myös yleisilmailun digitalisaatiota ja on osa lennonvarmistuspalvelua (esim. lennonsuunnittelupalvelun digitalisoiminen yleisilmailijoille).

Lisätietoja:
ANS Finland, Pasi Nikama, CMO&CCO, +358 40 848 2904, [email protected]
Solita Oy, Mikko Varjos, Strategic Account Director, Transport, +358 50 386 5218, [email protected]

Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) vastaa Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalveluista 22 lentoasemalla Suomessa. Lentoreittipalvelut sisältävät Suomen aluelennonjohdon, ilmatilan hallinnan, lentopelastuksen sekä lentoliikennevirtojen säätelyn. Lisäksi vastaamme lennonvarmistustekniikan palveluiden tuottamisesta.

ANS Finland on osa Traffic Management Finland –yhtiötä, joka ohjaa liikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Konsernin tarjoama liikennetieto auttaa yrityksiä luomaan uusia liikkumisratkaisuja ihmisille ja tavaroille. Älykkäät liikenteenohjaus- ja -hallintapalvelut, ajantasainen liikennetieto ja yhtiön 1100 ammattilaisen osaaminen parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä. Traffic Management Finland on kestävän liikkumisen edistäjä ja maailmanlaajuisesti uniikki toimija.

Solita on suomalainen teknologia-, data- ja designyritys. Valjastamme ihmisymmärryksen ja älykkäät teknologiaratkaisut palvelemaan parempaa elämää. Olemme muutosvoima, joka luo uusia toimintatapoja, palveluja ja teknologiaratkaisuja uudistaen yrityksiä ja yhteiskuntaa. Solita työllistää jo lähes 1000 strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, digitaalisten palvelujen, AI- ja analytiikkaratkaisujen sekä pilvipalvelujen asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Saksassa ja Belgiassa.

Solitalla on pitkä kokemus julkishallinnon hankkeiden ja projektien selvitysprojekteista palvelumuotoilusta, asiakasymmärrykseen ja prosessien mallintamiseen, sekä tekniseen suunnitteluun ja määrittelyyn. Yritys toimii laajasti liikenteen ekosysteemissä kaikissa liikennemuodoissa tehden yhteistyöstä merkittävimpien liikenteen toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Solitan palveluiden avulla luodaan turvallisempaa, tehokkaampaa, sujuvampaa, ympäristöystävällisempää ja asiakaslähtöisepää liikennettä kaikille meille.

Kirjoittaja

Solita