Solitan tietosuojaseloste

Välitämme yksityisyydestäsi ja oikeudestasi tietosuojaan. Seuraavassa on tietoa siitä, kuinka Solita Oy ja/tai sen tytäryhtiöt (”Solita” tai ”me”) ja valtuutetut yhteistyökumppanimme keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi sekä oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta ajoittain toimintamme ja/tai sovellettavan lainsäädännön muutosten mukaan. Suosittelemme, että vierailet tällä sivustolla aika ajoin nähdäksesi uusimman version.

Henkilötietojen kerääminen
Käsittelemme henkilötietoja, joita saamme Solitan verkkosivustoilta ja verkkopalveluistamme sekä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Voimme kerätä henkilötietoja verkkosivuillamme tarjotaksemme vierailijoillemme paremman käyttökokemuksen, parantaaksemme kontaktiemme hallintaa ja ylläpitoa sekä mahdollistaaksemme palveluiden edellyttämät yhteydenotot.

Saatamme myös kerätä henkilötietojasi, kun tilaat markkinointisähköpostejamme, ostat tai käytät palveluitamme tai olet kanssamme muulla tavoin vuorovaikutuksessa. Käytämme asiakashallintatietokantaa myynti- ja markkinointitoimintojemme hallintaan ja seurantaan. Meillä on myös rekrytointirekisteri, jossa käsitellään ja säilytetään tietoja henkilöistä, joita harkitaan palkattavaksi uusiksi työntekijöiksi Solita-konsernin yhtiöihin.

Kerätyt henkilötiedot ja niiden käyttö
Solita ja valtuutetut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi mm. nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, fyysinen osoite, puhelinnumero, koulutus, käyttäjätunnus, laskutustiedot tai muita vastaavia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle
 • Kommunikointi kanssasi, pyydettyjen tietojen toimittaminen, tapaamisten tai muiden tapahtumien järjestäminen ja edistäminen
 • Liiketoimintamme hoitaminen mukaan lukien henkilötietojen käsittely osana kyselyjä ja tutkimusta, data-analytiikkaa, markkinointitutkimusta tai muita tarkoituksia
 • Sopimus- ja/tai työsuhteemme hoitaminen kanssasi
 • Rekrytointi
 • Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
 • Järjestelmiemme käytön seuranta
 • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi
 • Pakotelistojen ja muiden vastaavien lähteiden tarkistaminen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Henkilötietojesi käsittely voi perustua sopimussuhteeseen, oikeudelliseen velvoitteeseen, suostumukseesi tai oikeutettuun etuumme, jotta voimme harjoittaa ja ylläpitää liiketoimintaamme tehokkaasti.

Tietosuoja ja säilytys
Henkilötiedot säilytetään teknisesti ja organisatorisesti suojattuna. Turvallisuuden tasoa auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisella tai sisäisellä auditoinnilla.

Pääsy henkilötietoihin on rajattu henkilöihin (Solitan työntekijät ja valtuutetut yhteistyökumppanit), jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen suorittaa tehtävänsä ja velvollisuutensa, jotka liittyvät heidän rooliinsa Solitassa ja sen kanssa.

Solita säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, sovellettavien lakien ja säännösten asettamissa rajoissa.

Tiedon jakaminen ja kansainväliset siirrot
Henkilötietoja voidaan jakaa Solita-konsernin sisällä tytäryhtiöiden sijainnista riippumatta ja Solitan alihankkijoiden kanssa edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Käytämme myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, joilla saattaa olla pääsy henkilötietoihin osana Solitalle tarjoamiaan teknisiä, ylläpito-, käyttäjäanalyysi-, tutkimus-, tilasto- ja markkinointipalveluita. Tällaiset kolmannet osapuolet saavat käsitellä henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeen heiltä pyytämiemme palvelujen tarjoamiseksi.

Asianmukaiset tietojenkäsittelysopimukset varmistavat, että henkilötietoja käsitellään laillisesti ja Solitan ohjeiden mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. Kun henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Solita käyttää asianmukaisia suojatoimia, kuten EU-komission vakiosopimuslausekkeita.

Pääsy henkilötietoihin ja muut oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa ja korjata henkilötietosi ja pyytää niiden poistamista. Voit myös pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa sitä, jos se voisi vaarantaa oikeuksiasi yksityisyyteen. Kaikki asiaan liittyvät pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Solitalle. Yhteystiedot löytyvät alta.

Sinua voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyytesi, täsmentämään pyyntösi ja sinulta voidaan pyytää lisätietoja pyyntöösi liittyen.

Vastaamme mahdollisimman pian. Jos Solita jostain syystä ei hyväksy pyyntöäsi, ilmoitamme syyt siihen. Jos sinusta tuntuu, että henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisella tavalla, voit saattaa asian asianomaisen tietosuojaviranomaisen tietoon.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteestamme tai Solitasta rekisterinpitäjänä, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Muita tietoja
Rekisterinpitäjä
Solita Oy
Peltokatu 26
33100 Tampere
Suomi

Yhteydenotot:
[email protected]

Viimeisin päivitys
Toukokuu 2023

 

Solita Oy:n rekrytointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Solita Oy (Y-tunnus 1060155-5)
Peltokatu 26, 33100 Tampere
puh. 029 170 3300

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen [email protected]

3. Rekisterin nimi
Solitan rekrytointirekisteri (Greenhouse)

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää tietoja henkilöistä joita harkitaan palkattaviksi Solita ryhmän yhtiöihin.

Työnhakijan tietoja säilytetään ja käsitellään Greenhouse Software Incin toimesta, joka toimii Yhdysvalloissa. Solitan ja Greenhousen välillä on asianmukaiset sopimukset, jotka sisältävät EU-komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, jotta henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista.

Työnhakijan antamia tietoja säilytetään rekisterissä kahden (2) vuoden ajan, ja niihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä. Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Hakijan perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
 • Hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
 • Hakijan kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot sekä haastattelumuistiinpanot
 • Hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat lisätiedot
 • Aktiviteettilogi sisältäen hakijaa koskevat aktiviteetit sekä hakijan kanssa tehty kommunikaatio
 • Hakijan sukupuoli tämän suostumuksesta (ei näkyvillä Greenhousessa. Anonymisoitu, säilötään erikseen ja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Työnhakijan tekemä työhakemus kotisivuilta löytyvän hakemuksen kautta
 • Solitan työntekijän tekemä työntekijäsuositus
 • Solitan rekrytoijan tai headhunter-kumppanimme tekemä työntekijäehdotus

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Greenhousen lisäksi Solitan ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä
Tietoja voidaan poistaa, muokata ja tarkastella henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä Solitan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Solitan tietosuojaseloste liikekumppaneille

Välitämme yksityisyydestäsi ja oikeudestasi tietosuojaan. Seuraavassa on tietoa siitä, kuinka Solita Oy ja/tai sen tytäryhtiöt (”Solita” tai ”me”) ja valtuutetut yhteistyökumppanimme keräämme, käytämme ja käsittelemme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden liikekumppaneidemme henkilötietoja sekä heidän edustajiensa, joihin meillä on liikesuhde tai pyrimme kehittämään sellaista, henkilötietoja. Näin ollen yksittäiset tilanteet, joissa henkilötietoja käsitellään voivat vaihdella, mutta tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa yleinen käsitys henkilötietojesi käsittelystä. Seuraavassa kuvataan myös oikeudet, joita sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joita voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen suoraan tai epäsuorasti ja ne voivat olla joko antamiasi ja/tai muilla tavoilla saatuja tietoja. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta ajoittain toimintamme ja/tai sovellettavan lainsäädännön muutosten mukaan. Suosittelemme, että vierailet tällä sivustolla aika ajoin nähdäksesi uusimman version.

Henkilötietojen kerääminen
Jotta voimme toteuttaa ja ylläpitää liiketoimintaamme ja liikesuhteita, meidän on kerättävä ja käsiteltävä muun muassa tiettyjä sinuun liittyviä henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan sinulta tai ne kootaan muun Solitan kanssa tekemäsi yhteistyön kautta. Saatamme myös kerätä henkilötietoja edustamiltasi yrityksiltä ja muilta tahoilta sekä näiden verkkosivustoilta. Saatamme kerätä henkilötietoja myös muista luotettavista julkisista lähteistä tai kolmansilta osapuolilta, kuten kaupparekistereistä, toimialan tietokannoista tai vaatimustemukaisuuteen (compliance) liittyvistä tietokannoista. Käytämme asiakas- sekä yhteistyökumppanitietokantoja myynti- ja markkinointitoimintojemme sekä kumppanuussuhteidemme hoitamiseen.

Kerätyt henkilötiedot ja niiden käyttö
Solita ja valtuutetut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi mm. nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, fyysinen osoite, puhelinnumero, koulutus, käyttäjätunnus, laskutustiedot tai muita vastaavia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle
 • Kommunikointi kanssasi, pyydettyjen tietojen toimittaminen, tapaamisten tai muiden tapahtumien järjestäminen ja edistäminen
 • Liiketoimintamme hoitaminen mukaan lukien henkilötietojen käsittely osana kyselyjä ja tutkimusta, data-analytiikkaa, markkinointitutkimusta tai muita tarkoituksia
 • Sopimus- ja/tai muun suhteen hoitaminen kanssasi
 • Järjestelmiemme käytön seuranta
 • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi, mukaan lukien suorat yhteydenotot ja suoramarkkinointiviestien lähettäminen
 • Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen
 • Pakotelistojen ja muiden vastaavien lähteiden tarkistaminen vaatimustenmukaisuuden (compliance) varmistamiseksi

Henkilötietojesi käsittely voi perustua sopimussuhteeseen, oikeudelliseen velvoitteeseen, suostumukseesi tai oikeutettuun etuumme, jotta voimme harjoittaa ja ylläpitää liiketoimintaamme tehokkaasti.

Tietosuoja ja säilytys
Henkilötiedot säilytetään teknisesti ja organisatorisesti suojattuna. Turvallisuuden tasoa auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisella tai sisäisellä auditoinnilla.

Pääsy henkilötietoihin on rajattu henkilöihin (Solitan työntekijät ja valtuutetut yhteistyökumppanit), jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin voidakseen suorittaa tehtävänsä ja velvollisuutensa, jotka liittyvät heidän rooliinsa Solitassa ja sen kanssa.

Solita säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, sovellettavien lakien ja säännösten asettamissa rajoissa. Pääsääntöisesti henkilötiedot poistetaan asiakas- ja yhteistyökumppanirekistereistä kymmenen vuoden kuluttua Solitan ja asiakkaamme välisen suhteen päättymisestä. Jos henkilötietoihin sovelletaan pidempiä lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, noudatamme niitä.

Tiedon jakaminen ja kansainväliset siirrot
Asiakas- ja yhteistyökumppanirekistereissä olevia henkilötietoja voidaan jakaa Solita-konsernin sisällä tytäryhtiöiden sijainnista riippumatta ja Solitan alihankkijoiden kanssa edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Saatamme myös käyttää ulkoisia palveluntarjoajia asiakas- ja yhteistyökumppanitietokantojemme hallintaan. Asiakas- ja yhteistyökumppanitietokannoissa olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa tilintarkastajillemme, vakuutusyhtiöillemme ja eri viranomaisille/virastoille (tai vastaaville) niiden sääntelyyn perustuvia tehtäviä varten.

Kolmannet osapuolet saavat käsitellä henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeen heiltä pyytämiemme palvelujen tarjoamiseksi. Kun tietojenkäsittelytoimintaa on ulkoistettu huolella valituille kolmansien osapuolien palveluntarjoajille (kuten IT-palveluntarjoajat, markkinointipalveluyritykset, konsultit), ne toimivat tietojen käsittelijöinä Solitan puolesta erityisen tietojenkäsittelysopimuksen nojalla ja Solitan ohjeiden mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietojasi myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin. Kun henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Solita käyttää asianmukaisia suojatoimia, kuten EU-komission vakiosopimuslausekkeita.

Pääsy henkilötietoihin ja muut oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa ja korjata henkilötietosi ja pyytää niiden poistamista. Voit myös pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa sitä, jos se voisi vaarantaa oikeuksiasi yksityisyyteen. Kaikki asiaan liittyvät pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Solitalle. Yhteystiedot löytyvät alta.

Sinua voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyytesi, täsmentämään pyyntösi ja sinulta voidaan pyytää lisätietoja pyyntöösi liittyen.

Vastaamme mahdollisimman pian. Jos Solita jostain syystä ei hyväksy pyyntöäsi, ilmoitamme syyt siihen. Jos sinusta tuntuu, että henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisella tavalla, voit saattaa asian asianomaisen tietosuojaviranomaisen tietoon.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai Solitasta rekisterinpitäjänä, voit lähettää kysymysesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Muita tietoja
Rekisterinpitäjä:
Solita Oy
Peltokatu 26
33100 Tampere
Suomi

Yhteydenotot:
[email protected]

Viimeisin päivitys
Toukokuu 2023

 

Evästekäytäntö

Kun vierailet verkkosivustoillamme tai käytät palveluitamme, voimme evästeiden avulla kerätä tietoja siitä, kuinka käytät palveluitamme. Sivustomme käyttää erilaisia ​​evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet asetamme itse. Jotkut evästeet asettaa kolmas osapuoli, jonka palveluita verkkosivustomme käyttää.

Mitä evästeet ovat?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot voivat käyttää esimerkiksi parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi, personoidun sisällön ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeet tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteellesi (kumpikin ”laite”) muistaakseen sinua koskevat tiedot, kuten kielivalintasi tai sen oletko vieraillut verkkosivuillamme aiemmin.

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt verkkosivustollemme, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Sivuston käytettävyyden parantamiseksi voimme tallentaa myös tietoja hiiren napsautuksista, hiiren liikuttamisesta, näytön vierittämisestä sekä sivustoon kirjoitetusta tekstistä.

Välttämättömät evästeet
Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen mahdollistamalla perustoiminnot, kuten sivulla navigoinnin ja pääsyn verkkosivuston suojatuille alueille. Sivusto ei voi toimia kunnolla ilman näitä evästeitä.

Välttämättömiä evästeitä ei voi hylätä tai poistaa käytöstä.

Verkkosivuston asetusevästeet
Asetusevästeiden avulla verkkosivusto muistaa tiedot, jotka muuttavat verkkosivuston toimintaa tai ulkoasua, kuten kielivalintasi tai alueen, jolla olet.

Voit hyväksyä tai hylätä nämä evästeet evästekäytäntöasetusten kautta.

Tilastoevästeet
Tilastoevästeet auttavat verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustojen kanssa keräämällä ja raportoimalla tietoja nimettömästi.

Voit hyväksyä tai hylätä nämä evästeet evästekäytäntöasetusten kautta.

Markkinointievästeet
Markkinointievästeitä käytetään vierailijoiden seuraamiseen eri verkkosivustoilla. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat osuvia ja kiinnostavia yksittäisen käyttäjän kannalta ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmannen osapuolen mainostajille.

Voit hyväksyä tai hylätä nämä evästeet evästekäytäntöasetusten kautta.

Linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin
Verkkosivustoillamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten LinkedInin, Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Solitan hallittavissa.

Analytiikka
Käytämme verkkosivustoillamme kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnämme työkalun keräämiä tietoja verkkopalvelumme kehittämiseen.

Evästeiden hallinta ja hylkääminen
Pyydämme suostumuksesi evästeillemme, jos käytät verkkosivustojamme. Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön hallitsemalla asetuksiasi täällä. Evästeiden kieltäminen tarkoittaa, että vain evästeet ja vastaavat teknologiat, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivustojemme moitteettoman toiminnan kannalta, tallennetaan. Jos poistat evästeet käytöstä, jotkin verkkosivustojen ominaisuudet eivät toimi.

Lisätietoja Solita-verkkosivustojen evästeistä saat evästeluettelostamme.

Pääsy henkilötietoihin ja muut oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa ja korjata henkilötietosi ja pyytää niiden poistamista. Voit myös pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa sitä, jos se voisi vaarantaa oikeuksiasi yksityisyyteen. Kaikki asiaan liittyvät pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti Solitalle. Yhteystiedot löytyvät alta.

Sinua voidaan pyytää vahvistamaan henkilöllisyytesi, täsmentämään pyyntösi ja sinulta voidaan pyytää lisätietoja pyyntöösi liittyen.

Vastaamme mahdollisimman pian. Jos Solita jostain syystä ei hyväksy pyyntöäsi, ilmoitamme syyt siihen. Jos sinusta tuntuu, että henkilötietojasi ei ole käsitelty lainmukaisella tavalla, voit saattaa asian asianomaisen tietosuojaviranomaisen tietoon.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää evästekäytännöstämme tai Solitasta rekisterinpitäjänä, voit lähettää kysymysesi sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Muita tietoja
Rekisterinpitäjä:
Solita Oy
Peltokatu 26
33100 Tampere
Suomi

Yhteydenotot:
[email protected]

Viimeisin päivitys
Toukokuu 2023