19.4.2014Think Tank 2

Think Tank 2-ryhmän jäsenet

Arvo Kokkonen, pääjohtaja, Maanmittauslaitos

thinktank2_arvo_kokkonenArvo Kokkonen, DI, on Maanmittauslaitoksen pääjohtaja. Hän on työskennellyt laitoksen eri tehtävissä lähes koko työuransa ajan, lukuun ottamatta lyhyttä jaksoa maa- ja metsätalousministeriössä. Kokkonen on lisäksi toiminut lukuisissa hallinnonrajat ylittävissä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, kuten Avoimen tiedon ohjelman ohjausryhmässä, ja osallistunut aktiivisesti keskusteluun johtamisen tuloksellisuudesta. Kokkonen on myös osallistunut YK:n Euroopan talouskomission maanhallinnan kehittämistoimintaan ja ollut mukana luomassa valtionrajat ylittäviä kiinteistötietopalveluja Eurooppaan.

 

Helene Auramo, toimitusjohtaja, Okimo Clinic

thinktank2_helene_auramoHelene Auramo on sosiaalisen median asiantuntija ja bloggaaja sekä Okimo Clinicin toimitusjohtaja ja partneri. Auramon toinen yritys Pakimomo Oy tarjoaa virtuaalisia assistenttipalveluita. Auramo perusti ensimmäisen yrityksensä, Zipipopin, vain 25-vuotiaana. Sähköinen kaupankäynti ja yrittäjyys ovat häntä kiinnostavia teemoja. Auramo toimii Indiedays-yrityksen hallituksessa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

 

Harri Jaskari, kansanedustaja

thinktank2_harri_jaskari

Harri Jaskari on kansanedustaja, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsen ja sen Innostunut yhteiskunta -jaoston puheenjohtaja. Jaskari toimi kokoomuksen puoluesihteerinä vuosina 2004-2006. Sitä ennen hän on toiminut mm. Suomen Akatemian ja Tampereen yliopiston tutkijana, sisäministeriössä ministerin erityisavustajana ja Tampereen kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutukseltaan Jaskari on hallintotieteiden lisensiaatti. Jaskari on Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen ja Pirkanmaan maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja. Jaskari on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija mm. julkisiin palveluihin ja hallintoon liittyvissä asioissa.

 

Mirja Vehkaperä, kansanedustaja

thinktank2_mirja_vehkapera

Mirja Vehkaperä on kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan jäsen. Vehkaperä on myös Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuutettu sekä Yleisradion hallintoneuvoston jäsen. Koulutukseltaan Vehkaperä on kasvatustieteen maisteri. Vehkaperä on pitänyt työssään esillä Suomen talouden kasvun ja kilpailukyvyn sekä kansallisen infrastruktuurin kannalta keskeisiä hankkeita.

 

Oras Tynkkynen, kansanedustaja

thinktank2_oras_tynkkynenOras Tynkkynen on kansanedustaja ja Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Aiemmin Tynkkynen on toiminut mm. valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana, eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja Vihreiden varapuheenjohtajana. Koulutukseltaan Tynkkynen on yhteiskuntatieteiden maisteri. Tynkkynen tunnetaan työstään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja sen Joukkoistamisjaoksen vetäjänä. Tynkkysen mielenkiinnon kohteena on erityisesti mm. eri toimijoiden ja kansalaisten osallistaminen entistä vahvemmin erilaisiin julkisiin hankkeisiin.

 

Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja, Valtori

thinktank2_mikko_vuorikoskiMikko Vuorikoski, diplomi-insinööri, MBA, on valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hankinnoista ja toimittajahallinnasta vastaava hankintajohtaja. Vuorikoski on toiminut aiemmin Trafin tietohallintojohtajana ja työskennellyt 30 vuotta tietojärjestelmien kehittämisen parissa. Hän haluaa olla vaikuttamassa siihen, että Suomesta tulee digitalisaation kärkimaa niin liikenteen viranomaispalveluissa kuin muutoinkin koko julkisella sektorilla.

 

Timo Honko, Vice President, liiketoimintajärjestelmät ja julkishallinto, Solita

thinktank2_timo_honko

Timo Honko vastaa Solitalla liiketoimintajärjestelmät-liiketoiminnasta. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti julkishallinnon sähköisistä palveluista ja sähköisen asioinnin kehittämisestä. Hän on ollut tiiviisti mukana Solitan toteuttamissa suurhankkeissa kuten oikeuministeriön Kansalaisaloite- ja Kuntalaisaloite-palveluissa, rakennuslupien sähköisessä asiointipalvelu Lupapisteessä, Maanmittauslaitoksen sähköisissä palveluissa sekä Liikenneviraston rautatieliikenteeseen liittyvissä järjestelmissä. Honko puhuu erityisesti kansalaisille tarjottavien palveluiden laadun ja helppokäyttöisyyden sekä ketterämmän palvelukehityksen puolesta.

 

Ossi Lindroos, Vice President, myynti, konsultointi ja palvelumuotoilu, Solita

thinktank2_ossi_lindroosOssi Lindroos toimii Solitalla johtajana vastuualueenaan konsultointiliiketoiminta, palvelumuotoilu sekä myynti ja markkinointi. Lindroosilla on laaja-alainen näkemys ja kokemustausta digitaalisesta markkinoinnista, verkkopalveluista ja -kaupasta sekä liiketoimintamalleista verkossa.  Hänellä on näköalapaikka erityisesti johtavien suomalaisten vähittäiskauppa-, media- ja palveluyritysten digitalisoitumiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.