16.11.2015Think Tank

Teollinen internet ainutlaatuinen kilpailukyvyn lähde Suomelle

Teollinen internet tarjoaa suomalaisille teollisuusyrityksille erinomaisen mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseen. Matka teollisen internetin täysimääräiseen hyödyntämiseen on kuitenkin vasta aluillaan, mutta jo nyt on nähtävissä, että sen avulla voi tehostaa toimintaa, synnyttää uutta liiketoimintaa sekä palvella asiakkaita entistä paremmin. Suomella on kaikki tarvittava osaaminen luoda teollisesta internetistä kansallinen kilpailutekijä.

Kansainvälisessä Industry of Things World 2015 -tutkimuksessa 80 prosenttia vastaajista kertoi teollisen internetin olevan tärkeää liiketoiminnalle. Heistä 90 prosenttia sanoi, että heillä on parhaillaan käynnissä jonkinlainen teollisen internetin hanke. Vaikka kehitysprojekteja onkin käynnistetty, ovat ne pääasiassa vasta teknologiahankkeita, joissa testataan eri teknologioiden toimivuutta. Teollisen internetin perusteknologia on vielä nuorta erityisesti teollisessa ympäristössä.

Mielenkiintoista tutkimuksessa oli se, että 2/3 vastaajista oli epävarmoja siitä, mitkä ovat teollisen internetin vaikutukset liiketoiminnalle. Moni yritys miettiikin parhaillaan, mitä mahdollisuuksia teollinen internet tuo liiketoiminnalle: voiko sen avulla luoda uusia liiketoimintamalleja ja miten se muuttaa tapaa toimia asiakkaiden kanssa.

Olemme siis vasta alkumetreillä teollisen internetin täysimääräisessä hyödyntämisessä.

Sen kehitykseen kuitenkin panostetaan voimakkaasti, mikä muuttaa merkittävästi teollisuusyritysten toimintaa tulevaisuudessa.

Turvallisempia ja käytettävämpiä laitteita

Teollisen internetin avulla teollisuusyritys voi aidosti parantaa laitteiden turvallisuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Perustasolla laitteet voidaan varustaa riittävällä havainnointikyvyllä ymmärtämään, mitä ympäristössä tapahtuu, jolloin niillä on kyky kommunikoida käyttäjien ja muiden laitteiden kanssa. Laite rekisteröi miten sitä käytetään ja mikä sen tila on. Sensoreiden ja antureiden avulla ”tyhmä kone” muuttuu älykkääksi.

Perustasolta voidaan siirtyä tehokkaamman ja turvallisemman tuotantoprosessin rakentamiseen. Kun kone kommunikoi muiden laitteiden ja taustajärjestelmien kanssa, voidaan paremmin seurata esimerkiksi materiaalivirtoja, niiden painoa, määrää ja laatua. Yli kolmannes tehtaissa tapahtuvista onnettomuuksista liittyy raskaiden taakkojen liikuttamiseen. Niistä jopa 2/3 voidaan ehkäistä laitteiden paremman seurattavuuden avulla tehdasympäristössä.

Asiakaspalvelu uudelle tasolle

Huippuunsa viritettynä teollinen internet tarjoaa teollisuusyritykselle mahdollisuuden kehittää täysin uusia liiketoimintamalleja, vaikkapa laitteen käyttöön perustuvan laskutuksen. Mutta suurimmalle osalle yrityksistä kyseessä on kuitenkin asiakaspalveluprosessien tehostaminen ja parantaminen teollisen internetin keinoin.

Aikaisemmin huoltoteknikko tarkisti asiakkaan laitteen toimivuuden paikan päällä ja päätti tarvittavista huoltotoimenpiteistä. Jatkossa laite itse tietää, miten se kuluu, käyttäytyy ja toimii. Laite voi esimerkiksi kertoa, että sen osat ovat kuluneet 70 prosenttisesti. Laite kutsuu paikalle huoltomiehen, jolla on jo tieto tarvittavista osista ja toimenpiteistä.

Ennakoiva huolto on tulevaisuudessa merkittävä kilpailutekijä teollisuusyritysten kasvavalle huoltoliiketoiminnalle.

Se tarjoaa paremman palvelun alhaisemmalla yksikköhinnalla, ja asiakas saa laadukkaamman prosessin, kun käyttökatkoilta vältytään. Yritykset voivat erottua kilpailijoistaan alalla, jolla palvelut ovat tyypillisesti melko samanlaisia.

Liiketoiminnan luonne muuttuu

Teollisuusyrityksen asiakkaalle tuottamasta lisäarvosta iso osa muodostuu jatkossa laitteen käytöstä ja toimivuudesta osana tuotantoprosessia. Tämä muuttaa teollisuusyrityksen liiketoiminnan luonnetta transaktioliiketoiminnasta pitkäkestoiseen relationship-tyyppiseen liiketoimintaan. Tuotemyynnin sijasta keskitytään konsultatiiviseen myyntiin ja etsitään parasta ratkaisua asiakkaan tuotantoprosessin kehittämiseen. Tämä edellyttää aivan uudenlaista yhteistyötä tuotekehityksen, huoltoliiketoiminnan sekä markkinoinnin ja myynnin kesken. Yrityksen johdon rooli yhteistyön edistäjänä ja siilojen kaatajana korostuu.

Teollinen internet mullistaa myös yritysten tavat hyödyntää tietoa ja analytiikka liiketoiminnassaan.

Tähän asti yritykset ovat harjoittaneet tiedon kertakäyttöä. Tietoa on kerätty tarvittava määrä esimerkiksi myyntitapahtumaa varten. Sitä on käytetty kerran, jonka jälkeen se on arkistoitu. Teollisessa internetissä tietoa käytetään uudelleen ja sitä yhdistellään paremman kokonaiskuvan saamiseksi asiakkaan prosesseista. Yrityksen kaikkien osien tulee tuottaa tietoa yhdenmukaisella tavalla, jotta sitä voidaan esittää asiakkaalle järkevällä tavalla.

Suomella kaikki avaimet käsissään

Suomesta löytyy paljon potentiaalia teollisen internetin ratkaisujen rakentamiseen. Nokia synnytti paljon langatonta osaamista ja sen taitajia on runsaasti tarjolla työmarkkinoilla. Nykyisellä Nokialla on maailmanluokan verkko-osaamista, joka on avainasemassa teollisessa internetissä. Maastamme löytyy myös lukuisia start-upeja, jotka tekevät tarvittavia teknologioita, kuten esimerkiksi antureita. Laaja peliteollisuutemme takaa vahvan käyttöliittymäosaamisen.

Haasteena on, kuinka osaamisesta kehitetään teollisesti toimivia ratkaisuja.

Sulautuvatko ne yhdeksi kokonaisuudeksi vai kehittääkö joku kokonaisratkaisun? Suomessa ei ole yhtä varteenotettavaa toimijaa, joka voisi toteuttaa kokonaisratkaisun. Yrityksen olisi oltava niin suuri, että se voisi ohjata teollisen internetin standardeja. Standardit ovat tärkeitä, sillä ne takaavat yrityksille vakaan toimintaympäristön. Moni asiakas odottaa, että standardit ja toimintatavat selkiytyvät ennen kuin ne siirtyvät täydellä höyryllä teolliseen internetiin. Todennäköisintä on, että kokonaisratkaisun sijasta teollinen internet rakennetaan komponenteista.

Konecranesin CIO ja Chief Digital Officer Juha Pankakoski on Solitan viidennen, digitalisaatioon, Internet of Thingsiin ja teolliseen internetiin keskittyvän Think Tank -ryhmän jäsen. Ryhmän tavoitteena on selvittää, missä teollinen internet Suomessa menee ja miten se vaikuttaa mm. yritysten liiketoimintamalleihin, johtamiseen, ansaintalogiikoihin sekä asiakassuhteisiin. Ryhmä pohtii myös teollisen internetin mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksiin sekä uhkia. Näkemykset yhteen kokoavan loppuraporttinsa ryhmä julkaisee alkuvuodesta 2016.