19.11.2013Think Tank

Suomalaiset yritykset ja yhteiskunta sekä digitalisoituminen – missä mennään?

Digitalisoituminen tuo maailman paljon lähemmäksi kuin ennen. Monilla aloilla kilpailusta ja yrityksen toiminnasta tulee aidosti globaalia, nopeasti. Uusien tuotteiden, palveluiden, teknologia, liiketoimintamallien ja trendien leviäminen on paljon aiempaa helpompaa. Miten Suomi ja suomalaiset yritykset ovat osanneet hyödyntää uusia mahdollisuuksia, ja mitkä alat ovat onnistuneet erityisen hyvin? Entä miten suomalainen yhteiskunta on pysynyt sähköisissä palveluissa muiden maiden mukana ja missä olemme edelläkävijä?

Katso miten nykytilanteen näkevät professori Matti Pohjola Aalto-yliopistosta ja johtaja Ossi Lindroos Solitalta.

Matti Pohjola: Miten suomalaiset yritykset ovat osanneet hyödyntää digitaalisuuden mukanaan tuomia muutoksia ja mahdollisuuksia?

Matti Pohjola: Mitkä alat ovat Suomessa murroksessa pärjänneet hyvin?

Ossi Lindroos: Suomalainen julkishallinto on edelläkävijä sähköisten palveluiden toteuttamisessa? Mistä tämä johtuu?

Katso kaikki Think Tank -raportit

Katso Think Tank -ryhmän paneelikeskustelu Solita Meeting Point 2013 -tapahtumassa:
Digitaalisuuden merkitys yrityksille ja yhteiskunnalle sekä niiden kilpailukyvylle