20.11.2013Think Tank

Miten digitalisoituminen muuttaa liiketoimintamalleja ja arvonluontimekanismeja?

Digitalisoituminen muuttaa yritysten toimintaympäristöä ja kilpailuasemaa. Se avaa mahdollisuuksia täysin uusille liiketoiminnoille ja uudelle ansainnalle. Markkinat voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Globaalit markkinat ovat aiempaa helpommin pientenkin yritysten ulottuvilla, ja myös kilpailu voi monilla perinteisesti kotimarkkinoilla toimivilla aloilla kin kansainvälistyä.  Tiedon määrä kasvaa valtavasti, ja sitä pystytään yhä enemmän myös hyödyntämään liiketoiminnassa.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa liiketoimintamalleille, arvonluontimekanismeille ja kilpailukyvylle? Katso Sanoma Digital Finlandin liiketoimintajohtaja Marja-Leena Tuomolan ja Aalto-yliopiston professori Matti Pohjolan näkemyksiä muutoksista.

Marja-Leena Tuomola: Millaiset liiketoimintamallit menestyvät tulevaisuudessa?

Marja-Leena Tuomola: Miten digitalisoituminen muuttaa arvonluontimekanismeja?

Matti Pohjola: Miten digitalisoituminen vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn?

Katso kaikki Think Tank -raportit

Katso Think Tank -ryhmän paneelikeskustelu Solita Meeting Point 2013 -tapahtumassa:
Digitaalisuuden merkitys yrityksille ja yhteiskunnalle sekä niiden kilpailukyvylle