16.10.2013Think Tank

Mitä yritysten pitäisi verkossa tarjota asiakkailleen?

Digitalisoituminen muuttaa yritysten toimintaympäristöä ja asiakkaiden käyttäytymistä. Mitä yritysten pitäisi verkossa asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen tarjota, ja miten digitalisoituminen vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn?

Tätä pohtii konsultoinnista vastaava Marko Saarinen Solitalta.

Marko Saarinen: Mitä yritysten tulisi tarjota verkossa asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen?

Katso kaikki Think Tank -raportit

Katso Think Tank -ryhmän paneelikeskustelu Solita Meeting Point 2013 -tapahtumassa:
Digitaalisuuden merkitys yrityksille ja yhteiskunnalle sekä niiden kilpailukyvylle