16.12.2014Think Tank

Millaisia palveluiden tulisi olla, jotta kansalaiset motivoituvat käyttämään niitä?

Haastattelimme Solitan toisen Think Tank -ryhmän jäseniä Solita Meeting Point, julkishallinto -tapahtumassamme 9.4.2014. Kysyimme heidän näkemyksiään siitä, miten digitalisoituminen vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan, palvelutuotantoon ja -malleihin sekä kansalaisen saamiin palveluihin ja osallistumismahdollisuuksiin.

Sähköiset palvelut korvaavat tiskiasioinnin vain, mikäli ne ovat riittävän helppokäyttöisiä ja aidosti helpottavat käyttäjän asiointia. Millainen on hyvä sähköinen palvelu, ja miten varmistetaan, että palveluihin tehdyt investoinnit tuottavat eli kansalaiset käyttävät niitä ja korvaavat niillä esimerkiksi puhelinsoittoja ja käyntejä virastoissa? Tätä pohtivat Solitan palvelumuotoilusta vastaava johtaja Ossi Lindroos sekä julkishallinnosta vastaava johtaja Timo Honko.

Millaisia palveluiden tulisi olla, jotta kansalaiset motivoituvat käyttämään niitä? 

Miten kansalaiset saadaan ymmärtämään uusien palveluiden hyödyt?