5.11.2013Think Tank

Millaisia haasteita digitaalisuus tuo ja miten niihin voi vastata?

Liiketoiminnan digitalisoituminen tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja kysymyksiä. Mitä pitäisi tehdä? Mitä teknologia voi mahdollistaa, ja toisaalta mitä teknologianäkökulmasta on huomioitava, kun kehitetään liiketoimintaa verkossa?

Katso mitä Marko Saarisen ja Ossi Lindroosin näkemyksiä siitä, miten kannattaa lähteä liikkeelle, ja miten vältetään tyypilliset sudenkuopat.

Marko Saarinen: Mitä yritysten tulisi tarjota verkossa asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen?

Ossi Lindroos: Millaisiin digitaalisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin törmäätte asiakasyrityksissänne?

Marko Saarinen: Mitä teknologisia haasteita on yritysten liiketoimintojen digitalisoitumisen tiellä?

Ossi Lindroos: Mistä kannattaa aloittaa, kun yrityksen toimintoja kehitetään kohti digitaalista aikaa?

 

Katso kaikki Think Tank -raportit

Katso Think Tank -ryhmän paneelikeskustelu Solita Meeting Point 2013 -tapahtumassa:
Digitaalisuuden merkitys yrityksille ja yhteiskunnalle sekä niiden kilpailukyvylle