10.11.2017Think Tank

Data pitää jalostaa

Kun yritys hyödyntää dataa prosessien automatisointiin ja koneoppimiseen, hommassa alkaa olla ideaa. Kun yritys kehittää datan pohjalta uusia tuotteita ja palveluita, datan arvo moninkertaistuu. Kun yritys jakaa dataa kolmansien osapuolien kesken, sillä on mahdollisuus luoda asiakkaille uutta arvoa. Näin sanoo Aalto-yliopiston professori ja Etlan johtava tutkija Timo Seppälä.

”Datalla sinänsä ei ole yritykselle mitään arvoa. Se on ilma, jota hengitämme. Se on vettä, jota juomme. Data on perusedellytys yritysten liiketoiminnalle”, Aalto-yliopiston professori ja Etlan johtava tutkija Timo Seppälä selventää.

Mitä sitten tarkoittaa kaikki puhe datan suomista mahdollisuuksista yrityksille?

Data pitää pystyä jalostamaan. Muuten se ei Seppälän mukaan tuo yritykselle merkittäviä hyötyjä. Yritys voi hyödyntää dataa esimerkiksi rakentamalla algoritmeja, jotka hyödyntävät liiketoimintaprosessien kehittämistä ja koneoppimista, lisäävät yrityksen tuottavuutta tai auttavat sitä rakentamaan uusia tuotteita ja palveluita. Toisaalta yritys voi esimerkiksi avata rajapinnan datalle, jolloin kolmannet osapuolet voivat hyödyntää dataa omassa tuote- ja palvelukehityksessään.

”Kun data on valjastettu vaikkapa prosessien automaatiota hyödyntävään tarkoitukseen, niin hommassa alkaa olla ideaa. Kun yritys kehittää datan pohjalta uusia tuotteita ja palveluita, sen arvo moninkertaistuu”, Seppälä sanoo.

Innovaatiot, joita yritys datan päälle kehittää, on myös elintärkeä pystyä suojaamaan.

Missä on datahankintastrategia?

Yritysten on Seppälän mukaan tärkeä ymmärtää, että niillä on käytössään kahden tyyppistä tietoa. Yrityksille on ensinnäkin kertynyt valtava määrä historiatietoa siitä, mitä yrityksen tuotteille, laitteille tai palveluille on vuosien aikana tapahtunut. Tällaista tietoa on hyvä olla, mutta datatalouden näkökulmasta historiadata ei ole riittävää.

Tämän lisäksi yritysten täytyy ymmärtää reaalimaailman ympäristöstä tulevaa tietosisältöä laaja-alaisesti.

Yleinen ongelma on, että yrityksillä ei olemassa datan hankintaan liittyvää strategiaa.

”Yritysten pitäisi miettiä aktiivisesti, miten kolmansien osapuolien tietoa voi integroida osaksi omaa massadataa, miten sitä jaetaan jalostetussa muodossa eteenpäin kolmansille osapuolille, ja miten tätä kokonaisuutta voisi hyödyntää asiakaskokemuksen kerryttämiseksi ja uusien innovaatioiden synnyttämiseksi yhdessä yrityksen innovaatioekosysteemin kanssa.”

Monisuuntaiset markkinat tulevat

Pyrkimyksen yhdistää erilaisia datalähteitä toisiinsa taustalla on Seppälän mukaan myös ajatus, että yksi yritys ei voi nykymaailmassa ymmärtää, mitä asiakas ja markkinat haluavat. Yhdelläkään ihmisellä ei ole samanlaista puhelinta kuin jollain toisella ihmisellä. Jokainen iPhone tai Android-puhelin on konfiguroitu yksilöllisellä tavalla.

”Olisiko yksi yritys koskaan pystynyt tunnistamaan kaikki nämä erilaiset asiakastarpeet? Väitän, että ei olisi pystynyt”, Seppälä sanoo.

Kun digitaalinen maailma menee eteenpäin, yritysten pitää pystyä tyydyttämään asiakkaiden yhä hienojakoisemmaksi muuttuvia tarpeita.

”Siksi markkina- ja asiakasymmärrys pitää pystyä jakamaan joukolle toimijoita”, Seppälä sanoo.

Yrityksen liiketoimintalogiikan pitää mahdollistaa, että oman yrityksen lisäksi muutkin toimijat voivat päästä osaksi markkinoita. Seppälän mukaan monisuuntainen markkinapaikka -käsite viittaa juuri tähän tilanteeseen.

Toistaiseksi tällainen monisuuntaisuus markkinoilla on toteutunut mobiilimaailman yritysekosysteemeissä, mutta ei vielä ole osa perinteisen palvelutuotannon tai teollisen tuotepalvelutuotannon kulttuuria.

”Miten ne sillä puolella seuraavan kymmenen vuoden aikana näkyvät, on hyvin auki oleva kysymys. Tähän liittyvää tutkimustyötä mekin paljon Aalto yliopistossa ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksella Etlassa teemme.”

Data vaatii kärsivällisyyttä

Seppälä muistuttaa, että data ja sen rajapinnat eivät välttämättä tuo yrityksille tai yhteiskunnalle lyhyen aikajänteen taloudellisia hyötyjä ja niiden ”business case” on vaikea laatia. Näemme hyödyt vasta muutamien vuosien päästä.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että ne yritykset, jotka jakavat dataa rajapintojen kautta, tekevät keskimäärin 13,5 prosenttia suurempaa liikevoittoa kuin yritykset, joilla ei ole tarjota avoimia rajapintoja datalle. Näin on käynyt myös mobiilin internetin maailmassa.

Data on aihe, johon kaikkien yritysten ylimmän johdon on tartuttava.

”Juuri nyt on tärkeää, että yritykset pohtivat aidosti, miten ja minkälaiseen muotoon sekä arkkitehtuuriin tietoa yritys kerää ja miten sitä rajapintojen kautta jaetaan.”

Timo Seppälä on mukana Solitan dataliiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta pohtivassa Think Tank -ryhmässä. Hän on Aalto-yliopiston professori ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan johtava tutkija. Hän on toiminut pitkään eri kansainvälisten yritysten globaaleissa johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä.